TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 9,70 €Cieľom predkladanej knihy je vytvoriť systematicky
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli

cena v e-shope 15,00 €Druhé aktualizované, prepracované a doplnené
Praktikum z trestného práva procesného, 2.vydanie

cena v e-shope 21,38 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť
Trestní řízení z pohledu obhajoby, 3.vyd.

cena v e-shope 98,51 €Cieľom predkladanej učebnice je poskytnúť základné
Kriminalistika

cena v e-shope 22,33 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS

cena v e-shope 9,90 €Obsah: Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po
Trestný zákon. Trestný poriadok

cena v e-shope 11,50 €Kniha určená pre právnu prax sa venuje základným
Efektivní obhajoba

cena v e-shope 19,54 €Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS

cena v e-shope 11,90 €Publikácia predstavuje súborné dielo judikatúry
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

cena v e-shope 21,85 €Publikácia prináša judikatúru SD EÚ vo veciach
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2018 až 2022 vo veciach trestných

cena v e-shope 21,71 €Kniha zrozumiteľnou formou vysvetľuje pomerne
Súhrnný trest

cena v e-shope 18,00 €Publikácia sa venuje kriminalite a trestného práva
Prokletí a usmíření

cena v e-shope 38,09 €Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom
Dokazovanie v trestnom konaní - Poškodený - Judikatúra

cena v e-shope 52,25 €"Možnost jednat v nutné obraně není dobrodiním
Nutná obrana v právní praxi

cena v e-shope 28,00 €Forenzný psychológ popisuje nepredvídatelný a
Odvrácená strana mysli

cena v e-shope 20,85 €Kniha je najnovším výzkumom aspektov ako je
Od konfliktu k zločinu

cena v e-shope 25,00 €Kniha sa komplexne venuje veleniu ozbrojeným
Vrchní velení ozbrojeným silám z hlediska ústavního práva

cena v e-shope 17,30 €Predkladaná publikácia sa venuje inštitútu dohody
Dohoda o vině a trestu

cena v e-shope 32,92 €Aktualizované a doplnené vydanie učebnice
Trestné právo procesné, 4. vydanie

cena v e-shope 29,00 €Publikácia oboznamuje so základmi súčasnej
Právní psychologie v aktuálních tématech

cena v e-shope 34,15 €Problematika "prania špinavých peňazí"  je
Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

cena v e-shope 20,90 €Cieľom publikácie je poukázať na prepojenie teórie
Kriminalistická psychologie pro pracovníky policie

cena v e-shope 13,50 €Kniha prináša rozbor problematiky súvisiacej s
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

cena v e-shope 49,00 €Dokazovanie počítačovej kriminality je pomerne
Dokazovanie počítačovej kriminality

cena v e-shope 17,30 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Kniha približuje problematiku súdneho
Súdne veterinárne lekárstvo a prípady znaleckého dokazovania

cena v e-shope 23,60 €Kniha sa venuje danej problematike odhalovania
Interdisciplinární reflexe odhalování, dokumentování, dokazování a prevence krim

cena v e-shope 26,70 €V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého
Trestní zákoník. Velký komentář - 3 svazky, 3. vydání

cena v e-shope 440,55 €Ide o perfektnú pomôcku pre mediátorov do praxe a
Komunikácia v mediácii - alebo čo sme si, to sme si, len o tom hovorme

cena v e-shope 17,95 €Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele
Trestný zákon. Trestný poriadok. Zákon o registri trestov. Zákon o ochrane

cena v e-shope 5,70 €Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať
Drogové trestné činy

cena v e-shope 37,05 €Kniha ponúka prehľad vybraných zásad v kontexte
Spravodlivý trestný proces

cena v e-shope 10,90 €Kniha sa venuje problematike vyšetrovania z
Investigatívna psychológia, 3. vydanie

cena v e-shope 31,95 €Mediácia je jedna z foriem riešenie konfliktov
Mediácia - odborná príprava

cena v e-shope 23,28 €Stíhanie trestných činov, ako i spravodlivé
Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v tr

cena v e-shope 44,00 €Kniha zapracováva zvláštnu čast trestného
Trestní právo hmotné. Zvláštní část

cena v e-shope 44,36 €YWNlYjNj