Úvod »Zborníky» Caro amico


    

Caro amico

Petr Bělovský, Kamila Stloukalová

img

 

Číslo produktu: AU4643
Výrobca: Auditorium
Rok vydania: 2017
Počet strán: 576
Väzba: mäkká
Jazyk: český
EAN kód: 9788087284643
cena v e-shope bez DPH : 14,45 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
15,90 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov - 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími

Obsah:

 • P. Bělovský: Lector benevole...
 • L. Soukup: Jak jsem potkal římské právo
 • L. Vojáček: Právní romanistika na právnické fakultě v Brně
 • B. Antalová: Crimen maiestatis
 • M. Bělina: K historickému vývoji práva na práci
 • P. Bělovský: In vino veritas: Víno v římském právu
 • K. Beran: Persona servilis
 • J. L. Bílý: Vznik podílové daně a podílového pachtu neboli nápolku: Dějiny jednoho právního institutu agrárního práva
 • P. Blaho: Deritatívny spôsob nadobudnutia vlastníctva podľa rímskeho práva
 • R. Brtko: Delikty a trestné činy v klasickom a justiniánskom práve
 • K. Bubelová: Požívací právo - několik poznámek k atypickým případům
 • R. Černoch: K povaze a výkonu vězení v antickém Římě
 • V. Čunderlík Čerbová: Rímske právo v pozitívnom práve katolíckej cirkvi v problematike obyčajového práva
 • B. Dvořák: De actione finium regundorum et quibusdam aliis
 • J. Dvořák: Venire contra factum proprium nulli conceditur
 • D. Elischer: Donatio - darování v běhu času
 • D. Falada: Ke kořenům exegetické metody
 • O. Frinta: Smlouva ve prospěch třetí osoby v přepravě osob
 • D. Frintová: Smlouva ve prospěch třetí osoby
 • T. Halčapek: Soudce jako novodobý prétor?
 • Z. Horák: Kanonisté a římské právo v českých zemích
 • I. A. Hrdina: Římské právo - právo platné ještě ve 20. století
 • L. Josková: Societas leonina a její místo v moderním obchodním právu
 • V. Kindl, J. Šousta jr.: První překlad Justiniánových institucí do češtiny a několik úvah o jeho vztahu k právům městským království českého
 • V. Kleňová: Predaj s doložkou "ne manumittatur" a pokuta pre prípad jej porušenia
 • K. Koldinská: Péče o staré příbuzné - stará povinnost, nová řešení?
 • J. Kováčiková: Emptio ab invito: expropriácia ako fenomén práva starovekého Ríma
 • K. Lenhartová: K jednotlivým príčinám zániku manželstva v rímskom práve
 • P. Liška: Smlouva o zápůjčce v proměnách času
 • P. Maršálek: Diktatura antická a diktatura moderní
 • M. Mlkvý: Rímskoprávne základy určenia rozhodného práva pre zmluvné záväzky v teórii Bartola de Saxoferrata
 • J. Morávek: Skončení pracovního poměru - mancipace v pracovním právu?
 • M. Nemec: Trestná moc v kánonickom práve
 • M. Novák: Lidské ostatky pohledem římského práva
 • M. Pauknerová: Od římského práva k unifikaci soukromého práva - několik poznámek
 • J. Pichrt: Několik poznámek k pracovním vztahům domovníků, obchodních pomocníků a domáckých zaměstnanců v období první republiky
 • B. Platzerová: Reforma právního vzdělání a právní pomoci v Číně na přelomu 19. a 20. století
 • H. Prášková: Renesance doktríny zneužití práva
 • K. Růžička, P. Dostalík: Arbiter a arbitrium v římském právu a rozhodce a rozhodčí řízení v českém právu
 • P. Salák jr.: Trestněprávní rozměr vojenského testamentu
 • M. Sedláček: Starořímské zásada iura novit curia v současném civilním soudním řízení
 • R. Seltenreich: Bernhard Windscheid jako vrcholný představitel německé pandektistiky
 • V. Sedláček: Latinská právnická rčení v rozhodnutích Ústavního soudu
 • M. Starý: Ius privatum v návrhu zemského zřízení frýdlantského vévodství
 • K. Stloukalová: Publius clodius pulcher a jeho (ne)povedená adrogace
 • J. Šejdl: Specifika reálných kontraktů genericky plněných 
 • V. Štangová: Ke genezi pracovního práva
 • M. Štefko: Vznik a vývoj institutu pracovní doby v českých zemích
 • V. Štětinová: Počátky vydržení a jeho raný vývoj
 • J. Šurkala: Vojenské kompetence prétorov v Rímskej republike
 • P. Šustek: Reflexní újma aneb co ani glosátoři netušili: nááhrada újmy v římském právu
 • A. Thöndel: Nemo plus iuris, nabytí od neoprávněného
 • J. R. Tretera: Vlastnictví a náhrada škody v právu staré Mezopotámie
 • J. Tryzna: Vliv římského práva na vývoj principu zákazu retroaktivity v právu
 • M. Turošík: Pojem a podstata nemožnosti plnenia v rímskom práve
 • J. Ullmann: Příčiny a dopady reforem Lucia Cornelia Sully
 • V. Vladár: Vplyv gregoriánskej reformy na vývoj kánonického práva
 • V. Vladár: Cirkevná reforma a pramene práva
 • V. Vrana: Vybraná kazuistika rímskych právnikov pri locatio conductio rei
 • J. Wintr: Úvahy nad politickými institucemi republikánského Říma  
MGIwYjJk