NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v e-shope 9,90 €
imgempty

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky z
Colné právo a menové právo

cena v e-shope 13,00 €E-Health predstavuje jednu z najdôležitejšíc
Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike

cena v e-shope 10,97 €Kniha prináš stručný výklad k jednotlivým
Školský zákon s komentárom

cena v e-shope 17,00 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok..

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po
Zákon o verejnom obstarávaní.Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokuratúre

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o starobnom

cena v e-shope 7,90 €Kniha prináša praktické prípady z práva Európskej
Praktické prípady z práva Európskej únie

cena v e-shope 17,10 €Cieľom knihy je priblížiť antropologické poňatie
Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I. Od antiky po renesanci

cena v e-shope 8,31 €Autor rozoberá Kantov pojem objektu, súdu a
Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumu

cena v e-shope 11,08 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v úplnom
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

cena v e-shope 7,70 €Zmluvy nepredstavujú iba jeden z pilierov
Obligace z kontraktu, 2. vydání

cena v e-shope 19,15 €Publikácia približuje pohľad procesov formovania
Složitost a nahodilost práva

cena v e-shope 12,50 €Súbor oficiálnych skúšobných testov používaných
Skúšobné testy. Osobné autá a motocykle

cena v e-shope 6,90 €Praktická pomôcka na záverečné preskúšanie žiakov
Skúšobné testy. Nákladné autá a autobusy

cena v e-shope 5,90 €Rekognícia patrí k tradičným a osvedčeným dôkazným
Rekognice osob v trestním řízení

cena v e-shope 24,80 €Kniha renomovaných světových autorů a poradců v
Budoucnost konkurence

cena v e-shope 17,50 €Kniha popisuje možnú pomoc účastníkom rodinných
Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie možného

cena v e-shope 17,05 €Čo sa týka trhu práce tak v živote sa to dotýka
Trh práce v ekonomických súvislostiach

cena v e-shope 14,06 €Učebnica rozoberá ako sa účtujú jednotlivé účtovné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Učebnica

cena v e-shope 15,96 €Kniha sa venuje životnému rpostriedu dopadov na
Environmentální výzkum a hrozby 21. století

cena v e-shope 13,68 €V súčasnosti sú štátnozamestnan vzťahy
Štátnozamestnanecké vzťahy 1. diel - Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €Učebnica trestného práva procesného sa zameriava
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania

cena v e-shope 15,00 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona o
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár

cena v e-shope 16,63 €Kniha sa snaží zodpovedať niektoré otázky
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva

cena v e-shope 9,70 €Nábožensky inšpirované násilie sa ako strašidlo
O svobodě a náboženství

cena v e-shope 11,23 €OBSAH Články J. Záhora: Neefektívnosť kontroly
Justičná revue 4/2022

cena v e-shope 14,00 €Stavebné právo je jedno z najdôležitejšíc
Stavebný zákon. Veľký komentár, 2. vyd.

cena v e-shope 44,00 €Cirkev a peniaze - téma, ktorú počuť v posledných
Církev a peníze

cena v e-shope 17,34 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o advokácii. Komentár

cena v e-shope 44,00 €Publikácia sa zameriava na právne, etické a
Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

cena v e-shope 16,72 €Obsahom knihy je vybraná judikatúra zaoberajúca sa
Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikat

cena v e-shope 33,00 €Komentár je vo vínovej farbe a predstavuje
Exekuční řád. Komentář

cena v e-shope 102,17 €Kniha prináša príspevky na tému migrácie v Európe.
Mezinárodní migrace pohledem politických věd: historie, teorie a současné otázky

cena v e-shope 10,36 €Témou tejto práce je fenomén procesov s
Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónach Německa a jejich vliv na

cena v e-shope 20,52 €Právna úprava energetického odvetvia v SR prešla
Judikatúra vo veciach energetického práva

cena v e-shope 39,00 €Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 9,30 €Systém sociálnej politiky ako politická koncepcia
Sociální správa

cena v e-shope 17,78 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy

cena v e-shope 18,80 €Cieľom predkladanej publikácie je nájsť styčné
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

cena v e-shope 28,91 €NmE4MDA5