NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Obchodné spoločnosti

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia predstavuje komplexné vedecké dielo na
Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva
cena v predajni 30,38 €

cena v e-shope 28,86 €Kniha je praktickou príručkou, ktorá postihuje
Likvidace podniku, 7.vydanie
cena v predajni 7,91 €

cena v e-shope 7,52 €Po rekodifikácii súkromného práva v ČR obchodný
Zákon o obchodních korporacích
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 14,16 €Uzavretie dohody o spolupráci, uzavretie zmluvy o
Evropské právo a podnik
cena v predajni 44,06 €

cena v e-shope 20,00 €Zborník odborných statí, ktorý vyšiel pri
Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti ObchZ
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Valná hromada s.r.o. sa venuje rozboru platnej
Valná hromada s.r.o.
cena v predajni 23,65 €

cena v e-shope 22,47 €Predmetom knihy je popis modernej korporácie v
Moderní korporace v soudobém kapitalismu
cena v predajni 15,93 €

cena v e-shope 15,13 €Publikácia prináša ucelený pohľad na inštitút
Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva
cena v predajni 18,12 €

cena v e-shope 17,21 €Kniha je obsahovo rozčlenená do štyroch kapitol,
Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,04 €Obchodní korporace ve světle proměn je spracovná
Obchodní korporace ve světle proměn
cena v predajni 17,98 €

cena v e-shope 17,08 €