Úvod »Trestné právo»Ostatné » Nové jevy v hospodářské kriminalitě


    

Nové jevy v hospodářské kriminalitě

Z.Alexandr Nett

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: MU8318
Výrobca: Masarykova univerzita
Rok vydania: 2007
Počet strán: 307
Väzba: mäkká
EAN kód: 9788021038318
cena v e-shope bez DPH : 10,50 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
11,55 €

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov "Hospodárska kriminalita" z medzinárodnej konferencie konanej na Právnickej fakulte MU v Brne.

Obsah:

 • P.Baláž: Hospodárska kriminalita a jej prejavy v SR
 • J.Čentéš: Právna úprava postihu legalizácie príjmov z trestnej činnosti v SR
 • V.Čečotová: Vplyv nových skutkových podstát v návrhu rekodifikácie Trestného zákona na podnikateľské riziko
 • M.Fryšták: Informátor ako jeden z nástrojov v boji s organizovaným zločinom
 • G.Dianiška, M.Vráblová: Nové javy v hospodárskej kriminalite SR (kriminologické a právne aspekty)
 • T.Gřivna: Trestný postih korupcie v obchodných vzťahoch
 • J.Hulmáková: Vývoj hospodárskej kriminality a trestnej politiky uplatňovanej voči páchateľom hospodárskej kriminality na území ČR
 • J.Herczeg: K otázke vzniku škody pri súbehu trestného a konkurzného konania - poznámky k aktuálnej judikatúre Najvyššieho súdu
 • T.Hrnčiřík: Určovanie miestnej a vecnej príslušnosti štátneho zástupcu a policajného orgánu v trestných konaniach o hospodárskych trestných činoch
 • J.Ivor, L.Balúň: Trestná činnosť v súvisloti s tzv. nebankovými subjektami v SR
 • J.Kuchta: Dekriminalizácia hospodárskej a majetkovej trestnej činnosti podľa aktuálneho návrhu rekodifikácie trestného práva hmotného
 • V.Kratochvíl: Jednanie za iného v osnove českého trestného zákonníku (2004) a jednanie právnickej osoby podľa osnovy českého zákona a trestná zodpovednosť právnických osôb a konanie proti nim (2004)
 • S.Krejčová: Poznatky z dotazníkového šetrenia uskutočneného v rámci výskumu ekonomickej kriminality
 • P.Kováč, I.Šimovček: Využitie počítačov na páchanie hospodárskej kriminality
 • J.Madliak, S.Romža: Úvahy o trestnej zodpovednosti právnickej osoby v návrhu rekodifikovaného trestného zákona SR
 • A.Nett: K problematike pojmu "úkor" ako znaku skutkovej podstaty trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku
 • O.Prikryl: Informácia o návrhu zavedenia trestnej zodpovenosti právnických osôb v návrhu nového trestného zákona v Slovenskej republike
 • M.Prokeinová: Niektoré aspekty hospodárskej kriminality z pohľadu rekodifikácie Trestného zákona
 • F.Púry: Aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu k hospodárskej kriminalite
 • M.Scheinost: Výskum eknomickej kriminality
 • P.Šámal: Hospodárske trestné činy vo vládnom návrhu trestného zákonníka
 • I.Šimovček, A.Jalč: Nové trestnoprávne trendy v SR vo vzťahu k hospodárskej trestnej činnosti
 • P.Vaněček: K legalizácii výnosov z trestnej činnosti
 • D.Vaníček: Corpus Juris 2000 ako podnet k úprave jednania za iného
 • H.Válková: Ekonomicky zamerané kriminologické teórie
 • F.Vondruška: K niektorým poznatkom a skúsenostiam štátnych zastupiteľstiev z postihu ekonomickej a finančnej kriminality
 • M.Vrtek: Postavenie ČR pri ochrane finančných záujmov ES
 • I.Zoubková, J.Trojáček: Test integrity v podmienkach ČR
ZTRiO