NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 13,55 €
do košíka:
cena v e-shope 8,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Fotbalové chuligánství poskytuje pohľad na
Fotbalové chuligánství
cena v predajni 10,92 €

cena v e-shope 10,37 €Korupcia je fenomém, ktorý pochádza už z histórie,
Korupcia
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 18,00 €Trestná zodpovednosť právnických osôb sa venuje
Trestná zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 10,75 €

cena v e-shope 10,21 €Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012
cena v predajni 17,30 €

cena v e-shope 15,57 €Komplexná vysokoškolsaká učebnica českého
Trestní právo hmotné, 6. vydání
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Judikatúra vo veciach náhrady škodyv pracovnom
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 15,75 €Kurz právní sebeobrany poskytuje rôzne situácie
Kurz právní sebeobrany
cena v predajni 12,14 €

cena v e-shope 11,53 €Trestní právo není jen soubor právních předpisů
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17 a v první polovině 18. století
cena v predajni 10,01 €

cena v e-shope 9,51 €Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a
Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,45 €Úplné znenia zákonov: Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon, Trestný poriadok,  Zákon o trestne zodpovednosti právnických osôb
cena v predajni 3,80 €

cena v e-shope 3,80 €Kniha podrobne analyzuje efektivitu sankcionovania
Efektivita sankcionování mladistvých
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 20,43 €Publikácia sprevádza základmi viktimológie.
Psychologie obětí trestných činů
cena v predajni 12,56 €

cena v e-shope 11,93 €Cieľom komentára je ponúknuť základný výklad
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 24,91 €Poňatie kriminalistiky v predkladanej monografii
Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Symbolika kriminálního tetování rozoberá hlavné
Symbolika kriminálního tetování
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kniha rozoberá oblasť daní, daňových únikov a
Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,77 €Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č.
Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
cena v predajni 9,10 €

cena v e-shope 8,19 €Vysokoškolská učebnica trestného práva procesného
Trestné právo procesné. Všeobecná časť
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon. Úzz, 4. vydanie
cena v predajni 5,10 €

cena v e-shope 5,10 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok. Úzz, 4. vydanie
cena v predajni 5,60 €

cena v e-shope 5,60 €Učebný text sa zaoberá sociálnou patológiou,
Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Praktická študijná pomôcka poskytujúca prehľad
Musíš znát... Trestní právo hmotné
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Repetitórium trestného práva poskytuje základný
Repetitórium trestného práva
cena v predajni 12,30 €

cena v e-shope 11,69 €Musíš znát Trestní právo procesní obsahuje
Musíš znát... Trestní právo procesní
cena v predajni 12,20 €

cena v e-shope 11,59 €Alternativní řešení trestních věcí je zborníkom
Alternativní řešení trestních věcí
cena v predajni 13,99 €

cena v e-shope 13,99 €Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes sa
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Trestná zodpovednosť právnických osôb poskytuje
Trestná zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Trestní právo hmotné. Obecná část objasňuje tieto
Trestní právo hmotné. Obecná část
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,21 €Učebnica vymedzuje základné princípy českého
Trestní právo procesní
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Policejní psychologie 2. vydání poukazuje poznatky
Policejní psychologie 2. vydání
cena v predajni 16,20 €

cena v e-shope 15,39 €Evropské správní právo trestní a postihování
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €Střípky z práce soudního lékaře vyšla na základe
Střípky z práce soudního lékaře
cena v predajni 6,72 €

cena v e-shope 6,38 €Masarykovy vražedkyně sa komplexne venuje
Masarykovy vražedkyně
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,69 €Korupce a další vybrané protispolečensk jevy v
Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Delikt cizoložství v proměnách času sa venuje
Delikt cizoložství v proměnách času
cena v predajni 9,45 €

cena v e-shope 8,98 €Simpsons Forensic Medicine 13th edition je súdne
Simpson's Forensic Medicine, 13th Edition
cena v predajni 78,00 €

cena v e-shope 78,00 €Když vzlétne děs a nevíra rozoberá sériových
Když vzlétne děs a nevíra
cena v predajni 21,11 €

cena v e-shope 20,05 €NzZjND