NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,11 €
do košíka:
cena v e-shope 23,75 €
do košíka:
cena v e-shope 13,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Právo životného prostredia

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Jaderné právo a právní futurismus reflektuje
Jaderné právo a právní futurismus
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,06 €Praktická příručka nejen pro studenty právnických
Praktikum z práva životního prostředí, 2.vyd.
cena v predajni 14,95 €

cena v e-shope 14,20 €Ťažiskom predkladanej publikácie je trestný čin
Neoprávnené nakladanie s odpadmi - trestnoprávne aspekty

cena v e-shope 8,93 €Kniha prehľadným spôsobom analyzuje vývoj ochrany
Aplikácia a transformácia právnych noriem Európskej únie do slovenského právneho
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Kniha prináša praktický komentár k zákonu č.
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výro
cena v predajni 23,60 €

cena v e-shope 22,42 €Ide o podrobný komentár českého zákona o obaloch a
Zákon o obalech. Komentář
cena v predajni 12,93 €

cena v e-shope 12,28 €Zákon o odpaoch je základným zákonom regulujúcim
Zákon o odpadoch. Komentár
cena v predajni 49,60 €

cena v e-shope 47,12 €Komentár je podrobným komentovaním Novely Zákona o
Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. Komentár
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 19,80 €Kniha je praktickým sprievodcom zložitou
Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

cena v e-shope 18,10 €Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Komentár
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Komentár
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 11,50 €Veřejné stavební investice reflektuje verejné
Veřejné stavební investice
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Regulácia v sieťových odvetviach je súbor
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Komentár
cena v predajni 56,60 €

cena v e-shope 56,60 €Hlavním cílem tvorby tohoto textu bylo
Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,41 €Kniha prináša podrobný výklad jednotlivých
Zákon o odpadoch. Komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Energetika a vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti
Zákon o energetike. Praktický komentár
cena v predajni 38,70 €

cena v e-shope 36,77 €Kniha prináša ucelený a podrobný výklad
Zákon o ochrane prírody a krajiny. Komentár

cena v e-shope 52,50 €Kniha Hydroiluze - Přeshraniční spory o vodu
Hydroiluze. Přeshraniční spory o vodu pohledem kritické politické ekologie
cena v predajni 10,57 €

cena v e-shope 10,04 €Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář
cena v predajni 25,49 €

cena v e-shope 24,22 €Publikácia prináša stručný komentár k novému
Posudzovanie zhody výrobkov - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,52 €Prepracované a rozšírené vydanie komentovaného
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář, 2. vyd.
cena v predajni 30,50 €

cena v e-shope 28,98 €Cieľom publikácie je definovať, kategorizovať, a
Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Právna úprava zákona o lesoch smeruje najmä k
Zákon o lesoch. Komentár
cena v predajni 32,50 €

cena v e-shope 30,88 €Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář sa
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář
cena v predajni 60,63 €

cena v e-shope 57,59 €Zákon o rybářství. Komentář 2. vydání poskytuje
Zákon o rybářství. Komentář 2. vydání
cena v predajni 15,52 €

cena v e-shope 14,74 €Kniha poskytuje najdôležitejšie rozhodnutia súdov
Musíš znát... Pozemkové právo a právo životního prostředí
cena v predajni 12,69 €

cena v e-shope 12,05 €Kniha prináša teoretické i praktické poznatky z
Veřejné statky v zemědělství
cena v predajni 10,71 €

cena v e-shope 10,17 €Zákon o integrovanej prevencii a kontrole
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 15,75 €Kniha prináša podrobný výklad všetkých ustanovení
Energetický zákon. Komentář
cena v predajni 204,69 €

cena v e-shope 194,46 €Kapitoly o právech zvířat poukazuje že dnešná
Kapitoly o právech zvířat
cena v predajni 32,67 €

cena v e-shope 31,03 €Zákon o odpadoch - praktický komentár poskytuje
Zákon o odpadoch - praktický komentár
cena v predajni 36,80 €

cena v e-shope 34,96 €Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní
Právní vztahy k dřevinám, 2.vyd.
cena v predajni 10,58 €

cena v e-shope 10,05 €Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické
Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia
cena v predajni 13,29 €

cena v e-shope 12,63 €Kniha Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 12,51 €Právo životného prostředí: Zvláštní část je
Právo životního prostředí: Zvláštní část
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 28,40 €Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár
cena v predajni 34,50 €

cena v e-shope 31,05 €Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu
Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva
cena v predajni 18,20 €

cena v e-shope 17,29 €Vlastník môže svoj pozemok v zásade voľne využívať
Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

cena v e-shope 20,45 €Zemědělské právo obsahuje výklad komentovanéhon
Zemědělské právo
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €MGU0Y