NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 19,40 €
do košíka:
cena v e-shope 27,55 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopisy z oblasti práva

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

 

 

 

Ponúkame jednotlivé čísla

slovenských aj českých odborných právnických časopisov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha vznikla z popudu Ústavu státu a práva AV ČR
Právo a stát na stránkách právníka - 150 let českého právnického časopisu
cena v predajni 21,55 €

cena v e-shope 20,47 €


Justičná revue - časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. K časopisu patrí aj príloha vo forme CD, kde sú uvedené konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Vychádza 12x ročne.


VO v kocke - odborný časopis o verejnom obstarávaní, ktorý prináša najnovšie informácie zo sveta verejného obstarávania. Vychádza 12x ročne.

 

Zo súdnej praxe - časopis určený pre širokú právnickú obec, ktorý prináša rozsudky a uznesenia Najvyššieho súdu SR z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva. Vychádza 6x ročne.

 

Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Vychádza 6x ročne.

 

Právní rozhledy - najprestížnejší český právnický časopis pre všetky právne odvetvia, ktorý vydáva C.H.Beck. Vychádza 24x ročne (dvojtýždenník).

 

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae - časopis vedeckých štúdií aodborných článkov z právnej teórie i praxe vydávaný Paneurópskou vysokou školou. Vychádza 4x ročne.

 

Soudní rozhledy - časopis českej, európskej i zahraničnej judikatúry, prináša články k aktuálnym otázkam judikatúry, judikatúru zo všetkých oblastí súdneho rozhodovania, prehľad rozhodnutí týkajúcich sa nových právnych problémov a legislatívnych zmien, prehľad a znenia nálezov Ústavného súdu  ČR, rozsudky zahraničných súdov, Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Vychádza 12x ročne.

 

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie - právnický časopis venovaný doktrínam a aktuálnej judikatúre súdnych orgánov Európskej únie so sídlom v Luxembursku, prináša výber najzávažnejších rozhodnutí Súdneho dvora. Vychádza 6x ročne.

 

Časopis pro právní vědu a praxi - odborný právnický časopis zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých statí z oblasti práva a právnej vedy, prakticky orientovaných príspevkov, informácií z vedeckého života a recenzií. Vychádza 4x ročne.

 

Antitrust - časopis pre právo hopodárskej súťaže a súvisiacich oblastí. Vychádza 4x ročne.

ZTZiNWIwY