Úvod »Všetky knihy» Judikatura a právní argumentace, 2.vydání


        

Judikatura a právní argumentace, 2.vydání

Michal Bobek, Zdeněk Kühn a kolektív - vyd. Auditorium

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: AU4353
Výrobca: Auditorium
Rok vydania: 2013
Počet strán: 496
Väzba: tvrdá s prebalom
EAN kód: 9788087284353
cena v e-shope bez DPH : 23,18 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
25,50 €

Kompletné špecifikácie

O rastúcom význame judikatúry v právnom poriadku nemožnopochybovať. Jej poznávanie, skúmanie, hodnotenie a používanie je a bude nepostrádateľnou metódou práce každého právnika. Uvedomenie si všeobecných východísk, teoretického základu, zahraničného porovnania, vyhľadávacích možností v obrovskom množstve publikovaných informácií a argumentačných metód pririešení konkrétneho problému je prvým predpokladom zvládnutia tejto metódy práce. Predkladaná publikácia je pri tomto skvelou pomôckou a mala by nájsť miesto v knižnici každého praktického právnika.

Recenzie v Médiách:

Bo­bek, M., Kuhn, Z. a kol. Ju­di­ka­tu­ra a práv­ní ar­gu­men­ta­ce. 2 vy­dá­ní

Peter Šamko, PRÁVNE LISTY, 27.10.2013

Aj tú­to pub­li­ká­ciu mož­no ozna­čiť za vy­ni­ka­jú­cu, kto­rá roz­hod­ne sto­jí za pre­čí­ta­nie. Auto­ri sa v nej pod­rob­ne ve­nu­jú prob­le­ma­ti­ke ju­di­ka­tú­ry a cel­ko­vo práv­nej ar­gu­men­tá­cii.

Úvod pub­li­ká­cie je za­me­ra­ný na vý­znam ju­di­ka­tú­ry v kon­ti­nen­tál­nom prá­ve a pre­ce­den­tu v tra­dí­cii com­mon law, k úlo­he, kto­rú má ju­di­ka­tú­ra v tých­to práv­nych sys­té­moch a za­obe­rá sa aj po­žia­dav­ka­mi Európ­ske­ho do­ho­vo­ru o ľud­ských prá­vach, kto­ré sú kla­de­né na vnút­roš­tát­nu ju­di­ka­tú­ru.

celá recenzia

YTMyO