Úvod »Zborníky» Macurův jubilejní památník


    

Macurův jubilejní památník

zostavili Petr Lavický, Jiří Spáčil - vyd. Wolters Kluwer

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: WK5427
Výrobca: Wolters Kluwer ČR
Rok vydania: 2010
Počet strán: 260
Väzba: tvrdá
EAN kód: 9788073575427
cena v e-shope bez DPH : 13,40 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
14,74 €

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov venovaný nedožitým 80.narodeninám českého profesora Josefa Macura.

Obsah:

I. Život a dielo profesora Josefa Macura

 • J.Spáčil, P.Lavický: K nedožitým osemdesiatinám profesora Josefa Macura

II. Súdnictvo a súdne právo

 • A.Winterová: Súdnictvo a súdne právo

III. Vzájomné vzťahy práva procesného a hmotného a ich prejavy

 • P.Lavický: Vzájomné vzťahy práva procesného a práva hmotného v diele pána profesora Macura
 • J.Spáčil: Podstata vlastníckych žalôb, relatívnej neplatnosti a procesného nástupníctva z pohľadu vzťahu práva hmotného a procesného v diele prof.Macura
 • J.Fiala: Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty sudcovského zástavného práva
 • M.Selucká: Právo na spravodlivý proces ako základné podmienka ochrany spotrebiteľa
 • A.Kotrecová, S.Poláčková: Je možná rekodifikácia občianskeho práva hmotného bez rekodifikácie civilného práva procesného?

IV. Procesné povinnosti účastníkov konania a súdov

 • J.Stavinohová: Procesné povinnosti účastníkov civilného súdneho konania vo svetle diela prof.Macura
 • M.D.Favero: Procesné povinnosti účastníkov civilného konania vo vzťahu k negatívne formulovanej normatívnej vete hmotnoprávnej normy
 • M.Števček: Poučovacia povinnosť súdu a koncentrácia civilného súdneho konania po ostatnej novele OSP v prospektívnej anticipácii vývoja civilného procesného práva

V. Dokazovanie

 • M.Vlasák: Obrátenie dôkazného bremena o zavinení v občianskom práve
 • I.Kovářová Kochová: Ustanovenie §120 odst.3 OSŘ vo svetle novely občianskeho súdneho poriadku č.7/2009 Sb. - vyšetrovací dôkaz v spornom konaní?

VI. Správne súdnictvo

 • P.Hlavsa: Profesor Macur a správne súdnictvo
 • P.Koukal: Rozhodnutie Anheuser-Busch proti Portugalsku a jeho vzťah k otázke spdneho prieskumu rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva
 • R.Zahradníková: Správne súdnictvo a jeho dve vetvy alebo porovnanie konania podľa časti 5. OSŘ a konania o žalobe proti nezákonnému rozhodnutiu podľa súdneho poriadku správneho

VII. Právna zodpovenosť

 • J.Handlar: Pojem právnej zodpovednosti v diele prof.Josefa Macura
 • J.Hurdík: K vývoju občianskoprávnej zodpovednosti v európskom priestore

VIII. Zmluvné záväzky

 • P.Machnikowski: Regulácia predzmluvnej fázy v Draft Common Frame of Reference a v Acquis Principles
 • E.Gniewek: Zabezpečenie nárokov na uzatvorenie zmluvy v poľskom procesnom práve

IX. Spolkové právo

 • K.Ronovská: Zamyslenie nad procesnými otázkami vzniku spolu ako právnickej osoby

X. Rodinné právo a súvisiace procesné otázky

 • M.Kornel: Sudca a rozhodovania o neplnoletom dieťatia.
 • A.Hořínová: Znalecký posudok ako dôkaz v rámci starostlivosti súdu o neplnoletých
 • M.Janočková: Procesné práva dieťaťa - právo byť vypočuté
YmU1O