NOVINKY

arr3Letné otváracie hodiny      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín. Počas letných mesiacov v...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 12,82 € img
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
Jiří Jelínek - vyd. Leges
cena v e-shope 33,77 € img
Ústavněprávní limity trestního práva
kolektív autorov - vyd. Leges
cena v e-shope 16,25 € img
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám
Tomáš Gřivna - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 29,50 € img
Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana Rausová - vyd. Ostravská univerzita
cena v e-shope 11,28 € img
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Dušan Levický - vyd. Elfa
cena v e-shope 14,63 € img
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Milan Boroš - vyd. Leges
cena v e-shope 14,96 € img
Trestní právo procesní, 7. vydání
Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 47,03 € img
Komerční bezpečnost, 2. vydání
Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 € img
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
Roman Pačka - vyd. CDK
cena v e-shope 6,38 € img
Trestní právo a právní stát
Tomáš Gřivna, Hana Šimánová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 15,89 € img
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Dalibor Šelleng - vyd. Leges
cena v e-shope 16,67 € img
Znalecké dokazování v trestním řízení
Marek Fryšták - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,79 € img
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele
Jakub Drápal - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 10,91 € img
Záchranářská kynologie
Kateřina Jančaříková - vyd. Plot
cena v e-shope 17,05 € img
Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka
vyd. Epos
cena v e-shope 5,90 € img
Odklony v trestním řízení
Jan Zůbek - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 € img
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár
Libor Klimek - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 74,25 € img
Repetitórium trestného práva, 4.vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,16 € img
Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomickým oborech
Albert Bradáč a kolektív - vyd. CERM
cena v e-shope 21,38 € img
Základy kriminologie a trestní politiky, 3.vyd.
Válková, Kuchta, Hulmáková a kolektív - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 38,05 € img
Zákon o ochrane svedka. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,87 € img
Odklony v trestním řízení
Alena Tibitanzlová - vyd. Leges
cena v e-shope 19,24 € img
Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní
Ondrej Laciak - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 11,40 € img
Základy kriminalistiky pre školy i prax
Milan Kozár - vyd. Epos
cena v e-shope 11,61 € img
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
Juraj Mezei, Jana Šimonová, Ján Nociar, Juraj Dinič, Ivan Fufaľ - vyd. Wolters Kluwer;
cena v e-shope 32,30 € img
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
Peter Polák a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,93 € img
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve
Miloš Maďar - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,72 € img
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
Sergej Romža a kolektív - vyd. UPJŠ
cena v e-shope 16,15 € img
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Petra Zaoralová - vyd. Leges
cena v e-shope 17,96 € img
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář
Lenka Trešlová, Ivo Škrobák - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,04 € img
Kriminologický výzkum
Martin Cejp - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 9,98 € img
Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní
Jozef Záhora a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 44,82 € img
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, úzz
vyd. Heuréka
cena v e-shope 5,60 € img
Trestné právo v zdravotníctve, 3.vyd.
Pavol Kádek - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,68 € img
Bioterorismus
Luděk Daneš - vyd. Karolinum
cena v e-shope 5,63 € img
O ozbrojeném boji v západní Evropě
Mikuláš Pešta - vyd. Karlova univerzita
cena v e-shope 13,54 € img
Dokazování v trestním řízení
Jan Chmelík, Eduard Bruna - vyd. VŠFaS
cena v e-shope 18,05 € img
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4.v.
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - vyd. Leges
cena v e-shope 29,93 € img

ZDEwNTQ2OD