NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Kriminálne spravodajstvo
Jozef Stieranka, Michal Marko - vyd. Wolters Kluwer SK (nový koncept odhaľovania trestných činov v Slovenskej republike)
cena v e-shope 15,96 € img
Forenzná psychológia
Anton Heretik - vyd. Lindeni
cena v e-shope 31,25 € img
Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář, 2.vydání
Jan Strakoš
cena v e-shope 18,40 € img
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2.vyd.
Kateřina Čuhelová
cena v e-shope 9,83 € img
Zákon o výkone trestu povinnej práce. Komentár
Ingrid Galovcová, Katarína Tejnská, Marcela Tittlová, Jana Tlapák Navrátilová - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 12,54 € img
Trestný poriadok. Veľký komentár. 4 vydanie
Jozef Čentéš - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 66,50 € img
Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace
Markéta Brunová - vyd.Vysoká škola finanční a správní,
cena v e-shope 26,60 € img
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár 2. vydanie
Jozef Záhora, Ivan Šimovček - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 22,99 € img
Medzigeneračná mediácia a riešenie konfliktov pri práci so seniormi
František Kutlík - vyd. SIMARS, z.z.p.o.,
cena v e-shope 12,30 € img
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Problémy a perspektivy
Jiří Jelínek
cena v e-shope 29,50 € img
Trestní právo Evropské unie, 2.vyd.
Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková a kolektív
cena v e-shope 25,22 € img
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Jiří Mulák - vyd. Leges
cena v e-shope 20,52 € img
Přípravné řízení dnes a zítra
Tomáš Gřivna, Hana Šimánová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 18,81 € img
Deset morálních paradoxů
Saul Smilansky - vyd. Academia
cena v e-shope 16,30 € img
Bohuslav Ečer
Michal Dudáš - vyd. Academia
cena v e-shope 15,40 € img
Trestní právo hmotné, 7.vyd.
Jiří Jelínek a kolektív
cena v e-shope 46,55 € img
Neoprávnené nakladanie s odpadmi
Dominika Kučerová - vyd. Leges (Trestnoprávne aspekty)
cena v e-shope 8,12 € img
Trestné činy poškodzujúce veriteľov
Peter Šamko
cena v e-shope 20,90 € img
Forenzní psychologie: teorie a praxe
Veronika A. Polišenská
cena v e-shope 13,11 € img
Kriminologie, 5.vyd.
Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zaoubková a kolektív
cena v e-shope 31,26 € img
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Prakti
Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička
cena v e-shope 44,56 € img
Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání
Pavel Vantuch
cena v e-shope 80,80 € img
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Veronika Marková, Tomáš Strémy
cena v e-shope 14,73 € img
Právní úprava amnestie v letech 1918–1953 v českých zemích
Jiří Šouša ml.
cena v e-shope 16,06 € img
Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti
Petra Masopust Šachová - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 16,67 € img
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
Tomáš Veselý - vyd. Západočeská univerzita v Plzni
cena v e-shope 10,22 € img
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3.vyd.
Darina Mašľanyová a kolektív
cena v e-shope 28,50 € img
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodno
Petra Vítková - vyd. Wolters Kluwer ČZ
cena v e-shope 16,88 € img
Zákon o Policii České republiky. Komentář
Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová
cena v e-shope 24,33 € img
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie
Miroslav Hirt, František Vorel, Petr Hejna - vyd. Grada
cena v e-shope 15,31 € img
Trestný zákon s DS
NZ 11/19 - -vyd. Epos
cena v e-shope 5,70 € img
Trestný poriadok s DS
NZ 12/2019 - vyd. Epos
cena v e-shope 6,80 € img
Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného
Ondrej Laciak - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 11,78 € img
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,97 € img
Opomenutí v trestním právu
Pavel Kučera - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 21,33 €
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 12,82 € img
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
Jiří Jelínek - vyd. Leges
cena v e-shope 33,77 € img
Ústavněprávní limity trestního práva
kolektív autorov - vyd. Leges
cena v e-shope 16,25 € img
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám
Tomáš Gřivna - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 29,50 € img

OTdiND