NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Zborníky

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zborník príspevkov otvárajúci problematiku otázok
Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve
cena v predajni 18,05 €

cena v e-shope 17,15 €Zborník príspevkov zo sympózia. Obsah: Predslov
Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách
cena v predajni 3,10 €

cena v e-shope 2,95 €Publikácia obsahuje výsledky výskumného projektu
Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace
cena v predajni 9,20 €

cena v e-shope 8,74 €Kniha je zborníkom príspevkov z odborného seminára
Akademické akcenty 2012
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 14,85 €Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou
Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 10,89 €Kniha se zabývá aktuálními otázkami k právní a
Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Sborník ze setkání kateder obchodního práva
Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva
cena v predajni 11,26 €

cena v e-shope 10,70 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie,
Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci
cena v predajni 11,70 €

cena v e-shope 10,53 €V decembri 2012 uplynulo 20 rokov od prijatia
20 let Ústavy České republiky
cena v predajni 16,30 €

cena v e-shope 15,49 €Kniha obsahuje príspevky z konferencie Cirkev v
Cirkev v okovách totalitného režimu
cena v predajni 15,55 €

cena v e-shope 14,00 €Zborník z medzinárodnej konferencie. Obsah: M.Číž:
Úlohy a funkcie práva v SR v súčasnej etape spoločenského vývoja
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 8,55 €Zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Zborník príspev z odbornej konferencie konanej
Aktuálne problémy pracovného práva a sociálnej legislatívy po novele ZP
cena v predajni 13,55 €

cena v e-shope 12,20 €Zborník príspevkov. Obsah: J. Šíma: Mýtus
Finanční ústava
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Kniha prináša výstupy bádateľskej práce mnohých
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010
cena v predajni 16,57 €

cena v e-shope 15,74 €Zborník príspevkov z XXI. konferencie Karlovarské
XXI. Karlovarské právnické dny
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Predmetom publikácie je problematika spájajúca
Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Polícia ako ochranca práv jednotlivca
cena v predajni 8,46 €

cena v e-shope 7,61 €Publikácia obsahuje najlepšie príspevky študentov
I.Celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda
cena v predajni 6,48 €

cena v e-shope 6,16 €Zborník z vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 6,75 €Zborník z kolokvia usporiadaného Katedrou dejín
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku...
cena v predajni 9,08 €

cena v e-shope 8,63 €Kniha je zborníkom príspevkov z oblasti práva,
Aké princípy vládnu zdravotníctvu?
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 15,21 €Kniha prináša súbor príspevkov zo 6.ročníka
Limity práva - Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012
cena v predajni 25,23 €

cena v e-shope 23,97 €Zborník prác s oblasti správneho práva rozdelený
Aktuální otázky správního soudnictví
cena v predajni 15,52 €

cena v e-shope 14,74 €Zborník prináša najlepšie práce zo všetkých sekcií
II. Konference studentské vědecké odborné činnosti - Sborník vítězných prací
cena v predajni 7,18 €

cena v e-shope 6,82 €Kniha je zbierkou autorových vedeckých štúdií a
O práve a štáte
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 13,41 €Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou
Policajné vedy a policajná prax - prvotné úkony na mieste činu
cena v predajni 9,05 €

cena v e-shope 8,15 €Zborník z celoštátneho vedeckého seminára s
Perspektívy rozvoja verejnej správy v krajinách Európskej únie
cena v predajni 4,33 €

cena v e-shope 3,90 €Zborník príspevkov. OBSAH I. Obecné otázky a
Quo vadis, střední Evropo?
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,03 €Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie
Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 6,00 €Zborník vedeckých prác na tému "Identifikace
Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj
cena v predajni 18,57 €

cena v e-shope 17,64 €Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
200 let ABGB od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,88 €Zborník študentských príspevkov z právnických
Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě
cena v predajni 16,21 €

cena v e-shope 16,21 €Zborník príspevkov z kolokvia na tému "Symbolika a
Symbolika a zkratky
cena v predajni 8,35 €

cena v e-shope 7,93 €Zborník referátov na tému Aktuálne otázky práva
Aktuální otázky práva ČR, SR a EU 2012
cena v predajni 18,43 €

cena v e-shope 17,51 €Zborník vedecký prác slovenských učiteľov
Právo, obchod, ekonomika II.
cena v predajni 30,46 €

cena v e-shope 28,94 €Zborník z vedeckej konferencie so zaslanými
Vyšetrovanie - história, súčasnosť a budúcnosť

cena v e-shope 8,84 €Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej
Human Rights Forum 2012
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Zborník príspevkov z odborného seminára
Akademické akcenty 2011
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €MTQzMWZlN