NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 20,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon o zpravodajských službách, zákon o
Zákon o zpravodajských službách České republiky. Komentář
cena v predajni 17,95 €

cena v e-shope 17,05 €Mezinárodní trestní soud (2005-2017) reflektuje
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Terorismus - základní otázky trestního práva a
Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,40 €Legendy kriminalistiky reflektuje zločiny 90 rokov
Legendy kriminalistiky
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,79 €Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou
Repetitórium trestného práva 3. vydanie
cena v predajni 14,60 €

cena v e-shope 10,50 €Mojmír Grygar v esejistických úvahách o válce jako
O válce
cena v predajni 13,70 €

cena v e-shope 12,88 €Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom
Judikatúra Súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €V rukopise sa zračí celá duša človeka, v písme sa
Grafológia pre každého
cena v predajni 6,65 €

cena v e-shope 5,99 €Učebnica trestného práva spracovaná stručnou a
Rukověť trestního práva hmotného a procesního, 3.vyd.
cena v predajni 17,15 €

cena v e-shope 12,01 €Poznávanie našej minulosti nie je uzavretý proces.
Dva procesy s Vojtechom Tukom
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 14,06 €Správne delikty právnických osôb - vybrané
Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Publikácia obsahuje komplexný súbor
Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2005
cena v predajni 14,57 €

cena v e-shope 13,11 €Kniha prináša ucelené a systematické spracovanie
Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR
cena v predajni 54,04 €

cena v e-shope 45,93 €Trestněprávní perzekuce odpurcu režimu v
Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normal
cena v predajni 16,58 €

cena v e-shope 15,75 €Základy správního práva trestního 7. vydání sa
Základy správního práva trestního 7. vydání
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Zákon o Policajnom zbore. Aplikačná prax poskytuje
Zákon o Policajnom zbore. Aplikačná prax
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Monografia má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad
Poškodený v predsúdnom konaní
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Publikácia prináša vybrané rozhodnutia Súdneho
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,02 €Publikácia prináša základné poznatky z odboru
Soudní lékařství pro právníky
cena v predajni 8,68 €

cena v e-shope 8,25 €Predkladaná publikácia prináša komentár k
Európsky prokurátor - komentár k nariadeniu Rady EÚ
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Kniha analyzuje tradičnú formu zodpovednosti
Superior Responsibility in International Criminal Law
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Správní právo trestní reflektuje správne trestanie
Správní právo trestní
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Ranivá balistika poskytuje súdne lekárstvo z
Ranivá balistika
cena v predajni 37,80 €

cena v e-shope 35,91 €Kniha je určená nielen odborníkom v trestných
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach 4. vydanie
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 22,41 €Zákon o odpovědnosti za přestupky je robená do
Zákon o odpovědnosti za přestupky
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Školská a rovesnícka mediácia sa jedná o odbornú
Školská a rovesnícka mediácia
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Repetitórium kriminalistiky poukazuje na základy
Repetitórium kriminalistiky
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 14,00 €VYsokoškolský učebný text poskytuje študentom
Základy trestnej zodpovednosti pre študijný program „Verejná správa“
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
cena v predajni 80,55 €

cena v e-shope 76,52 €Publikácia sa zaoberá kontroverzným ustanovením
Prohlídky u advokátů
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Právne nástroje boja s daňovými únikmi sa venuje
Právne nástroje boja s daňovými únikmi
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 15,00 €Kniha prináša komplexného spracovanie českého
Nové přestupkové právo
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Administratívno zodpovednosť právnických
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Zákon o výkone väzby. Komentár obsahuje
Zákon o výkone väzby. Komentár
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,03 €Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným
Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prost
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Kreativní účetnictví a účetní podvody rozoberá
Kreativní účetnictví a účetní podvody
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Kniha prináša kompletnú analýzu problematiky
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani
cena v predajni 13,10 €

cena v e-shope 12,44 €Příprava nového trestního řádu je aktuální
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €OTg2MDZi