NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 13,90 €
do košíka:
cena v e-shope 13,87 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Správne právo / Samospráva a komunálne právo

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra
Jozef Milučký - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 38,00 € img
Rada školy - školská samospráva
Mária Stanislavová - vyd. Wolters Kluwer SK (Otázky a odpovede)
cena v e-shope 11,02 € img
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 3.vyd.
Ingrid Konečná Veverková
cena v e-shope 14,82 € img
Zákon o majetku obcí - veľký komentár
Jozef Sotolář - vyd. Sotac
cena v e-shope 64,00 € img
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Komentár, 2.vyd.
Ingrid Konečná Veverková - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 15,68 € img
Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest (normotvorba v samospráve)
Jozef Sotolář, Martin Sotolář - vyd. Sotac
cena v e-shope 25,08 € img
Zákon o obcích. Komentář
Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Rigel, Škop - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 59,42 € img
Smart regióny v Slovenskej republike
Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková - vyd. Wolters Kluwer SK (možnosti a realita)
cena v e-shope 10,64 € img
Veřejný prostor v ohrožení?
Petr Kratochvíl - vyd. AV ČR
cena v e-shope 10,05 € img
GDPR Řešení problémů v praxi obcí
Eva Janečková - vyd. Grada
cena v e-shope 14,00 € img
Zákon o střetu zájmu. Praktický komentář
Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 € img
Poslanec obecného zastupiteľstva, 2.vyd.
Jozef Sotolář, Martin Sotolář, Zuzana Klinger - vyd. Sotac
cena v e-shope 35,10 € img
Rozpočtové pravidlá v praxi
Ingrid Konečná Veverková - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 9,41 € img
Zákon o obecnom zriadení. Komentár
Soňa Košičiarová - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 20,90 € img
Sprievodca miestnou samosprávou, 2.vyd.
Ladislav Briestenský - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,26 € img
Výkladový slovník - verejný sektor
vyd. Poradca
cena v e-shope 10,71 € img
Verejný sektor bez chýb, pokút a penále
vyd. Poradca
cena v e-shope 7,50 € img
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
Lívia Trellová - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 13,68 € img
Nakladanie s majetkom obce
Jozef Tekeli - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 10,35 € img
Management a hospodaření muzeí
František Ochrana, Michal Plaček, Milan Jan Půček, Antonín Šimčík - vyd. Karolinum
cena v e-shope 12,95 € img
Zákon o obcích. Komentář 3. vydání
Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 27,36 € img
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Michal Jesenko - vyd. UPJŠ Košice - Fakulta verejnej správy
cena v e-shope 12,90 € img
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný - vyd. Leges (Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika)
cena v e-shope 11,97 € img
Rozpočet obce a vyššieho územného celku
Ingrid Konečná Veverková - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 10,26 € img
Koncepcia,východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR
Viktória Bobáková - vyd. UPJŠ Košice - Fakulta verejnej správy
cena v e-shope 12,35 € img
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
František Púry, Richter - vyd. C.H.Beck CZ (Komentovaná soudní rozhodnutí)
cena v e-shope 21,87 € img
Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání
Martin Kopecký - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 25,52 € img
Susedské spory v obci
Helena Spišiaková - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 21,37 €
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Komentář
Filip Rigel, Michal Bouška, Robin Mlynář - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 24,70 € img
Strategické plánování ve veřejné správě
Jana Krbová - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 9,40 € img
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice
Jakub Hornek - vyd. Slon (Případová studie Karlovarského kraje 2010–2014)
cena v e-shope 28,47 € img
Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej republike
Radoslav Kožiak, Filip Flaška, Jozef Krnáč - vyd. Univerzita Mateja Bela, Belanium
cena v e-shope 19,00 € img
Vlivní muži pražských předměstí
Jan Vobořil - vyd. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914)
cena v e-shope 15,32 € img
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ingrid Konečná Veverková - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 17,00 € img
Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie
Stanislav Kološta - vyd. Univerzita Mateja Bela - Belanium
cena v e-shope 15,20 € img
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
Hana Marcin Jakubíková - vyd. Wolters Kluwer SK ( fondy, obce a vyššie územné celky - komentár)
cena v e-shope 21,56 € img
Sídla a produkční potenciál
František Varadzin, Jiří Bečica - vyd. Professional Publishing (fungování a ekonomický potenciál obcí v ČR s příklady z území Moravskoslezského kraje)
cena v e-shope 12,31 € img
Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy
Simona Kováčová - vyd. Univerzita Mateja Bela - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
cena v e-shope 9,50 € img
KomuNICKuj
Peter Kubica - vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej
cena v e-shope 8,45 € img

MDQ0Yzg2M