NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 23,75 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Policajná pyrotechnika sa zaoberá problematikou
Policejní pyrotechnika
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Druhé vydání komentáře navazuje na původní,
Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání
cena v predajni 41,92 €

cena v e-shope 39,82 €Jde o aktuální fundovanou publikaci dvou lékařů
Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 4,75 €Svým obsahem a způsobem zpracování ojedinělá
Podvody, zpronevěry, machinace
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 2,85 €Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář
cena v predajni 85,00 €

cena v e-shope 80,75 €Publikácia Dějiny československé služební
Dějiny československé služební kynologie, 2. vydání
cena v predajni 38,20 €

cena v e-shope 36,29 €Publikácia sa zaoberá problematikou zločinu a
Organizovaný zločin v Ruské federaci
cena v predajni 13,82 €

cena v e-shope 13,13 €Začiatok tretieho tisícročia sa v Slovenskej
Kontradiktórnosť v trestnom konaní
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Učebnica prináša výber a rozbor špeciálnych
Vybrané speciální policejní prostředky
cena v predajni 4,27 €

cena v e-shope 4,06 €Trestní odpovědnost právnických osob poukazuje na
Trestní odpovědnost právnických osob
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v
Trestní právo hmotné, 3.vydání
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Mnohí advokáti sa venujú rôznym právnym odborom a
Trestní řízení z pohledu obhajoby
cena v predajni 80,00 €

cena v e-shope 76,00 €Cílem publikace je podat co možná nejucelenější
Postavení a úkoly probační a mediační služby
cena v predajni 14,69 €

cena v e-shope 13,96 €Vysokoškolská učebnica prináša rozbor osobitnej
Trestné právo hmotné. Osobitná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Skripta navazují na Kapitoly z penologie I,
Kapitoly z penologie II
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí
Zákon o obětech trestných činů. Komentář
cena v predajni 42,00 €

cena v e-shope 39,90 €Řešení bagatelních deliktu sa komplexne venuje
Řešení bagatelních deliktů
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Dňom 1.8.2013 nadobudol v ČR účinnosť zákon č.
Zákon o obětech trestných činů - komentář s judikaturou 2. vydání
cena v predajni 24,78 €

cena v e-shope 23,54 €Kriminalistika je policajnou vedou, ktorá sa
Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy)
cena v predajni 29,20 €

cena v e-shope 27,74 €Publikácia kriminalistiky obsahuje nové trendy v
Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)
cena v predajni 23,30 €

cena v e-shope 22,14 €Kniha je súborom odborným článkov zo samostatných
Kriminalistické a kriminologické aspekty zločinnosti
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Toto skriptum vyčerpávajúcim spôsobom spracováva
Pojistné podvody
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,73 €Korupce jako parazit poukazuje že čo sa týka
Korupce jako parazit
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Rodinná mediace v České republice sa venuje
Rodinná mediace v České republice
cena v predajni 15,98 €

cena v e-shope 15,18 €Publikácia sa komplexným spôsobom venuje
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě 2. vydání
cena v predajni 25,03 €

cena v e-shope 23,78 €Století četnícke kriminalistiky je diplomovou
Století četnické kriminalistiky
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Úvod do problematiky hmotného trestního práva
Trestní právo hmotné
cena v predajni 9,96 €

cena v e-shope 9,46 €OBSAHVěcný záměr trestního řádu – aktuální stav
Rekodifikace trestního práva procesního (Aktuální problémy)
cena v predajni 12,96 €

cena v e-shope 12,31 €Cieľom publikácie je kritická analýza a syntéza
Sociálna práca v trestnej justícii a probácia
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia vychádza z najnovších poznatkov z
Trestní řízení
cena v predajni 25,65 €

cena v e-shope 24,37 €Propagácia násilia, smrti, anonymita, atď
Kyberšikana
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,32 €Kniha analyzuje struktury a mody operandi
Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře (Případ České repubilky)
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část
Dokazování v přípravném řízení
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Lichva: trestný čin a spoločenský jev rozoberá
Lichva: trestný čin a společenský jev
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Predkladaná publikácia na primeranej vedeckej
Resocializácia odsúdených
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Práca rozoberá problematiku všetrovania trestných
Spôsoby páchania a utajovania trestných činov
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Zborník príspevkov zo sympózia. Obsah: Predslov
Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách
cena v predajni 3,10 €

cena v e-shope 2,95 €Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s
Trestní právo procesní
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 2,90 €Kynologický klub Polícia - Slovakia vydal
Policajná kynológia na Slovensku
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €MTQ0YTE4O