NOVINKY

arr3Letné otváracie hodiny      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín. Počas letných mesiacov v...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 26,93 €
do košíka:
cena v e-shope 13,87 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,90 €
do košíka:
cena v e-shope 6,00 €
do košíka:
cena v e-shope 6,20 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Obchodné spoločnosti

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia je zameraná na všeobecnú právnu úpravu
Organizační složka podniku zahraniční právnické osoby
cena v predajni 9,78 €

cena v e-shope 9,29 €Kniha je komplexným a uceleným spracovaním
Akciové společnosti, 7.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Publikácia poskytuje komlexný prehľad o
Zrušení firem - likvidace a úpadek
cena v predajni 15,96 €

cena v e-shope 15,96 €Publikácia predstavuje komplexné vedecké dielo na
Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva
cena v predajni 30,38 €

cena v e-shope 28,86 €Kniha je praktickou príručkou, ktorá postihuje
Likvidace podniku, 7.vydanie
cena v predajni 7,91 €

cena v e-shope 7,52 €Po rekodifikácii súkromného práva v ČR obchodný
Zákon o obchodních korporacích
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,16 €Uzavretie dohody o spolupráci, uzavretie zmluvy o
Evropské právo a podnik
cena v predajni 44,06 €

cena v e-shope 20,00 €Zborník odborných statí, ktorý vyšiel pri
Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti ObchZ
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Valná hromada s.r.o. sa venuje rozboru platnej
Valná hromada s.r.o.
cena v predajni 23,65 €

cena v e-shope 22,47 €Predmetom knihy je popis modernej korporácie v
Moderní korporace v soudobém kapitalismu
cena v predajni 15,93 €

cena v e-shope 15,13 €Publikácia prináša ucelený pohľad na inštitút
Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva
cena v predajni 18,12 €

cena v e-shope 17,21 €Kniha je obsahovo rozčlenená do štyroch kapitol,
Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,04 €Obchodní korporace ve světle proměn je spracovná
Obchodní korporace ve světle proměn
cena v predajni 17,98 €

cena v e-shope 17,08 €Publikácia je venovaná rozboru "Corporate Social
Společenská odpovědnost firem
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Publikácia je venovaná problematike ochrany
Ochrana majetku kapitálových spoločností
cena v predajni 19,82 €

cena v e-shope 17,84 €Smlouva o tichém společenství je výkladom k
Smlouva o tichém společenství
cena v predajni 9,19 €

cena v e-shope 8,73 €Predkladaná publikácia je praktickou účtovnou
Kombinácie podnikov - účtovné aspekty
cena v predajni 8,29 €

cena v e-shope 5,97 €Publikácia prináša komplexný výklad akciového
Akciová společnost a Evropská společnost, 2.vydanie
cena v predajni 44,33 €

cena v e-shope 42,11 €Nový komentár k českému zákonu o premenách
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář II.díl
cena v predajni 14,62 €

cena v e-shope 13,89 €Publikácia prináša podrobný výklad k k
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář I.díl
cena v predajni 14,62 €

cena v e-shope 13,89 €Publikácia sa venuje aktuálnej téme offshore
Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey...
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Publikácia prináša praktický a ucelený súbor
Právo obchodních společností
cena v predajni 22,45 €

cena v e-shope 21,33 €Rozsiahle spracovanie judikatúry k nasledujúcim
Právo kapitálových obchodních společností 1.+2.díl
cena v predajni 150,00 €

cena v e-shope 45,00 €Uvádzaná publikácia je súborom textov, ktoré nie
Kompendium korporačního práva
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Publikácia sa podrobne venuje vzťahu komunitárnych
Evropské hospodářské zájmové sdružení
cena v predajni 18,82 €

cena v e-shope 17,88 €Podrobný a rozsiahly komentár k novému českému
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, komentář
cena v predajni 79,99 €

cena v e-shope 75,99 €Autor v knihe podrobne rozoberá valné zhromaždenie
Valné hromady společností s ručením omezeným
cena v predajni 31,45 €

cena v e-shope 29,88 €Kniha prináša výber rozhodnutí českých súdov,
Přehled judikatury ve věcech družstev
cena v predajni 8,96 €

cena v e-shope 8,51 €Publikácia podrobne rozoberá všetky aspekty
Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €Kniha prináša výber súdnych rozhodnutí,
Přehled judikatury. Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části
cena v predajni 16,18 €

cena v e-shope 15,37 €Kniha obsahuje prehľad vybraných publikovaných
Přehled judikatury ve věcech obchodních společností
cena v predajni 8,98 €

cena v e-shope 8,53 €Publikácia pojednáva o tom, ako si majú počínať
Obecná odpovědnost členů představenstva a.s. v česko-americko-německém srovnání
cena v predajni 5,34 €

cena v e-shope 5,07 €Publikácia sa podrobne zaoberá problematikou
Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů
cena v predajni 21,14 €

cena v e-shope 21,14 €Publikácia sa venuje právam, povinnostiam a
Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s., 2.vyd.
cena v predajni 16,38 €

cena v e-shope 15,56 €Publikácia sa podrobne zaoberá problematikou
Dozorčí rada obchodních společností
cena v predajni 16,34 €

cena v e-shope 15,52 €Publikácia analyzuje efektivitu interných vzťahov
Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
cena v predajni 8,31 €

cena v e-shope 7,90 €Voľný pohyb kapitálu a právnických osôb je jednou
Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností...
cena v predajni 8,60 €

cena v e-shope 8,17 €Publikácia sa venuje problematike koncernov v
Koncerny v komunitárním právu
cena v predajni 17,20 €

cena v e-shope 16,34 €Publikácia sa zaoberá zoskupovaním podnikateľských
Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 4,63 €OGFhNDhhM