NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 179,55 €
do košíka:
cena v e-shope 27,55 €
do košíka:
cena v e-shope 13,90 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Právo životného prostredia

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsahom knihy je rozhodovacia činnosť českých
Právo a energetika (elektrická energie) - Kompendium judikatury
cena v predajni 11,35 €

cena v e-shope 10,78 €Monotematické číslo časopisu AUC Iuridica zamerané
Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Kniha predstavuje prvú komplexnú štúdiu o právnej
Jaderné právo
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Kniha analyzuje ochranu zahraničných investícií do
Ochrana přímých zahraničních investic v energetice
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Kniha na pozadí historického vývoja mierového
Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
cena v predajni 7,72 €

cena v e-shope 7,33 €Predmetom knihy sú otázky životného prostredia
Spoločnosť trhu a environmentálna politika
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €Cieľom publikácie je priblížiť fenomén
Energetická bezpečnost
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 9,20 €Kniha prináša všeobecný úvod do danej problematiky
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
cena v predajni 16,22 €

cena v e-shope 15,41 €Banské právo je už viac ako 750 rokov doménou
Horní právo II
cena v predajni 11,92 €

cena v e-shope 11,32 €Obsahom knihy sú stanoviská k českému banskému
Horní právo
cena v predajni 19,11 €

cena v e-shope 18,16 €Výroba a využitie atómovej energie zahŕňajú v sebe
Zodpovednosť za jadrové škody
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia vychádza z teoretických poznatkov
Ekonómia a životné prostredie
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €V poradí štvrtý Program odpodového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 13,41 €Zmyslom, účelom a cieľom komentára je vysvetliť
Zákon o vinohradnictví a vinařství, komentář
cena v predajni 14,18 €

cena v e-shope 13,47 €Kniha sa venuje obmedzeniu vlastníckeho práva v
Omezení vlastnického práva k pozemkům
cena v predajni 15,89 €

cena v e-shope 15,10 €Kniha sa zaoberá ochranou morskej biologickej
Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu
cena v predajni 11,26 €

cena v e-shope 10,70 €Cieľom Lexikónu práva životného prostredia je
Lexikon práva životního prostředí
cena v predajni 103,83 €

cena v e-shope 20,00 €Súbor právnych predpisov z oblasti ochrany
Nová právna úprava ochrany ovzdušia a obalového hospodárstva
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €Publikácia umožňuje pochopenie problematiky
Ekologická politika
cena v predajni 9,84 €

cena v e-shope 9,35 €Cieľom publikácie je poskytnúť základné informácie
Zdroje energií - pre EÚ a SR v 21. storočí
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 6,93 €Kniha predstavuje všeobecné právne rámcové
Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
cena v predajni 11,85 €

cena v e-shope 10,67 €Publikácia je praktickou cvičebnicou na predmet
Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, 2.vydání
cena v predajni 10,20 €

cena v e-shope 9,69 €Publikácia prináša príspevky z vedeckej
Právo a životní prostředí
cena v predajni 6,59 €

cena v e-shope 6,26 €Učebnica pre študentov vysokých škôl predovšetkým
Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,01 €Predkladaná monografia je logicky štrukturovaná do
Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu
cena v predajni 27,14 €

cena v e-shope 25,78 €Cieľom publikácie je oboznámiť s východiskami a
Právo životního prostředí pro bakaláře
cena v predajni 14,29 €

cena v e-shope 13,58 €Lesní záko. Komenář je komentár k českému zákonu o
Lesní zákon. Komentář
cena v predajni 13,46 €

cena v e-shope 12,79 €Kniha obsahuje vedecké príspevky na tému
Energetická bezpečnost: reakce na krizi
cena v predajni 7,57 €

cena v e-shope 7,19 €Publikácia prináša výber rozhodnutí českých súdov
Přehled judikatury z oblasti životního prostředí
cena v predajni 19,42 €

cena v e-shope 18,45 €Autor sa venuje otázkam škôd v životnom prostredí,
Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 18,70 €Kniha obsahuje: komentár k zákonu č.223/2001 Z.z.
Právna úprava odpadového hospodárstva s komentárom
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 17,91 €Publikácia je kompletných spracovaním problematiky
Odpady
cena v predajni 15,57 €

cena v e-shope 14,01 €Publikácia obsahuje text českého zákona o ochrane
Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 39,70 €

cena v e-shope 8,90 €Publikácia podáva podrobný komentár k českému
Využívání obnovitelných zdrojů energie
cena v predajni 31,85 €

cena v e-shope 30,26 €Kniha je rozdelená na všeobecnú a osobitnú časť
Příklady a judikatura z práva životního prostředí
cena v predajni 10,38 €

cena v e-shope 9,86 €Kniha obsahuje všeobecnú časť práva životného
Právo životního prostředí, 3.vydanie
cena v predajni 37,25 €

cena v e-shope 35,39 €Kniha má charakter revízie právnych predpisov
EC Environmental Law
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,03 €Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou
Právo životného prostredia, 2.vyd.
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 22,50 €Y2MyMGQxY