NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 12,28 €
do košíka:
cena v e-shope 7,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Dane a účtovníctvo

Daňový sprievodca 2014 s komentárom
vyd. Hospodárske noviny
Súbor daňových zákonov platných od 1.1.2014 z edície Hospodárskych novín prináša: I. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku Zákon o správe daní (daňový poriadok) II. Postupy účtovania Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich sústave jednoduchého účtovníctva Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich sústave
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 1,00 €

Daňový sprievodca 2014 s komentárom

Kniha je nabitá informáciami týkajúcimi sa dane z príjmov fyzických osôb, sociálneho a zdravotného poistenia. Osobitná pozornosť je venovaná novinkám roka 2013 – odvodom z dohôd, zmenám týkajúcim sa SZČO, autorom a umelcom a odvodom z podielov na zisku.Od roku 2013 došlo k dramatickému zvýšeniu daní a odvodov. Ak ste mali príjmy v zahraničí, ak ste študent, dôchodca, živnostník alebo máte príjmy z
cena v predajni 24,90 €
cena v e-shope 22,41 €

Daňové a odvodové tipy II. (2013)

Lízing v praxi
Renáta Stanley, Michaela Barčáková - vyd. Iura edition
Cieľom publikácie je kompexná analýza a explikácia problematiky prenájmu v podmienkach Slovenskej republiky v účtovníctve nájomcu a prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Obsah publikácie je rozdelený do štyroch kapitol, ktoré na seba nadväzujú a poskytujú ecelený pohľad na problematiku finančného i operatívneho prenájmu z teoretického i praktického hľadiska.
cena v predajni 8,00 €
cena v e-shope 7,20 €

Lízing v praxi

Daňové zákony 2014
zostavil Štefan Hrčka - vyd. Pravda
Úplné znenia všetkých najdôležitejších daňových zákonov aj s vyznačenými zmenami účinnými od roku 2014: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Zákon o spotrebnej dani z liehu Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Zákon
cena v predajni 4,99 €
cena v e-shope 4,74 €

Daňové zákony 2014

Vedenie jednoduchého účtovníctva 2014
Eva Gašpárová - vyd. Poradca podnikateľa
Príručka prináša prehľad o základných zásadách, ktoré je potrebné dodržiavať pri účtovaní v priebehu roka a pri uzatváraní účtovných kníh a na konkrétnych príkladoch uvádza spôsoby účtovania vybraných hospodárskych operácií prevzatých priamo z podnikateľskej praxe. Publikácia zohľadňuje zmeny vykonané v daňových a účtovných predpisoch k 1.1.2014.
cena v predajni 16,23 €
cena v e-shope 14,61 €

Vedenie jednoduchého účtovníctva 2014

Kniha prináša novú metodiku účtovníctva verejnej správy a samosprávy. Cieľom publikácie je najmä ukázať základné postupy, ktoré treba dodržať, aby bola účtovná závierka vykonaná preukazným spôsobom, pravdivo a správne. Poskytuje návod správneho postupu pri uzatváraní účtov hlavnej a podnikateľskej činnosti rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí a samosprávnych krajov v
cena v predajni 9,00 €
cena v e-shope 3,60 €

Účtovná závierka RO, PO, obcí a samosprávnych krajov

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení podnikateľských subjektov. Publikácia sa venuje predovšetkým postupom účtovania v podvojnom účtovníctve v zmysle zobrazenia a vysvetlenia najčastejšie sa
cena v predajni 15,00 €
cena v e-shope 13,50 €

Podvojné účtovníctvo (Vybrané účtovné prípady)

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia „Vlastné imanie obchodných spoločností.
Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty
cena v predajni 15,30 €

cena v e-shope 14,54 €



Publikácia sa detailne zaoberá podstatou finančnej
Finančná kontrola
cena v predajni 23,60 €

cena v e-shope 22,42 €



Tematická publikácia, ktorá ponúka riešenia
100 otázok a odpovedí - Daň z príjmov FO a PO
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,90 €



Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov
Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €



Publikácia určená účtovníkom, podnikateľom,
Účtovanie - zákony a predpisy
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,88 €



Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave
Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2018
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €



15. aktualizované vydání přináší komplexní,
Meritum Mzdy 2018, 15. aktualizované vydání
cena v predajni 31,28 €

cena v e-shope 29,72 €



Podnikanie prináša mnohé povinnosti a reálne
Podnikáme bezpečne a ekonomicky
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €



Daňové a nedaňové výdavky 2018 sa venuje výdavkom
Daňové a nedaňové výdavky 2018
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,72 €



Daňové a mzdové zákony 2018 obsahuje tieto aspkty
Daňové a mzdové zákony 2018
cena v predajni 10,30 €

cena v e-shope 9,78 €



Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2018
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2018
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,87 €



Daňové zákony  2018 obsahuje daňové zákony ako je
Daňové zákony 2018
cena v predajni 5,99 €

cena v e-shope 5,69 €



Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte
Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva
cena v predajni 13,80 €

cena v e-shope 13,11 €



Publikácia prináša aktualizované znenie zákona o
DPH po novele - komentár, príklady, účtovanie
cena v predajni 11,30 €

cena v e-shope 11,30 €



Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,25 €



Kniha Účtovné predpisy na rok 2018 obsahuje: Zákon
Účtovné predpisy na rok 2018
cena v predajni 9,80 €

cena v e-shope 9,31 €



Publikácia prináša komentár k zákonu o dani z
Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €



Publikácia prináša aktualizovaný komentár k zákonu
Zákon o dani z príjmov po novelách s komentárom
cena v predajni 9,04 €

cena v e-shope 9,04 €



Sedemnáste doplnené a aktualizované vydanie
Podvojné účtovníctvo podnikateľov - praktická príručka
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,04 €



Cílem této publikace je uvést budoucí ekonomy do
Základy finančního účetnictví
cena v predajni 20,35 €

cena v e-shope 16,28 €



Daňové priznania, ročné zúčtovanie preddavkov na
Daňové priznania za rok 2017
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €



Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve a v
Účtovná závierka za rok 2017
cena v predajni 2,00 €

cena v e-shope 2,00 €



Prehľad odvodov poistného pre základné kategórie
Odvody poistného od 1.1.2018
cena v predajni 1,00 €

cena v e-shope 1,00 €



Cieľom publikácie je podať ucelený pohľad na
Daňovníctvo v SR
cena v predajni 20,08 €

cena v e-shope 10,04 €



Publikácia prináša komentár k zákonu č. 563/2009
Daňový poriadok - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €



Daňová optimalizácia predstavuje legálnu
Daňová optimalizácia bez chýb, pokút a penále
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 6,50 €



Daňová politika v Evropské unii je pre všetkých,
Daňová politika v Evropské unii
cena v predajni 16,43 €

cena v e-shope 15,60 €



Kniha prináša účtovné prípady využiteľné pre
Účetnictví bytových družstev
cena v predajni 9,69 €

cena v e-shope 9,21 €



Kniha Mzdárske zákony 2017 ponúka prehľad
Mzdárske zákony 2017
cena v predajni 86,90 €

cena v e-shope 78,21 €



Kniha Daňové a účtovné zákony 2017 ponúka prehľad
Daňové a účtovné zákony 2017
cena v predajni 86,90 €

cena v e-shope 78,21 €



Publikácia je venovaná praktickým príkladom a
Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania
cena v predajni 53,90 €

cena v e-shope 48,51 €



Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,68 €



Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a
Průvodce novým daňovým řádem
cena v predajni 26,20 €

cena v e-shope 6,55 €



Kniha prináša základné teoretické vedomosti z
Účtovníctvo. Nadobúdanie zručností v podvojnom účtovníctve
cena v predajni 10,89 €

cena v e-shope 5,00 €



Predkladaná publikácia prináša výklad postupov
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €



Kreativní účetnictví a účetní podvody rozoberá
Kreativní účetnictví a účetní podvody
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €



Cieľom publikácia je poskytnúť ucelený obraz o
Dane podnikateľských subjektov
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,11 €



Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií
Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,35 €



Daňovníctvo - daňová teória a politika I obsahuje
Daňovníctvo - daňová teória a politika I 3. vydanie
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €



ZjYwMjE