NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,32 €
do košíka:
cena v e-shope 16,98 €
do košíka:
cena v e-shope 3,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Kriminologie, 5.vyd.
Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zaoubková a kolektív
cena v e-shope 31,26 € img
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Prakti
Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička
cena v e-shope 44,56 € img
Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání
Pavel Vantuch
cena v e-shope 80,80 € img
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Veronika Marková, Tomáš Strémy
cena v e-shope 14,73 € img
Právní úprava amnestie v letech 1918–1953 v českých zemích
Jiří Šouša ml.
cena v e-shope 16,06 € img
Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti
Petra Masopust Šachová - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 16,67 € img
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
Tomáš Veselý - vyd. Západočeská univerzita v Plzni
cena v e-shope 10,22 € img
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 3.vyd.
Darina Mašľanyová a kolektív
cena v e-shope 28,50 € img
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodno
Petra Vítková
cena v e-shope 16,88 € img
Zákon o Policii České republiky. Komentář
Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová
cena v e-shope 24,33 € img
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie
Miroslav Hirt, František Vorel, Petr Hejna - vyd. Grada
cena v e-shope 15,31 € img
Trestný zákon s DS
NZ 11/19 - -vyd. Epos
cena v e-shope 5,70 € img
Trestný poriadok s DS
NZ 12/2019 - vyd. Epos
cena v e-shope 6,80 € img
Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného
Ondrej Laciak - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 11,78 € img
Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,97 € img
Opomenutí v trestním právu
Pavel Kučera - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 21,33 € img
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 12,82 € img
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
Jiří Jelínek - vyd. Leges
cena v e-shope 33,77 € img
Ústavněprávní limity trestního práva
kolektív autorov - vyd. Leges
cena v e-shope 16,25 € img
Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám
Tomáš Gřivna - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 29,50 € img
Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana Rausová - vyd. Ostravská univerzita
cena v e-shope 11,28 € img
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Dušan Levický - vyd. Elfa
cena v e-shope 14,63 € img
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Milan Boroš - vyd. Leges
cena v e-shope 16,15 € img
Trestní právo procesní, 7. vydání
Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 47,03 € img
Komerční bezpečnost, 2. vydání
Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 € img
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
Roman Pačka - vyd. CDK Centrum pro studium demokracie a kultury
cena v e-shope 6,38 € img
Trestní právo a právní stát
Tomáš Gřivna, Hana Šimánová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 15,89 € img
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Dalibor Šelleng - vyd. Leges
cena v e-shope 16,67 € img
Znalecké dokazování v trestním řízení
Marek Fryšták - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,79 € img
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele
Jakub Drápal - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 10,91 € img
Záchranářská kynologie
Kateřina Jančaříková - vyd. Plot
cena v e-shope 17,05 € img
Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka
vyd. Epos
cena v e-shope 5,90 € img
Odklony v trestním řízení
Jan Zůbek - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 € img
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze. Komentár
Libor Klimek - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 74,25 € img
Repetitórium trestného práva, 4.vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,16 € img
Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomickým oborech
Albert Bradáč a kolektív - vyd. CERM
cena v e-shope 21,38 € img
Základy kriminologie a trestní politiky, 3.vyd.
Válková, Kuchta, Hulmáková a kolektív - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 38,05 € img
Zákon o ochrane svedka. Komentár
Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,87 € img
Odklony v trestním řízení
Alena Tibitanzlová - vyd. Leges
cena v e-shope 19,24 € img

NTkzZmQ4MG