NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 27,55 €
do košíka:
cena v e-shope 13,90 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Občianske právo / Občianske právo

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ján Cirák, Miroslava Dolíhalová, Dominika Kubošiová, Juraj Takáč
cena v e-shope 11,40 € img
Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania
manželstva - Juraj Takáč
cena v e-shope 11,21 € img
Občianske právo hmotné 1+2, 3.vyd.
Peter Vojčík a kolektív
cena v e-shope 39,99 € img
Trovy súdneho konania. Judikatúra
Barbora Magočová
cena v e-shope 47,02 € img
Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání
Pavel Vrcha
cena v e-shope 19,23 € img
Újma, škoda v ČR a SR
Karel Nedbálek
cena v e-shope 9,37 € img
Soukromé právo 21. století
Jan Dvořák a kolektív
cena v e-shope 37,37 € img
Občanský soudní řád. Komentář 3. vydání
Svoboda, Smolík, Levý, Doležílek - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 124,57 € img
Občanský zákoník §2716-2893. Velký komentář
Filip Melzer, Petr Tégl
cena v e-shope 119,27 € img
Zastúpenie v súkromnom práve, 2.vyd.
Monika Jurčová, Bronislava Pavelková, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská, Romana Smyčková
cena v e-shope 37,05 € img
Zastoupení - Specifika a kontext
Miroslav Sedláček, Tomáš Střeleček - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 27,74 € img
Repetitórium civilného procesného práva 2. vydanie
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík - vyd. Iuris Libri
cena v e-shope 29,45 € img
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI 2. vydání
Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala - vyd. Wolters Kluwer CZ (závazkové právo – druhá část)
cena v e-shope 142,88 € img
Repetitórium občianskeho hmotného práva 3. vydanie
Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková
cena v e-shope 25,65 € img
Předběžné opatření v civilním procesu sporném
Vít Kučera - vyd. Leges
cena v e-shope 16,67 € img
Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech
Barbora Vlachová
cena v e-shope 14,96 € img
Nahlížení do spisu
Pavel Mates, Petr Černý, Tomáš Lechner, Pavel Skalka - vyd. Leges (podle občanského soudního řádu, trestního řádu soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu)
cena v e-shope 11,97 € img
Žaloba v civilním řízení, 2.vyd.
Karel Svoboda
cena v e-shope 16,52 € img
Praktikum občanského práva hmotného
Aleš Rozehnal
cena v e-shope 14,52 € img
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR/Veľký ko
Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura - vyd. Eurokódex (2. zväzok, 2. vydanie)
cena v e-shope 73,15 € img
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR/Veľký ko
Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura - vyd. Eurokódex (2. vydanie) 1 zväzok
cena v e-shope 67,92 € img
Covid-19 a soukromé právo
Markéta Selucká a kolektív
cena v e-shope 12,40 € img
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Marek Valachovič, Marek Perdík, Silvia Valichnáčová - vyd. C.H.Beck SK
cena v e-shope 46,55 € img
Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu
Antonín Stanislav
cena v e-shope 12,05 € img
Zákon o energetike. Komentár
Peter Ikrényi - vyd. C.H.Beck SK
cena v e-shope 113,05 € img
Zákon o realitním zprostředkování. Komentář
Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková - vyd. Leges
cena v e-shope 19,23 € img
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch
Michaela Hanáková - vyd. Iuris Libri
cena v e-shope 31,35 € img
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení
Ondřej Pavelek
cena v e-shope 12,40 € img
Znalec a znalecký posudek v civilním řízení
Luboš Dörfl - vyd. C.H. Beck CZ
cena v e-shope 19,23 € img
Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy
Ivo Keisler, Andrej Lobotka, Lenka Kotulková
cena v e-shope 26,18 € img
Lex voucher
Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 10,68 € img
Občiansky zákonník s komentárom
Juraj Zachar
cena v e-shope 19,50 € img
Civilní proces. Obecná část a sporné řízení 2. vydání
Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kolektív
cena v e-shope 38,04 € img
Procesněprávní vztah
Petr Coufalík - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 16,67 € img
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu
Petr Dostalík
cena v e-shope 10,64 € img
Strategie civilního procesu 3. vydání
Aleš Rozehnal - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 15,40 € img
Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.). Komentář. Svazek I (obecná část) -2. vyd
Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 149,62 € img
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
Lukáš Cisko - vyd. Leges (Vedecká monografia)
cena v e-shope 11,54 € img
Občanský zákoník. Komentář 2. vydání
Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 213,32 € img

ZmJmZ