NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Zborníky

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zborník príspevkov z konferencie "Ženská
Ženská delikvence jako sociální jev
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,76 €Kniha obsahuje príspevky z medzinárodnej
Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,89 €Zborník príspevkov "Hospodárska kriminalita" z
Nové jevy v hospodářské kriminalitě
cena v predajni 12,16 €

cena v e-shope 11,55 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Trestná zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 8,55 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Acta Iuridica Sladkoviciencia II. Právnické štúdie
cena v predajni 34,28 €

cena v e-shope 30,85 €Medzinárodný vedecký zborník príspevkov Fakulty
Acta Iuridica Sladkoviciencia I. Právnické štúdie
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 18,00 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie na
Obete kriminality
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie,
Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod
cena v predajni 8,73 €

cena v e-shope 7,86 €Zborník príspevkov z 3.ročníku konferencie
Fenomén judikatury v právu
cena v predajni 16,68 €

cena v e-shope 15,85 €Zborník príspevkov z jednania sekcie teórie práva
Polemiky a spory v právní vědě
cena v predajni 10,39 €

cena v e-shope 9,87 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie na
Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Zborník príspevkov na tému Teoretické problémy
Teoretické problémy práva na prahu 21.století
cena v predajni 10,10 €

cena v e-shope 9,60 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Naděje právní vědy. Býkov 2010
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,91 €Zborník príspevkov z konferencie usporiadanej
Symbol a symbolika v právu
cena v predajni 6,40 €

cena v e-shope 3,20 €Jiné právo literární poukazuje že právo a
Jiné právo literární
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,90 €Zborník príspevkov z konferencie v rámci zmluvnej
Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
cena v predajni 11,29 €

cena v e-shope 10,73 €Zborník príspevkov zo seminára Právnickej fakulty
Parlamentarismus
cena v predajni 7,97 €

cena v e-shope 7,57 €Zborník príspevkov obsahujúci články na témy voľby
Volby, demokracie, politické svobody
cena v predajni 10,61 €

cena v e-shope 10,08 €Zborník príspevkov obsahuje články popredných
Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu?
cena v predajni 11,61 €

cena v e-shope 11,03 €Zborník príspevkov vydaný k pocte emeritného
Liber Amicorum
cena v predajni 18,40 €

cena v e-shope 18,40 €Zborník príspevkov na tému "Interpretácia Ústavy
Interpretace Ústavy ČR a Ústavy SR.  Evropeizace ústavních systémů
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Zborník príspevkov na tému "Ústava ČR - vznik,
Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy
cena v predajni 18,37 €

cena v e-shope 17,45 €Zborník príspevkov z konferencie "Ústava 1920 -
Ústava 1920
cena v predajni 11,43 €

cena v e-shope 10,86 €Zborník príspevkov českých i zahraničných právnych
Československé právo a právní věda v meziválečném období...
cena v predajni 36,20 €

cena v e-shope 32,58 €Zborník príspevkov z odborného seminára na tému
Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 10,80 €Zborník príspevkov na tému "Základné ľudské práva
Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích
cena v predajni 8,85 €

cena v e-shope 7,97 €Možnosti a hranice liberalizácie pracovných
Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 11,61 €Kniha sa zameriava na vybrané aspekty sociálnych
Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
O novém trestním zákoníku
cena v predajni 10,09 €

cena v e-shope 9,59 €Zborník príspevkov z celoštátneho seminára s
Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,01 €Zborník prednášok z česko-polského právnického
Ústavní systém ČR a PR po přistoupení k EU
cena v predajni 13,47 €

cena v e-shope 12,80 €Zborník príspevkov z konferencie na tému "Dělba
Dělba soudní moci v České republice
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Zborník je súborom prednášok z medzinárodnej
Vnútroštátne súdy a európske súdy: spojené alebo paralelné svety?
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 6,27 €Zborník príspevkov, ktoré reflektujú nielen vývoj
Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 8,36 €Knižka je výberom štúdií zameraných na skúmanie
Proměny mezinárodního práva a jeho nauky
cena v predajni 6,58 €

cena v e-shope 6,25 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie s
Vzťahy štátu a cirkví v Európe
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 21,00 €Zborník príspevkov, referátov a článkov z
K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 8,80 €Z blogu "Jiné právo" sa od jeho založenia v
Jiné právo offline
cena v predajni 18,20 €

cena v e-shope 17,29 €ODRhMzc4O