Úvod »Trestné právo» Teória dokazovania - logika v dokazovaní


        

Teória dokazovania - logika v dokazovaní

Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický - vyd. Akadémia PZ

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: APZ6175
Výrobca: Akadémia PZ
Rok vydania: 2015
Počet strán: 216
Väzba: mäkká
EAN kod: 9788080546175
cena v predajni 23,50 €
cena v e-shope bez DPH : 20,29 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
22,32 €

Kompletné špecifikácie

Autorka monografie doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová je vedúcou Katedry vyšetrovania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V centre jej odborného záujmu je teória dokazovania vo vyšetrovaní. K tejto problematike publikovala desiatky odborných článkov a statí, skriptá, ako aj prvú medzinárodnú učebnicu teórie a praxe dokazovania vo vyšetrovaní, kde viedla autorský kolektív. Autorka je autoritou v oblasti teórie a praxe vyšetrovania i trestného konania, príznačná je pre ňu teoretická rozhľadenosť a nie sú jej cudzie ani praktické skúsenosti z aplikácie trestného práva procesného a interných noriem upravujúcich postup a metodiku teórie dokazovania.

Zavŕšením jej záujmu o teóriu dokazovania je predkladaná monografia.

Význam problematiky dokazovania v najširšom ponímaní významu tohto slova doc. Viktoryová vo svojej monografii veľmi kompaktne, odborne, ale pritom zrozumiteľne predstavuje celej širokej odbornej verejnosti.

Problematika dokazovania je veľmi dôležitá z dôvodu, že predstavuje jedinú zákonnú cestu poznania, ktorú musia orgány činné v trestnom konaní a súdy absolvovať v trestnom konaní a v prípravnom konaní zvlášť, aby si obstarali skutkový podklad pre svoje rozhodnutie, a to až po riešenie kardinálnej otázky trestného konania, otázky viny a trestu.

Monografia je rozdelená na šesť základných kapitol, ktoré sa ďalej logicky vnútorne členia na podkapitoly. Siedma kapitola vybočuje z rámca klasických kapitol a predstavuje prehľad rozhodnutí a stanovísk súdov vo veciach trestných, týkajúcich sa dokazovania v rokoch 1965 až 2005. Uvedený prehľad umožňuje čitateľovi po zvládnutí teoreticko-praktických informácií z teórie dokazovania plynulo vnímať tieto skutočnosti v konkrétnych súdnych rozhodnutiach v celej ich šírke.

Prvá kapitola nazvaná „Teoretické východiská dokazovania vo vyšetrovaní“ predstavuje všeobecný úvod do problematiky. Autorka prehľadne uvádza základné pojmy a kategórie z dokazovania. Dokazovanie analyzuje z rôznych hľadísk, a to ako proces poznania a následne ako výsledok zložitej myšlienkovej činnosti.

Druhá kapitola „Zákonitosti odhaľovania dôkazov vo vyšetrovaní“ postupne uvádza čitateľa do poznávania a skúmania dôkazov, kde zvláštnu pozornosť si vyžaduje poznanie obsahu dôkazov. Autorka približuje kategórie odhaľovanie (vyhľadávanie) dôkazov a obstarávanie dôkazov. Na tomto priestore sa venuje aj otázkam významu zákonného poučenia osôb v procese dokazovania, sugescii v dokazovaní, nepravdivým priznaniam a vyšetrovacím metódam. Teória je prepojená s praktickými odporúčaniami.

„Previerke dôkazov vo vyšetrovaní“ v tretej kapitole je vyhradený osobitný priestor z dôvodu jej univerzálneho využitia vo všetkých etapách dokazovania.

Štvrtá kapitola nazvaná „Problém istoty dokazovania vo vyšetrovaní“ ponúka čitateľovi novú trestno-právnu terminológiu a chápanie predmetu a rozsahu dokazovania. Predmet a rozsah dokazovania sa nechápe len v zúženej podobe vo vzťahu k okolnostiam, ktoré je potrebné dokazovať, ale v širších súvislostiach. Problém istoty dokazovania sa spája s vnútorným presvedčením, pravdou a vykonávaním dôkazov.

V piatej kapitole „Hodnotenie dôkazov vo vyšetrovaní“ sa dôraz kladie na využívanie logiky v práci hodnotiaceho orgánu.

Šiesta kapitola „Využívanie zákonných dôkazných prostriedkov vo vyšetrovaní“ špecifikuje jednotlivé dôkazné prostriedky z hľadiska ich dôkazného významu.

Je veľmi dôležité, že autorka v monografii kladie dôraz na dokonalé poznanie teoretických, právnych a taktických postupov pri vykonávaní úkonov dokazovania.

Monografia je určená vysokoškolským študentom, na samostatné štúdium v doktorandskom štúdiu, pre policajtov, prokurátorov, sudcov a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma a chcú sa o nej dozvedieť viac.

ODljZjR