Úvod »Právna veda»Teória práva » Metodologie interpretace práva a právní jistota


    

Metodologie interpretace práva a právní jistota

zostavili Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr - vyd. Aleš Čeněk

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: AC3889
Výrobca: Aleš Čeněk
Rok vydania: 2012
Počet strán: 497
Väzba: tvrdá
EAN kód: 9788073803889
cena v e-shope bez DPH : 18,57 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
20,43 €

Kompletné špecifikácie

Publikácia v piatich častiach analyzuje metodológiu interpretácie práva ako prostriedok, ktorý by mohol po dokrinárnom rozpracovaní pomôcť pri uplatňovaní požiadavku predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a efektov právnej regulácie, teda právnej istoty, a to v čoraz komplikovanejšom právnom prostredí.

Obsah:

I. Úvodná téza metodológie interpretácie práva

 • A.Gerloch, J.Tryzna: Úvodná téza metodológie interpretácie práva

II. O interpretácii práva všeobecne

 • P.Holländer: Savignyho paradigma v dobe dekonštrukcie práva
 • T.Sobek: Úmysel zákondarcu a skutočné právo
 • K.Ž.Krzyžanková: Prehľad základných prístupov k právnej interpretácii
 • J.Wintr: Metodológia interpretácie práva a moderná hermeneutika
 • P.Maršálek: Metodológia interpretácie práva: Legitímny cieľ alebo fixná idea?

III. Interpretácia práva a právna istota

 • R.Alexy: Právna istota a správnosť
 • J.Stelmach: Môže byť právna interpretácia záruka právnej istoty?
 • B.Brozek: Právna istota ako štrukturálna stabilita
 • M.Pavčnik: Právny štát ako otázka výkladu (najmä pri zodhľadnení predvídateľnosti výkladu zákonov)
 • J.Kysela: Aká istota v meniacom sa svete?
 • J.Tryzna: Garancie právnej istoty z hľadiska metodológie interpretácie práva predvídané novým občianskym zákonníkom

IV. Sudca ako interpret práva

 • Z.Kühn: Formalizmus a antiformalizmus v sudcovskej argumentácii
 • M.Večeřa: Sudcovské dotváranie práva
 • L.Hlouch: Inštitúcia ako interpret práva v aplikačnom diskurze
 • P.Ondřejek: Princíp proporcionality a interpretácie obmedzenia základných práv v ústavnom práve
 • J.Ondřejková: Právna istota a metodológia interpretácie európskeho práva

V. Jazykový, spoločenský a politický kontext interpretácie práva

 • V.Arkhipov: Otázky interpretácie práva v kontexte postklasickej vedeckej racionality
 • M.Škop: Jazyková metóda interpretácie práva - dôvod k neistote?
 • O.Švára: Metodologická hodnota náuky o troch oblastiach pojmu
 • E.Bárány: Mocenský rozmer výkladu práva
 • J.Pinz: K otázke legality právneho výkladu v modernom právnom štáte
 • P.Krátký: Problém politickej argumetnácie v interpretácii práva
NGI2OThk