NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 10,98 €
do košíka:
cena v e-shope 6,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia prináša základné poznatky z odboru
Soudní lékařství pro právníky
cena v predajni 8,68 €

cena v e-shope 8,25 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha analyzuje tradičnú formu zodpovednosti
Superior Responsibility in International Criminal Law
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Správní právo trestní reflektuje správne trestanie
Správní právo trestní
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Ranivá balistika poskytuje súdne lekárstvo z
Ranivá balistika
cena v predajni 37,80 €

cena v e-shope 35,91 €Kniha je určená nielen odborníkom v trestných
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach 4. vydanie
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 22,41 €Zákon o odpovědnosti za přestupky je robená do
Zákon o odpovědnosti za přestupky
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Školská a rovesnícka mediácia sa jedná o odbornú
Školská a rovesnícka mediácia
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Repetitórium kriminalistiky poukazuje na základy
Repetitórium kriminalistiky
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 14,00 €VYsokoškolský učebný text poskytuje študentom
Základy trestnej zodpovednosti pre študijný program „Verejná správa“
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
cena v predajni 80,55 €

cena v e-shope 76,52 €Publikácia sa zaoberá kontroverzným ustanovením
Prohlídky u advokátů
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Právne nástroje boja s daňovými únikmi sa venuje
Právne nástroje boja s daňovými únikmi
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 15,00 €Kniha prináša komplexného spracovanie českého
Nové přestupkové právo
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Administratívno zodpovednosť právnických
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Zákon o výkone väzby. Komentár obsahuje
Zákon o výkone väzby. Komentár
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,03 €Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným
Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prost
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Kreativní účetnictví a účetní podvody rozoberá
Kreativní účetnictví a účetní podvody
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Kniha prináša kompletnú analýzu problematiky
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani
cena v predajni 13,10 €

cena v e-shope 12,44 €Příprava nového trestního řádu je aktuální
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Investigatívna psychológia poskytuje základné
Investigatívna psychológia
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,21 €Trestní odpovědnost v územní samosprávě.
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
cena v predajni 23,30 €

cena v e-shope 22,13 €Pruvodce novým přestupkovým zákonem pro správní
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Kyberkriminalit poskytuje nové aspekty trestného
Kyberkriminalita
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,68 €Kniha Trestní odpovědnost právnických osob - pět
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Publikácia obsahuje text českého zákona o
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,24 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Právne formy perzekúcie a trestné právo na
Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
cena v predajni 16,68 €

cena v e-shope 15,84 €Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až
Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815
cena v predajni 11,37 €

cena v e-shope 10,80 €Trestní řád. Komentář je podrobným českým
Trestní řád. Komentář
cena v predajni 200,00 €

cena v e-shope 200,00 €Postavení úřední osoby v trestním právu rozoberá
Postavení úřední osoby v trestním právu
cena v predajni 20,47 €

cena v e-shope 19,44 €Vnější balistika a teorie střelby poskytuje
Vnější balistika a teorie střelby
cena v predajni 28,15 €

cena v e-shope 26,74 €Extremismus a společnost 2. vydání sa venuje
Extremismus a společnost 2. vydání
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně -
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých
Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.
Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.
cena v predajni 44,78 €

cena v e-shope 42,54 €VAT Frauds sa venuje podvodom v rámci DPH čo
VAT Frauds
cena v predajni 13,20 €

cena v e-shope 12,54 €MjhhYWFlM