NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Dejiny práva / Slovenské a české - strana 6

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha približuje postupnosť právnej histórie
Právní kontinuita autonomie Moravy

cena v e-shope 13,77 €Zborník z kolokvia usporiadaného Katedrou dejín
Oděv v právu

cena v e-shope 12,25 €Kniha sa zaoberá spormi v ranom novoveku vo vnútri
Soudové zisku nenesou

cena v e-shope 14,25 €Publikácia rozoberá vývoj sociálneho systému v
Sociální stát v Československu

cena v e-shope 15,41 €Konfliktní soužití analyzuje civilné súdne spory
Konfliktní soužití

cena v e-shope 15,11 €Kniha prináša výstupy bádateľskej práce mnohých
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010

cena v e-shope 15,74 €Publikácia sa zaoberá problematikou sporov medzi
Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

cena v e-shope 11,34 €Kniha prináša komplexný a objektívny pohľad na
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989

cena v e-shope 29,90 €Kniha je právno-historic štúdiou a odpovedá na
Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?

cena v e-shope 17,53 €Tato kniha je historickým dokumentem o zvůli,
Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948-1989

cena v e-shope 16,43 €Publikácia sa zaoberá najväčším povojnovým
Proces s protektorátní vládou

cena v e-shope 9,28 €Kniha sa zaoberá problematikou štátoprávneho
Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)

cena v e-shope 10,45 €Kniha sa zameriava na fenomén trestu smrti v
Masarykovy oprátky

cena v e-shope 12,38 €Zborník z kolokvia usporiadaného Katedrou dejín
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku...

cena v e-shope 8,63 €Faktografická kniha o vzťahu medzi štátom a
Občan a štát v moderných dejinách Slovenska

cena v e-shope 6,65 €O perzekúciách, nezákonnostiach a zločinoch
Komunistická strana Slovenska 1.- Dejiny politického subjektu

cena v e-shope 12,35 €Učebnica prináša stručný výber materiálov k vývoju
České právní a ústavní dějiny

cena v e-shope 16,06 €Publikácia stručne pojednáva o vývoji orgánov
Vývoj veřejné žaloby do roku 1989

cena v e-shope 4,51 €Kniha je kolektívnym dielom historikov z Česka,
Tváře našich parlamentů 1861-2011

cena v e-shope 41,10 €Komplet štyroch kníh dokumentov týkajúcich sa
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa - 1.-4. komplet

cena v e-shope 17,50 €Zborník príspevkov z kolokvia na tému "Symbolika a
Symbolika a zkratky

cena v e-shope 7,93 €Kniha predstavuje zbierku dokumentov a prameňov
Občanské zákoníky + DVD

cena v e-shope 42,75 €Učebné skriptum sa venuje problematike súdnictva
Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví

cena v e-shope 1,88 €Kniha odpovedá na niektoré otázky spojené s
Národnostní menšiny v Československu 1918-1938

cena v e-shope 28,41 €Publikácia je komentovaným vydaním základných
Dějiny českého státu v dokumentech

cena v e-shope 34,06 €Kniha rozoberá problematiku verejnej správy a
Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska

cena v e-shope 15,32 €Kniha prináša prehľad vývoja českého ústavného
Historie českého ústavního práva

cena v e-shope 11,14 €Zemské právo, ius terre, sa v písomných prameňovch
Ad iustitiam et bonum commune

cena v e-shope 13,82 €Kniha prináša pohľad na formovanie novodobého
Pramene práva na území Slovenska II. 1790-1918

cena v e-shope 16,00 €Kniha zachytáva charakter volebnej kampane štyroch
Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1.ČSR

cena v e-shope 13,95 €Velké déjiny zemí Koruny české - Zločinnost a
Velké dějiny zemí Koruny české – Zločinnost a bezpráví

cena v e-shope 32,36 €Otázky platnosti či neplatnosti Dekrétov
Tzv. Benešovy dekrety

cena v e-shope 13,30 €Kniha predstavuje grófa Emanuela Péchyho
Aristokrat v službách štátu

cena v e-shope 13,41 €Publikácia analyzuje problematiku ukladania a
Historický vývoj trestov

cena v e-shope 9,45 €Kniha prináša výber historických
Advokacie včera a dnes

cena v e-shope 13,87 €Cieľom učebnice je objasniť totalitný charakter
Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945)

cena v e-shope 9,90 €Kniha sa zameriava na právnohistorick problémy,
Menšiny v meziválečném Československu

cena v e-shope 16,86 €Kniha sa vecným spôsobom venuje právnej,
Právne postavenie a činnosť potravných družstiev

cena v e-shope 13,00 €Zborník príspevkov kolektívu autorov z Katedry
Stát a právo v období absolutismu

cena v e-shope 6,40 €ZmVjZTcwN