KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Dejiny práva / Slovenské a české - strana 8

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha približuje unikátny vedecký projekt
Komunistické právo v Československu

cena v e-shope 30,88 €Kniha predstavuje poznávanie českých, európskych a
Dějiny daní a poplatků

cena v e-shope 12,97 €Publikácia predstavuje sumarizujúci
Československé právne dejiny, 2.vyd.

cena v e-shope 20,00 €Publikácia podrobne prestavuje vývoj konkurzného
Vývoj konkursního práva

cena v e-shope 7,51 €Majetkové vzťahy medzi manželmi vznikali a aj
Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi

cena v e-shope 11,93 €Kniha predstavuje historickoprávn dimenziu
Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do1950

cena v e-shope 5,00 €Dvojzväzková kniha obchodného zákonodarstva a
Obchodné zákonodarstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945

cena v e-shope 18,60 €Pôvodné dielo Štefana Lubyho Základy všeobecného
Základy všeobecného súkromného práva, 3.vyd.

cena v e-shope 16,72 €Publikácia je výsledkom dlohodobého záujmu autora
Dějiny českého ústavního práva

cena v e-shope 11,68 €Učebnica je zrozumiteľným spracovaním slovenskej
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

cena v e-shope 7,00 €Kniha predstavuje preklad magdeburského práva a
Žilinská právna kniha

cena v e-shope 15,30 €Kniha je významným  prameňom dejín práva,
Míšeňská právní kniha

cena v e-shope 42,63 €Kniha obsahuje pramene k dejinám práva na našom
Pramene práva na území Slovenska I.

cena v e-shope 13,24 €Publikácia obsahuje podrobný výklad histórie
Vývoj české veřejné správy

cena v e-shope 20,16 €Kniha predstavuje osobnosti českej i slovenskj
Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938)

cena v e-shope 18,17 €Kniha stručne približuje právne dejiny ČSR v
Právní dějiny ČSR (1939-1947)

cena v e-shope 15,47 €Publikácia obsahuje stručný prehľad českých
Repetitorium českých právních dějin do roku 1945

cena v e-shope 19,28 €Kniha prináša výber dokumentov z histórie štátu a
Prameny k dějinám práva v českých zemích

cena v e-shope 5,36 €Kniha je doplňujúcou učebnou pomôckou pre
Praktikum z českých právních dějin, 2.vyd.

cena v e-shope 4,00 €Kniha prináša základnú orientáciu v prameňoch
Mezníky českých právních dějin, 3.vyd.
cena v predajni 5,30 €

cena v e-shope 2,00 €Kniha približuje založenie brnenskej právnickej
Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919-2009)

cena v e-shope 14,26 €Publikácia prináša ucelený pohľad na právne dejiny
Právní dějiny na území Slovenska

cena v e-shope 24,92 €Slovenské dejiny štátu a práva od najstarších dôb
Dejiny štátu a práva na Slovensku

cena v e-shope 20,00 €Učebnica prezentuje stručný prehľad dejín štátu a
History of state and law on the territory of Slovakia I.

cena v e-shope 5,23 €Dejiny práva na území Slovenska do roku 1918 v
History of Law in Slovakia (until 1918)

cena v e-shope 22,87 €Kniha približuje proces konštituovania slovenského
Vývoj slovenského právneho poriadku

cena v e-shope 12,28 €Kniha približuje dejiny slovenského práva v období
Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918)

cena v e-shope 14,80 €Autori publikácie predstavili vývoj základných
Vývoj českého soukromého práva

cena v e-shope 11,66 €Zborník z medzinárodnej konferencie na tému
Reforma právnického vzdělávání na prahu 21.století

cena v e-shope 9,78 €Dielo Doc.Dr. Vladimíra Fajnora, prvého prezidenta
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi

cena v e-shope 59,00 €Rozsiahly zborník príspevkov z odbornej
Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

cena v e-shope 24,60 €Obsahom učebnice je český a československý vývoj
Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 4.vydanie

cena v e-shope 33,60 €V predkladanej publikácii sa predstavujú dejiny
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

cena v e-shope 13,30 €Kniha nás uvádza do problematiky právnych dejín na
Právní dějiny na území České republiky

cena v e-shope 8,77 €Kniha je učebným textom určeným na výučbu právnych
Pramene k právnym dejinám Slovenska II. (po roku 1918)

cena v e-shope 10,89 €Učebné texty určené na výučbu právnych dejín
Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (do roku 1918)

cena v e-shope 12,10 €YjZlMjU