NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Jazykové a výkladové slovníky / Latinčina

Introducao ao Portugues Juridico: Úvod do právnické portugalštiny
Joaquim José de Sousa Coelho Ramos - vyd. Karolinum
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou právnické portugalštiny a jejími specifiky. Vzhledem k tomu, že se výuka portugalštiny nejčastěji věnuje portugalštině standardní, případně hovorové, a jen okrajově se dotýká jazyka odborného, jedná se o práci velmi aktuální, protože reaguje na současnou potřebu, danou stále silnější integrací České republiky do Evropské unie.
cena v predajni 6,27 €
cena v e-shope 5,96 €

Introducao ao Portugues Juridico: Úvod do právnické portugalštiny

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 
Názov tovaru Cena
Lingua Latina II.
Alexandra Ostertagová, Tomáš Klokner
cena v e-shope 12,00 € img
Lingua Latina I.
Alexandra Ostertagová, Tomáš Klokner
cena v e-shope 8,50 € img
Ad Fontes. Cursus Latinus
Eva Kuťáková, Dana Slabochová
cena v e-shope 13,59 € img
Latinčina pre študentov práva, 2.vyd.
Zuzana Mičková
cena v e-shope 8,10 €
Dicta et Regulae Iuris aneb Právnické mudrosloví latinské
Jaromír Kincl
cena v e-shope 14,63 € img
Latinské právnické výrazy a výroky
Karol Rebro
cena v e-shope 17,33 € img
Latinsko-český slovníček římskeho práva, 2.vyd.
Michal Skřejpek
cena v e-shope 6,75 € img
Malá encyklopedie latiny v právu, 6.vydanie
Miloš Klang - vyd. Linde
cena v e-shope 8,83 €
Latinsko-český právnický slovník
Jiří Vedral - vyd. JTP
cena v e-shope 3,95 € img
Latina pro právníky
Marie Šedová - vyd. Masarykova univerzita
cena v e-shope 18,68 € img
Latinské právnické výrazy a výroky
Karol Rebro - vyd. Iura edition
cena v e-shope 5,56 €
Právnická latinčina, 3.vyd.
Jarmila Vaňková - vyd. Iura edition
cena v e-shope 9,72 €
ZGU1Y