NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Vzory zmlúv a podaní / Príručky

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prost
Martina Benčeková, Janka Kubeková, Mária Polčicová
cena v e-shope 8,08 € img
Právní psaní
Jan Vučka - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 16,67 € img
Jak jednat s klientem
Oldřich Solanský - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 14,96 € img
Obchodní korespondence
Gabi Neumayer - vyd. Grada
cena v e-shope 1,50 € img
Psaní a prezentace odborných textů
Jan Široký a kolektív - vyd. Leges
cena v e-shope 11,97 € img
Academic Writing
Carol L. Ruppel, K. Gajdáčová Veselá - vyd. UKF
cena v e-shope 10,16 € img
Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu
František Ochrana - vyd. Karolinum
cena v e-shope 8,12 € img
Akademické psaní pro právníky
Tatiana Machalová a kolektív - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 11,64 € img
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil - vyd. Leges
cena v e-shope 20,52 € img
Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva
Marek Švec, Michal Drobný, Tímea Szabóová - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 23,27 €
Môj domáci právnik
Ivan Syrový - vyd. Ikar
cena v e-shope 8,91 € img
International Trade Documentation, 3rd edition
Edward G. Hinkelman - vyd. Tribun
cena v e-shope 19,31 € img
Naučte (se) citovat
Martin Krčál, Zuzana Teplíková - vyd. citace.com
cena v e-shope 22,80 €
Intralingválny preklad v translatologickej teórii a praxi
Ervín Weiss - vyd. Univerzita Konštantína Filozofa
cena v e-shope 6,75 € img
Čo sa odohráva v hlave tlmočníka?
Simultánne tlmočenie: Teoretické otázky a praktické odpovede (Jaroslav Stahl) - vyd. Iris
cena v e-shope 10,71 € img
Právny text v preklade
Marketa Štefková - vyd. Iura edition
cena v e-shope 10,35 € img
Vzory korespondence podle daňového řádu
Pavel Prudký, Milan Lošťák - vyd. Anag
cena v e-shope 20,27 € img
Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu...
Vladimír Matějka, Petr Serafín - vyd. ČKAIT
cena v e-shope 7,89 € img
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013 + CD
Hana Kovalíková - vyd. Anag
cena v e-shope 24,65 € img
Metodika písania záverečných prác
Petronela Šebestová, Jaroslav Straka, Ján Gabura - vyd. VŠ Sládkovičovo
cena v e-shope 5,13 €
Interné firemné predpisy I. + CD
kolektív - vyd. Poradca podnikateľa
cena v e-shope 29,70 €
Interné firemné predpisy II. + CD
kolektív - vyd. Poradca podnikateľa
cena v e-shope 29,70 €
Prekladateľské minimum
Teodor Hrehovčík - vyd. Iris
cena v e-shope 5,94 € img
Praktická príručka písania pre profesionálov
Martin Kasarda - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 9,00 € img
Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce
Václav Liška - vyd. Professional Publishing
cena v e-shope 7,70 € img
Vádemékum vědecké a odborné práce
Jana Geršlová - vyd. Professional Publishing
cena v e-shope 7,69 € img
Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigirózní a disertační práci
Jarmila Klugerová, Irena Prázová, Tereza Vacínová - vyd. UJAK
cena v e-shope 3,02 € img
Vedecké písanie
Katarína Staroňová - vyd. Osveta
cena v e-shope 8,55 € img
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Vladimír Gonda - vyd. Iura edition
cena v e-shope 6,48 €
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách
Jadwiga Šanderová - vyd. Slon
cena v e-shope 8,31 €
Vademékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření
Vladimír Spousta - vyd. CERM
cena v e-shope 9,46 € img
Informační zdroje v odborné literatuře
Jan Vymětal - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 18,23 € img
Lingua Terminologica + CD
zostavili Irena Dominiková, Martin Lachout - vyd. Metropolitní univerzita
cena v e-shope 6,46 € img
Píšeme seminární a diplomové práce na počítači
Milan Kolka, Ivona Pavlíčková, Miloš Večeřa - vyd. Masarykova univerzita
cena v e-shope 6,05 €
Písomnosti v našom živote
Lýdia Bednárová - vyd. Príroda
cena v e-shope 2,61 €
NzUxNjE3N