Úvod »Texty zákonov»Slovenské » Zákony 2024 II. časť B


    

Zákony 2024 II. časť B

Poradca

img

 

Číslo produktu: POR2B2024
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2024
Počet strán: 976
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kód: 9788081622649
cena v e-shope bez DPH : 9,82 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
10,80 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Civilný proces

 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
 • Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
 • Zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní
 • Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
 • Vyhláška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
 • Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
 • Vyhláška MS SR č. 197/2022 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej neschopnosti
 • Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
 • Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Exekučný poriadok

 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
 • Vyhláška MS SR č. 68/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č, 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
 • Zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní

Trestné právo

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 192/2023 Z.z. o registri trestov
 • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov
 • Zákon č. 256/1998 z.z. o ochrane svedka
 • Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Zákon č. 236/2017 Z.z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
 • Zákon č. 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
 • Zákon č. 650/2005 Z.z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
 • Vyhláška č. 618/2005 Z.z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
 • Vyhláška č. 619/2005 Z.z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
 • Vyhláška MV SR č. 275/2022 Z.z. o rozsahu vyoknávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Správne právo

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 • Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
Y2VhYzU1Zm