KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Dejiny práva

Vyberáme pre Vás z ponuky...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná vysokoškolská učebnica prináša pohľad
Úvod do teórie demokracie

cena v e-shope 13,78 €Kniha poskytuje právnohistorick pohľad ako sa od
Zákony, zákoníky a jejich aplikační praxe v 18.-20. století v českých zemích

cena v e-shope 16,72 €Kniha predstavuje niekoľko čiastkových problémov,
Kapitoly z dejín a súčasnosti medzinárodnej správy a budovania štátu

cena v e-shope 22,90 €Normy medzinárodného práva sa utvárali v 20
Osudová setkání Československa s velmocemi na poli mezinárodního práva 1918, 1938, 1968

cena v e-shope 35,53 €Súkromné právo predstavuje základ každého právneho
Vývoj inšitútov súkromného práva

cena v e-shope 15,90 €Publikácia sa venuje kriminalite a trestného práva
Prokletí a usmíření

cena v e-shope 38,09 €Zrod a postupné budovanie prvej modernej
Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského

cena v e-shope 21,00 €”Vychádza 2. vydanie úspešnnej učebnice, ktorá
Slovenské právne dejiny I., 2.vydanie

cena v e-shope 15,00 €Kniha poskytuje pôvodné znenie apelačného súdu,
Apelační soud v letech 1627-1727

cena v e-shope 18,28 €Predkladaná učebnica oboznamuje s pramenným
Praktikum k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918

cena v e-shope 21,00 €Predkladaná publikácia sa zaoberá skúmaním
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku

cena v e-shope 19,00 €Kniha skúma dejiny SR a dôležité dokumenty
Trianon a Slovensko

cena v e-shope 24,79 €Učebnica sa venuje vývojom právnického povolania v
Vývoj právnického stavu a právnických povolaní na Slovensku

cena v e-shope 16,00 €Kniha analyzuje landfrýdov ktorá sa opiera o
Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě

cena v e-shope 23,16 €Predmetom danej monografie sú vybrané podstatné
Právne dejiny Latinskej Ameriky

cena v e-shope 25,00 €Korunovačné klenoty ako je jablko a gotické žezlo,
Korunovační klenoty Království českého v Rakousku

cena v e-shope 12,94 €Jedná sa o pomôcku pre štúdium československéh
Prameny k dějinám československého práva 1918-1989

cena v e-shope 23,15 €Učebnica reflektuje chronologický vývoj
Praktikum k československým právnym dejinám v 20. storočí

cena v e-shope 25,00 €Kniha predstavuje majetkové a právne postavenie
Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku 2. vydanie

cena v e-shope 21,80 €Vysokoškolská učebnica približuje slovenské právne
Dejiny štátu a práva na území Slovenska 1 (od najstarších čias do roku 1848)

cena v e-shope 15,00 €Kniha ponúka dôležité práce právnika ústavného
Srovnání ústavních listin republik středoevropských

cena v e-shope 17,81 €Kniha je svojou témou výnimočná a ojedinelá.
Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské

cena v e-shope 17,30 €Encyklopédiu spracovali právni historici v
Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž

cena v e-shope 63,70 €Každá ľudská spoločnosť, každý spoločenský
Chytila patrola...aneb prostituce za Rakouska i republiky

cena v e-shope 13,11 €Kniha prináša príspevky, ktoré približujú
Republika právníků

cena v e-shope 20,54 €Kniha je pohľadom našej civilizácie na Čínu očami
Právo na Hedvábné cestě

cena v e-shope 20,00 €Obsah: L. Vörös: Politická korupcia v
Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19.a 20. storočí

cena v e-shope 26,13 €Vecné práva tvoria významnú časť majetkových práv.
Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska

cena v e-shope 21,38 €Zborník venovaný politikovi Národnej demokracie
České státní právo a vybrané texty

cena v e-shope 5,64 €Publikácia v celku v roku 100 rokov od založenia
Profily preludu (Cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989)

cena v e-shope 11,88 €Kniha poskytuje 1 diel dejín na Masarykovej
Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019 1 díl

cena v e-shope 66,97 €Publikácia zrozumiteľným spôsobom približuje
Slovenské právne dejiny II.

cena v e-shope 14,50 €Predkladaná publikácia sa zameriava na fungovanie
Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

cena v e-shope 17,30 €Jedná sa o dvojzväzkové dielo osudu Masarykovej
Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019 2.díl

cena v e-shope 75,90 €Kniha poskytuje politické procesy ktoré sa najviac
Procesy

cena v e-shope 17,81 €Učebnica dejín práva európskych štátov a USA
Dejiny práva štátov Európy a USA

cena v e-shope 13,00 €Hlavným cieľom predkladanej učebnej pomôcky je
Pramene k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918

cena v e-shope 17,01 €Predkladaná učebnica skúma základné otázky vývoja
Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989, 2. vydanie

cena v e-shope 21,70 €VYsokoškolská učebnica, ktorá mapuje dejiny štátu
Štát a právo na území súčasnej Českej republiky do roku 1945

cena v e-shope 20,50 €Viac titulov nájdete v jednotlivých kategóriách.

YTZlMjBjOG