NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Právo informačných a komunikačných technológií - strana 2

Kniha pojednáva o tom, že právo samo o sebe sa v čase nemení a výklad je založený na hypotéze, že to, čím sa súčasná doba na práve prejavuje, nezasahuje do jeho skutočnej nátury a týka sa len externalít, ktorých momentálna existencia či podoba nie sú pre podstatu práva dôležité. Naznačuje, že ani vysokorýchlostné dátové spojenia a globálna informačná sieť nemusia právu prinášať nič fundamentálne
cena v e-shope 18,62 €

Internet a proměny práva

 

 

 

Predstavujeme odborné knihy z oblasti práva IT

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia Právo a umělá inteligence
Právo a umělá inteligence

cena v e-shope 11,06 €Predkladaná publikácia Biometrické osobné údaje
Biometrické osobné údaje podľa GDPR

cena v e-shope 9,83 €Kybernetická bezpečnosť nie je len technickou
Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

cena v e-shope 21,75 €Predkladaná publikácia sa venuje problematike
Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti

cena v e-shope 22,80 €Kniha zrozumiteľnou formou vysvetľuje všeobecné
Programování pro právníky

cena v e-shope 12,93 €Kniha Kybernetické hrozby v kontexte
Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

cena v e-shope 16,40 €Čtvrtá revoluce jedná sa o základný vývoj
Čtvrtá revoluce

cena v e-shope 13,68 €Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3

cena v e-shope 6,00 €Kniha CyberSecurity je komplexnou príručkou, ktorá
CyberSecurity

cena v e-shope 23,45 €European ICT Law: Contents - summary: E-commerce
European ICT Law. Texts, Cases, Materials

cena v e-shope 23,00 €Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár
Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár

cena v e-shope 52,25 €Búrlivý rozvoj informačných a komunikačných
Úvod do kybernetickej bezpečnosti

cena v e-shope 14,63 €CSIRT: v přední linii proti kybernetickým hrozbám
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám

cena v e-shope 6,71 €Kniha prináša výber judikatúry z oblasti sporov o
Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

cena v e-shope 34,75 €Kybernetická bezpečnost je v súčasnej dobe jednou
Kybernetická bezpečnost

cena v e-shope 8,93 €Predkladaná publikácia prináša najdôležitejšie
Právo informačních technologií

cena v e-shope 54,00 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonu č.
Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár

cena v e-shope 27,92 €Kniha prináša autorove poznatky z jeho dlhoročného
Kybernetická kriminalita, 2. vyd.

cena v e-shope 41,33 €Jste-li manažer a pracujete-li v oblasti
Manažerské řízení a informační technologie

cena v e-shope 9,43 €Ucelená publikácia prináša zrozumiteľný výklad
Softwarové právo, 3. aktualizované a rozšířené vydání

cena v e-shope 19,99 €Kniha sa venuje nástrojom egovernmentu, limitami
E-government v českém právu

cena v e-shope 2,00 €Kniha je komplexným a uceleným spracovaním
Právní aspekty hazardních her

cena v e-shope 31,48 €Nová verze knihy E. Dysonové, renomované americké
Release 2.1 Vize života v digitálním věku

cena v e-shope 5,00 €Nové pravidlá ochrany osobných údajov - podľa
Nové pravidlá ochrany osobných údajov

cena v e-shope 15,90 €Zavedenie predkladaného zákona do právneho
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí

cena v e-shope 44,05 €Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu
Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

cena v e-shope 13,62 €Informatizácia spoločnosti je globálnym trendom,
Elektronické obchody

cena v e-shope 26,60 €Predkladaná kniha prináša pohľad na
Kyberkriminalita

cena v e-shope 11,75 €Druhé aktualizované vydanie praktického komentára
GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář

cena v e-shope 50,95 €Kniha CyberCrime obsahuje technické časti, ktoré
CyberCrime

cena v e-shope 19,22 €Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem
Nařízení eIDAS. Komentář

cena v e-shope 53,95 €Komentár k českému zákonu o elektronických
Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

cena v e-shope 62,18 €Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

cena v e-shope 28,02 €Kniha Internet, informační společnost a autorské
Internet, informační společnost a autorské právo

cena v e-shope 18,24 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

cena v e-shope 17,55 €Právo v síti. Pruvodce právem na internetu sa
Právo v síti. Průvodce právem na internetu

cena v e-shope 20,94 €Služby elektronických komunikácií predstavujú
Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

cena v e-shope 60,23 €Internetové právo poskytuje základný prehľad
Internetové právo

cena v e-shope 18,99 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu o
Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

cena v e-shope 34,15 €YWRiN