NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,39 €
do košíka:
cena v e-shope 7,70 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Samospráva a komunálne právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Jednotlivé kapitoly predkladanej publikácie
Právnické osoby obcí a krajů
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,28 €Všetky inštitúcie verejnej správy, a teda i obce v
Zpracování osobních údajů obcemi
cena v predajni 18,23 €

cena v e-shope 17,32 €V tejto monotematickej publikácii sa dozviete to
Protokol a rétorika komunálneho politika + CD
cena v predajni 26,39 €

cena v e-shope 26,39 €Publikácia prináša najdôležitejšie informácie z
Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi
cena v predajni 24,82 €

cena v e-shope 6,90 €Kniha sa venuje problematike fungovania samospráv
Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj
cena v predajni 16,97 €

cena v e-shope 16,12 €Kniha prináša analýzu vonkajšej i vnútornej
Kontrola v obecnej samospráve
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 14,00 €Kniha prináša komplexné spracovanie problematiky
Pohřebnictví
cena v predajni 20,30 €

cena v e-shope 18,27 €Publikácia prináša informácie o obecnej samospráve
Obecní samospráva v České republice
cena v predajni 15,36 €

cena v e-shope 14,59 €Úplné znenie zákona č.71/1967 Zb. o správnom
Zákon o správnom konaní. Úzz, 10. vydanie
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Publikácia sa venuje problematiky územnej
Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance
cena v predajni 21,66 €

cena v e-shope 20,58 €Kniha rozoberá problematiku verejnej správy a
Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Benchmarking slovenských miest 2004-2009
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 14,04 €Kniha prináša základné poznatky o aktuálnom
Komunálna ekonomika a politika
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 15,30 €Kniha sa orientuje na charakteristiku základov
Vybrané problémy miestnej samosprávy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Publikácia predstavuje praktickú realizáciu
Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Kniha prináša základné vymedzenia pojmov, podstaty
Místní správa
cena v predajni 15,27 €

cena v e-shope 14,51 €Učebnica komunálneho práva rozoberá miestnu
Komunálne právo
cena v predajni 10,66 €

cena v e-shope 9,59 €Publikácia prináša prehľad jednotlivých úsekov
Finanční hospodaření územních samosprávných celků
cena v predajni 7,87 €

cena v e-shope 7,48 €Zborník príspevkov z konferencie s názvom
Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů
cena v predajni 6,34 €

cena v e-shope 2,54 €Úvodná kapitola publikácie sa zaoberá ústavnou a
Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou
cena v predajni 17,14 €

cena v e-shope 16,28 €Komunální politika je zameraná na komunálnu
Komunální politika
cena v predajni 15,87 €

cena v e-shope 15,08 €Publikácia je súborom rozhodnutí predovšetkým
Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)
cena v predajni 26,29 €

cena v e-shope 24,98 €Komentár prináša podrobný a komplexný výklad
Zákon o místních poplatcích a předpisy související, komentář
cena v predajni 36,53 €

cena v e-shope 4,50 €Knižka pojednáva o dôležitosti komunikácie v
Efektívna komunikácia samosprávy
cena v predajni 3,62 €

cena v e-shope 3,44 €Kniha pojednáva o úlohe miestnej a regionálnej
Obce a regiony jako politický prostor
cena v predajni 15,88 €

cena v e-shope 15,09 €Kniha je kompletným sprievodcom tématikou
Místní poplatky, 2. vydání
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,98 €Publikácia prispieva k poznaniu podstaty
Základy regionálních věd a veřejné správy
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 14,75 €Obec je základným územným samosprávnym
Zákon o obcích (obecní zřízení), komentář
cena v predajni 58,26 €

cena v e-shope 55,35 €Kniha sa zameriava predovšetkým na financovanie
Finance územní samosprávy
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 6,19 €Cieľom publikácie je vymedziť a stanoviť faktory
Samospráva ako súčasť verejnej správy
cena v predajni 4,32 €

cena v e-shope 3,89 €Publikácia podáva ucelený pohľad na právotvorbu
Právo obcí a krajů v České republice
cena v predajni 31,39 €

cena v e-shope 29,82 €Publikácia je zameraná na podrobný rozbor ústavnej
Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva
cena v predajni 17,31 €

cena v e-shope 16,45 €Publikácia je pomôckou miest a obcí na Slovensku,
Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť fungovania obce
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 5,94 €Samospráva obce predstavuje komplexný pohľad na
Samospráva obce
cena v predajni 23,10 €

cena v e-shope 20,79 €Kniha z oblasti komunálneho majetkového práva
Zákon o majetku obcí, podrobný komentár s judikatúrou
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 16,83 €YWRkZTQ5