Úvod »Dopravné a cestné právo» Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore


    

Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore

z. Peter Potásch

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: EX7350
Výrobca: Eurokódex
Rok vydania: 2010
Počet strán: 208
Väzba: mäkká
EAN kód: 9788089447350
cena v e-shope bez DPH : 9,82 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
10,80 €

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov z odborného seminára na tému "Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom priestore - súčasnosť a vízie"

OBSAH

 • E.Babiaková: Súdne preskúmavanie rozhodnutí o administratívnych sankciách
 • B.Cepek: Problematika a otázky spojené so zodpovednosťou a správnym trestaním na úseku ochrany životného prostredia
 • L.Dudor, P.Raučinová, J.Šoltésová: Komparácia priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu s vybranými trestnými činmi
 • Z.Fiala, L.Ottová: Prieskum blokových pokút - omyl v osobe páchateľa
 • J.Hašanová: Problematika zákonnosti postupu príslušníka Policajného zboru pri objasňovaní a prejednávaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v prípadoch zaistenia sa vodiča v motorovom vozidle
 • D.Havrlentová: Ako trestať? Filozofia trestu
 • M.Horvat: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: aplikačné otázniky pri správnom trestaní
 • E.Horzinková: Správne delikty a dodržiavanie pravidiel spravodlivého procesu
 • R.Kaššák: Je správne trestanie podľa zákona NR SR č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v súlade s Ústavou SR?
 • S.Košičiarová: Rada Európy, princípy správneho trestania a správne disciplinárne delikty
 • A.Martvoň: Správne disciplinárne delikty s akcentom na správne disciplinárne delikty žiakov a študentov škôl
 • V.Novotný: Doručovanie prostredníctvom dátových schránok v deliktnom správnom konaní
 • A.Pauličková: Konanie o vyrubenie sankčného úroku pri správe daní
 • B.Pekár: Správne trestanie v intenciách kontroly vo verejnej správe
 • P.Pénzeš: Správne trestanie na finančnom trhu
 • P.Potasch: Vybrané hmotnoprávne aspekty zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení neskorších predpisov) v historickom a priestorovom kontexte Strednej Európy
 • P.Sepeši: Implementácia Smernice o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva do právneho poriadku SR
 • J.Sobihard: Prepadnutie veci v priestupkovom konaní
YmM4Yj