Úvod »Všetky knihy» Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů


        

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

Petra Polišenská - vyd. Wolters Kluwer

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: WK0462
Výrobca: Wolters Kluwer ČR
Rok vydania: 2013
Počet strán: 432
Väzba: mäkká
EAN kod: 9788074780462
cena v predajni 32,90 €
cena v e-shope bez DPH : 28,42 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
31,26 €

Kompletné špecifikácie

Kniha prináša prehľad judikatúry vo veciach vyživovacej povinnosti rodičov a predstavuje tak rozhodnutia k vybraným ustanoveniam zákona o rodine, ale aj k vybraným ustanoveniam českého trestného zákona. Kniha je ročlenená na dve časti - civilnú a trestnú, ktoré popri všeobecnom prehľade zahŕňajú postupne procesnú úpravu vyživovacej povinnosti, jej rozsah, postavenie rodičov, ale aj jednotlivé životné situácie , ako napríklad pozostalostné konanie, pestúnstvo, výkon rozhodnutí. Knihe nechýbajú ani rozhodnutia s medzinárodným prvkom. V trestnej časti sa navyše venuje zanedbaniu povinnej výživy a plneniu zákonnej povinnosti vyživovať.

Recenzie v Médiách:

Po­li­šen­ská, P. Přeh­led ju­di­ka­tu­ry ve věcech vy­ži­vo­va­cí po­vin­nos­ti ro­di­ču

Peter Šamko, PRÁVNE LISTY, 27.10.2013

Autor­kou zos­ta­ve­ný preh­ľad ju­di­ka­tú­ry (ob­sa­hu­jú­ci nie­len práv­ne ve­ty, ale aj pod­stat­né čas­ti od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tí sú­dov) mož­no oce­niť hlav­ne pre­to, že je úpl­ný, te­da ob­sa­hu­je tak ci­vil­nú ako aj tres­tnú časť.

Ci­vil­ná časť ob­sa­hu­je ju­di­ka­tú­ru, kto­rá sa tý­ka nap­rík­lad ur­čo­va­nia vý­šky vý­živ­né­ho, zvý­še­nia, či zní­že­nia vý­živ­né­ho, roz­sa­hu vy­ži­vo­va­cej po­vin­nos­ti, vy­ži­vo­va­cej po­vin­nos­ti ro­di­čov a po­dob­ne.

celá recenzia

 

Ďalšie Knihy vydavateľstva Wolters Kluwer

MDBlM