NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 16,70 €
do košíka:
cena v e-shope 141,55 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Právo ICT

Kniha pojednáva o tom, že právo samo o sebe sa v čase nemení a výklad je založený na hypotéze, že to, čím sa súčasná doba na práve prejavuje, nezasahuje do jeho skutočnej nátury a týka sa len externalít, ktorých momentálna existencia či podoba nie sú pre podstatu práva dôležité. Naznačuje, že ani vysokorýchlostné dátové spojenia a globálna informačná sieť nemusia právu prinášať nič fundamentálne
cena v e-shope 18,62 €

Internet a proměny práva

 

 

 

Predstavujeme odborné knihy z oblasti práva IT

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia sa zameriava na problematiku
Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach

cena v e-shope 17,10 €Predkladaná odborná publikácia prináša pohľad na
Základy bezpečnostných opatrení

cena v e-shope 36,58 €Kniha prináša logicky usporiadaný celok 17
Právo a společnost v digitálním věku

cena v e-shope 24,75 €Elektronické komunikácie predstavujú jednu z
Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických

cena v e-shope 13,00 €Predkladaná publikácia prináša komplexne
Nařízení eIDAS a české adaptační zákony. Komentář

cena v e-shope 72,91 €Kniha v širších teoretických i praktických
Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze

cena v e-shope 27,23 €Kniha ponúka náhľad na etické výzvy v súvislosti s
Etika umělé inteligence

cena v e-shope 14,30 €Predkladaná publikácia kompexne spracováva
Příručka právní regulace cloudu

cena v e-shope 21,00 €V civilnom práve je potrebné vyrovnávať sa
Civilní právo a nové technologie

cena v e-shope 18,71 €Blockchain je technológia, ktorá funguje ako
Blockchain z pohľadu ochrany osobných údajov

cena v e-shope 14,25 €Kniha popisuje právne povinnosti štátnych orgánov
Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

cena v e-shope 19,31 €Nová doba s novými technológiami nám prináša nové
Vliv nových technologií na trestní právo

cena v e-shope 26,79 €Pojem kybernetický incident je veľmi široký. Nie
Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance

cena v e-shope 36,30 €Predkladané tretie vydanie populárnej knihy je
Kybernetická kriminalita, 3. vydání

cena v e-shope 65,00 €Umelá inteligencia sa stala nepopierateľným
Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

cena v e-shope 32,35 €Predkladaná publikácia prináša komplexný pohľad na
Spisová služba, 3. vydání

cena v e-shope 33,15 €Kniha analyzuje kybernetickú bezpečnosť v širších
Kybernetická (ne)bezpečnost

cena v e-shope 23,26 €Online rozhodovanie sporov je jednou z častí
Online soudnictví v České republice

cena v e-shope 15,62 €Kniha sa venuje problematike riešenia problémov,
Elektronická mediácia a riešenie konfliktov v kyberpriestore

cena v e-shope 13,25 €Kniha analyzuje základné inštitúty elektronických
Elektronické právní jednání

cena v e-shope 38,78 €Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor). Komentár

cena v e-shope 21,78 €Obľúbenosť online nakupovania je čoraz
Právo e-shopov

cena v e-shope 27,55 €Druhý diel učebnice Právo informačných a
Právo informačných a komunikačných technológií 2

cena v e-shope 31,41 €Prvý zväzok akademickej učebnice práva
Právo informačných a komunikačných technológií 1

cena v e-shope 28,41 €Publikácia popisuje terajšie poznatky o
Elektronizace výuky práva

cena v e-shope 11,16 €Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť
Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti

cena v e-shope 16,00 €Predkladaná publikácia je praktickou príručkou z
Softwarové smlouvy

cena v e-shope 29,21 €Kniha prináša komplexný výklad právnej úpravy
Zákon o právu na digitální služby. Komentář

cena v e-shope 39,11 €Kniha určená pre všetkých záujemcov o
Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

cena v e-shope 12,79 €GDPR upravuje oblasť, ktorá sa dotýka prakticky
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář

cena v e-shope 120,00 €Búrlivý rozvoj informačných a okmunikačných
Základy kybernetickej bezpečnosti

cena v e-shope 13,41 €Právo informačných a komunikačných technológií ide
Právo informačných a komunikačných technológií

cena v e-shope 27,69 €Kryptomeny sú novou problematikou, ktorá prináša
Kryptoměny

cena v e-shope 17,55 €Kniha prináša pohľad na problematiku ochrany
Biometric Data and Its Specific Legal Protection

cena v e-shope 8,46 €Elektronizace správy daní rozoberá právnu
Elektronizace správy daní

cena v e-shope 14,96 €Snaha dosiahnuť spravodlivej rovnováhy medzi
Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí

cena v e-shope 28,48 €Kniha je venovaná umelej inteligencii a jej
Umělá inteligence & právo

cena v e-shope 22,83 €O tom, ako sa brániť prípadnej diskriminácii
Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR

cena v e-shope 17,51 €Kniha sa zameriava na problematiku vymáhateľnosti
Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

cena v e-shope 18,98 €ZjgyZ