TOVAR V AKCII

cena v e-shope 12,54 €
do košíka:
cena v e-shope 9,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Dejiny práva / Slovenské a české - strana 5

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Sexuálne trestné činy môžeme definovať ako
Sexuální trestné činy včera a dnes

cena v e-shope 24,04 €Najvýznamnejšou právnou knihou nemeckého
Sasko-Magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe

cena v e-shope 32,40 €Šestice renom.odborníků se spojila k rekonstrukci
Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921)

cena v e-shope 7,75 €Po 30 rokoch by sme sa mali zase ohliadnut na
Právo na pomezí diktatury a demokracie

cena v e-shope 9,65 €Publikácia analyzuje štátoprávny vývoj právnych
Lexikón právnych dejín Slovenska

cena v e-shope 18,00 €Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16.
24.10.1517 - Svatováclavská smlouva: Urození versus neurození

cena v e-shope 8,17 €Anglická verze Dějin českých zemí je první prací,
A History of the Czech Lands

cena v e-shope 48,00 €Publikace přináší moderní kritickou edici
Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny

cena v e-shope 15,67 €Monografia sa venuje téme polozabudnutých právnych
Pozapomenuté právní instituty

cena v e-shope 6,87 €Kniha v dvoch zväzkoch prináša pramene práva a
Trnavské meštianske závety (1700-1871) I.+II. zväzok

cena v e-shope 37,05 €V 2014 roku ubehlo 75 rokov kedy nemecká armáda
Období nesvobody

cena v e-shope 19,47 €Publíkácia prináša ucelený pohľad na právne dejiny
Slovenské právní dějiny

cena v e-shope 27,50 €Maďarské povstání roku 1956 představuje jednu z
Maďarské povstání 1956 - padesát let poté

cena v e-shope 6,15 €Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané
Vrchnostenské město v raném novověku

cena v e-shope 9,03 €Kniha mapuje ako fungoval Vetší zemský súd v 13
Přední klenot zemský

cena v e-shope 16,67 €Praktikum obsahuje základní právní normy z dějin
Praktikum z dějin organizace veřejné správy 1918-1938

cena v e-shope 12,11 €Zborník príspevkov. Obsah: K. Geryková: Všeobecný
Vybrané problémy právních dějin 3

cena v e-shope 7,87 €Od národního státu ke státu národnostní sa venuje
Od národního státu ke státu národností?

cena v e-shope 17,10 €Kniha ukazuje život Židů v prostředí svázaném
Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava

cena v e-shope 18,59 €Málokteré téma, navíc vzdálené už více než půl
Benešovy dekrety: Proč vznikly a co jsou

cena v e-shope 5,21 €Součástí státního mechanismu každého státu je
Dějiny české veřejné správy

cena v e-shope 13,83 €Po neshodách s fakultou svobodných umění se od
Dějiny pražské právnické univerzity

cena v e-shope 7,33 €Vedecká monografia sa snaží priblížiť vývoj
Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice

cena v e-shope 7,16 €Zborník príspevkov. Obsah: L.Bendová Bednářová:
Vybrané problémy právních dějin 2

cena v e-shope 9,55 €Zborník príspevkov. Obsah: O.Bartoš: Vybrané
Vybrané problémy právních dějin 1

cena v e-shope 9,15 €Jednou ze základních teorií, která zásadním
Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do

cena v e-shope 35,22 €Ústavní právo je právním odvětvím, které je
Dějiny ústavního práva

cena v e-shope 23,11 €Kniha sa venuje právnym otázkam Mníchovskej dohode
Češi a Němci v meziválečném Československu

cena v e-shope 21,58 €Kniha vyšla hlavne pre rozsudky Najvyššieho súdu
Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944

cena v e-shope 12,35 €Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom
Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

cena v e-shope 20,25 €Moravský zemský sněm představoval vedle zemského
Moravský zemský sněm na prahu novověku

cena v e-shope 31,47 €Kniha reflektuje kriminalitu v dobe rudolfínske,
Kriminalita v rudolfínské Praze

cena v e-shope 12,95 €Sborník obsahuje 27 příspěvků českých i
Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě

cena v e-shope 13,44 €Kniha je venovaná problematike historického vývoja
Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů

cena v e-shope 14,68 €K významným tématům historie středověké Moravy
Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku

cena v e-shope 15,33 €Monografia predstavuje rudolfínske obdobie z
Právníci doby rudolfínské

cena v e-shope 8,32 €Kniha nadväzuje na starší právny vývoj v
Práva městská Království českého

cena v e-shope 28,10 €Moderní vydání disertace českého historika a
Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské rev

cena v e-shope 23,58 €Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací
Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací

cena v e-shope 14,84 €MDRjN2Nk