Úvod »Texty zákonov»Slovenské » Zákony 2024 III. časť A


    

Zákony 2024 III. časť A

Poradca

img

 

Číslo produktu: POR3A2024
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2024
Počet strán: 512
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kód: 9788081622632
cena v e-shope bez DPH : 9,82 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
10,80 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Zákonník práce

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Mzdové predpisy

 • Zákon NR č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
 • Nariadenie vlády SR č. 388/2002 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
 • Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 • Zákon NR SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
 • Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce 
 • Oznámenie č. 372/2023 Z.z. o sume minimálnej mzdy na rok 2024
 • Oznámenie č. 373/2023 Z.z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024

Zamestnanosť

 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 106/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
 • Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
 • Zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Pedagogickí zamestnanci

 • Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce

Správne právo

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
ZDJhMGU1OD