Úvod »Zborníky» Pocta Otovi Novotnému k 80.narozeninám


    

Pocta Otovi Novotnému k 80.narozeninám

Marie Vanduchová, Tomáš Gřivna - vyd. Wolters Kluwer

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: WK3652
Výrobca: Wolters Kluwer ČR
Rok vydania: 2008
Počet strán: 492
Väzba: tvrdá
EAN kod: 9788073573652
cena v predajni 17,52 €
cena v e-shope bez DPH : 15,13 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
16,64 €

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov zostavený pri príležitosti životného jubilea významného českého predstaviteľa trestnoprávnej náuky.

Obsah:

 • M.Cejp: Použitie niektorých menej obvyklých výskumných metód v kriminológii: Výskumy verejnej mienky, expertízy, scenáre
 • T.Gřivna: Existujú virtuálne trestné činy?
 • J.Herczeg: Virtuálna detská pornografia: zločin bez obetí?
 • J.Hořák: Časová pôsobnosť trestných zákonov a zrušenie trestu smrti
 • J.Hulmáková: Mladí dospelí de lege lata a lege ferenda
 • J.Jelínek: Zásada rýchlosti trestného konania a právna úprava odvolania
 • V.Kalvodová: Filozofia trestania v návrhu nového trestného zákonníka
 • Z.Karabec: Trestná politika - vstup do problematiky
 • V.Kindl: Ešte raz k problému, kedy bol vydaný trestný zákonník Márie Terézie v českom jazyku
 • V.Kratochvíl: Poňatie trestného činu v osnovách trestného zákonníku ČR na prelome tisícročia a dnes
 • J.Kudrna: Parlamentná imunita - česká ústavná teória a prax
 • Z.Kühn: Extradícia občanov a podmienka obojstrannej trestnosti vo svetle nálezov ústavného súdu Poľska, Nemecka a ČR
 • J.Lata: Niekoľko poznámok k problematike ukladania trestov začínajúcim delikventom
 • A.Marešová, V.Mikule: Kriminalita žien
 • V.Sládeček: Milosť a amnestia
 • J.Musil: Rýchlosť trestného konania - ústavnoprávne aspekty
 • J.Navrátilová, F.Novotný: Výkon trestu odňatia slobody v neštátnych objektoch
 • Z.Dvořáček: K niektorým otázkam postupu policajných orgánov pri zistení podozrenia trestného činu
 • V.Pavlíček: Znovu k inštitútu milosti
 • H.Prášková: Trvajúce správne delikty
 • F.Púry: Poznámky k poňatiu trestného práva ako ultima ratio
 • S.Radvanová: Ubližovanie deťom - nebezpečná rodina
 • J.Říha: Príspevok k poňatiu viny
 • M.Scheinost: Ekonomický zločin - kriminológov trest
 • M. Skřejpek: Potreba uloženia trestu smrti v rímskom práve?
 • J.Staša: O tzv. čiernej stavbe
 • R.Suchánek: Význam právneho pojmu bezúhonnosti v právnom poriadku ČR
 • P.Šámal: Ochranné liečenie a zabezpečovacia detencia v návrhoch trestného zákonníku a problémy s tým spojené
 • R.Štablová: Premeny českej drogovej scény na prelome tisícročia
 • P.Šturma: Výhrady k medzinárodným zmluvám
 • M.Tomášek: Subsidiarita trestného práva a európske právo - o nenápadných myšlienkach O.Novotného
 • H.Válková: Prečo by mal chýbať v novom trestnom zákonníku Stalking
 • M.Vanduchová: Peňažný trest - praxou nedocenená alternatíva trestu odňatia slobody?
 • K.Večerka: Niektoré otázky právneho a mravného vedomia stredoškolskej mládeže v historickej perspektíve
 • J.Voňková: Prínos zákona o ochrane pred domácim násilím pre českú spoločnosť
 • J.Zapletal: Násilie, nenávisť a prenasledovanie - kriminologický pohľad
 • V.Zoubek, I.Zoubková: Globálne premeny korupcie
OTc5Nzk