NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Medicínske právo

 

 

 

Predstavujeme Vám odbornú literatúru

z oblasti medicínskeho práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Osoby so zdraotným postihnutím majú rovnaké
Hospodářská, sociální a kulturní práva a zdravotně postižení
cena v predajni 6,52 €

cena v e-shope 6,19 €Publikácia určená najmä študentov medicíny a
Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 11,78 €Kniha popisuje českú právnu úpravu povinnej
Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
cena v predajni 17,58 €

cena v e-shope 16,70 €Základní požadavky na stavbu vycházejí ze zákona
Hygienické předpisy ve výstavbě
cena v predajni 5,42 €

cena v e-shope 5,15 €Publikace „Povinnosti zaměstnavatele v oblasti
Pracovnělékařské služby: Povinnosti zaměstnavatelů
cena v predajni 18,16 €

cena v e-shope 17,25 €S účinností od 1. ledna 2014 vychází vyhláška
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2014
cena v predajni 13,08 €

cena v e-shope 12,43 €Příručka objasňuje základní problematiku systému
Systém péče o zdraví a zdravotnictví
cena v predajni 13,39 €

cena v e-shope 13,39 €Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II
Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Kniha prináša základy zdravotníckeho práva a je
Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo
cena v predajni 18,75 €

cena v e-shope 18,75 €Knihu tvoří dvacet samostatných kapitol,
Odběry orgánů k transplantaci / Odbery orgánov na transplantácie
cena v predajni 13,97 €

cena v e-shope 13,27 €Bioetika, poměrně mladá interdiscipliná vědní
Embryo: Obrana lidského života
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha prináša základy medicínskeho práva pre
Právo pro zdravotnické pracovníky
cena v predajni 13,20 €

cena v e-shope 12,54 €Monografie vznikla za spolupráce praktických a
Základní pojmy praktického a posudkového lékařství
cena v predajni 9,10 €

cena v e-shope 8,65 €Monografia zapĺňa prázdny edičný priestor v danej
Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €The need for specialist knowledge of the laws
Medicines, Medical Devices and the Law
cena v predajni 70,45 €

cena v e-shope 70,45 €Problematika opatrovnictví dospělých osob se stává
Opatrovnictví osob s duševní poruchou
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,73 €Univerzita medicínskeho práva poskytuje dôležité
Univerzita medicínského práva
cena v predajni 13,82 €

cena v e-shope 9,67 €Lege artis v medicíně poskytruue názory a poznatky
Lege artis v medicíně
cena v predajni 16,09 €

cena v e-shope 11,26 €Problematike posudzovania zdravotného stavu je v
Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti
cena v predajni 9,47 €

cena v e-shope 9,00 €Aktualizované a rozšířené vydání stručného manuálu
DRG v praxi 2013
cena v predajni 10,01 €

cena v e-shope 9,51 €Lidské embryo z perspektivy bioetiky analyzuje
Lidské embryo z perspektivy bioetiky
cena v predajni 7,60 €

cena v e-shope 7,22 €Komplexná, prehľadná a zrozumiteľná publikácia o
Medzinárodné zdravotné predpisy
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,30 €Publikácia poukazuje na to, že zlyhávanie
Vypočítaná nespravodlivosť
cena v predajni 13,20 €

cena v e-shope 12,54 €Cieľom publikácie je hľadanie nového priestoru,
Kmenové buňky
cena v predajni 11,31 €

cena v e-shope 10,75 €Účelom učebného textu je oboznámiť zdravotníckych
Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví
cena v predajni 6,72 €

cena v e-shope 6,38 €Skriptum sa zaoberá právnou problematikou v
Medicína a trestní právo
cena v predajni 6,45 €

cena v e-shope 6,13 €Úrad na ochranu osobných údajov SR začal vykonávať
Ochrana osobných údajov v privátnej ambulancii
cena v predajni 28,00 €

cena v e-shope 25,20 €Hlavným cieľom publikácie je priniesť
Právna sebaobrana lekára 2
cena v predajni 28,00 €

cena v e-shope 25,20 €Publikácia je reakciou na narastajúce trendy,
Právna sebaobrana lekára 1
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 24,30 €Kniha vychádza z kritického zhodnotenia súčasnej
Výdavky na zdravotníctvo v Slovenskej republike
cena v predajni 8,64 €

cena v e-shope 7,78 €Právna úprava zodpovednosti v medicíne spojená s
Právna zodpovednosť v medicíne
cena v predajni 24,83 €

cena v e-shope 22,35 €Publikácia predkladá základné charakteristiky
Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů
cena v predajni 27,36 €

cena v e-shope 25,99 €Akokoľvek môžu byť právo a spravodlivosť
Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,08 €Snahou knihy je poskytnúť odbornej i laickej
Práva pacientov
cena v predajni 8,64 €

cena v e-shope 8,21 €Kniha je zborníkom príspevkov z oblasti práva,
Aké princípy vládnu zdravotníctvu?
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 15,21 €Verejné zdravotníctvo v súčasnosti zaznamenáva
Verejné zdravotníctvo
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,91 €Cieľom publikácie je vymedzenie práva a povinností
Lékařské tajemství a zdravotnická dokumentace
cena v predajni 12,34 €

cena v e-shope 12,34 €Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně
Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících
cena v predajni 11,80 €

cena v e-shope 11,21 €Kniha prináša súbor najvýznamnejšíc
Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €ZThkNWE