NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 29,90 €
do košíka:
cena v e-shope 13,87 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,20 €
do košíka:
cena v e-shope 8,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia obsahuje usporiadaný výber výňatkov z
Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu 1918-1995
cena v predajni 47,34 €

cena v e-shope 44,97 €Podrobná judikatúra k ustanoveniam českého
Trestní zákoník s judikaturou
cena v predajni 69,24 €

cena v e-shope 65,78 €Základ knihy tvorí návrh českého trestného
Osnova trestního zákoníku 2004-2006
cena v predajni 30,36 €

cena v e-shope 28,84 €Publikácia sa zameriava na všeobecnú časť
Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného
cena v predajni 15,44 €

cena v e-shope 3,86 €Knižka odpovedá na otázky súvisiace s patologickým
Agresivita a kriminalita školní mládeže
cena v predajni 9,85 €

cena v e-shope 9,36 €Kniha poskytuje pohľad na problematiku domáceho
Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, 2.vydanie
cena v predajni 8,53 €

cena v e-shope 8,10 €Kniha vysvetľuje pojem "násilie" a približuje
Právo a násilí
cena v predajni 11,71 €

cena v e-shope 10,77 €Kniha určená predovšetkým sociálnym pracovníkom,
Komerční sexualizované násilí na dětech
cena v predajni 13,55 €

cena v e-shope 12,87 €Acta Universitatis Carolinae - časopis Právnickej
Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Publikácia sa zameriava na problematiku vzájomného
Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem
cena v predajni 10,15 €

cena v e-shope 9,64 €Pôvodné dielo profesora Hatalu, popredného
Motív a trestný čin
cena v predajni 16,10 €

cena v e-shope 14,81 €Publikácia sa zaoberá sankčným systémom z
Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 17,77 €Kniha sa zaoberá problematikou trestných činov z
Trestné činy z nenávisti
cena v predajni 15,83 €

cena v e-shope 14,56 €Aktualizované a prepracované vydanie diela
Základy trestní odpovědnosti
cena v predajni 10,70 €

cena v e-shope 8,03 €Kniha sa zaoberá základnými zásadami trestného
Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému
cena v predajni 16,38 €

cena v e-shope 15,56 €Vybraná judikatúra českých súdov vo veciach
Přehled judikatury. Trestné činy hospodářské
cena v predajni 17,13 €

cena v e-shope 16,27 €Publikácia sa zameriava na teoretické definovanie
Úvod do hospodářské kriminality
cena v predajni 8,25 €

cena v e-shope 7,84 €Pubikácia mapuje významnú oblasť kriminality,
Přehled judikatury. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. Loupež
cena v predajni 13,08 €

cena v e-shope 12,43 €Kniha prináša vybrané rozhodnutia českých súdov z
Přehled judikatury. Trestné činy proti majetku. Zpronevěra
cena v predajni 9,63 €

cena v e-shope 8,22 €Judikatúra súdov ČR zostavená podľa trestného
Přehled judikatury. Trestné činy proti životu a zdraví. Nutná obrana
cena v predajni 23,53 €

cena v e-shope 22,35 €Učebnica trestného práva procesného, ktorá
Trestné právo procesné
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Knižka charkaterizuje a porovnáva dva
Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,50 €Knižka sa venuje trestnoprávnej komparatistike a
Úvod do trestněprávní komparatistiky
cena v predajni 9,56 €

cena v e-shope 9,08 €Kniha obsahuje poznámkové vydania českých zákonov
Trestní zákoník a Trestní řád s poznámkami a judikaturou, 3.vydání
cena v predajni 53,17 €

cena v e-shope 50,51 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
O novém trestním zákoníku
cena v predajni 10,09 €

cena v e-shope 9,59 €Zborník príspevkov z celoštátneho seminára s
Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,01 €Učebný text obsahujúci základné teoretické
Repetitórium z trestného práva hmotného
cena v predajni 12,43 €

cena v e-shope 12,43 €Príručka napomáha pochopiť pojmy a inštitúty
Praktikum z trestního práva hmotného, obecná část, 3.vyd.
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,96 €Učebnica českého trestného práva procesného podľa
Trestní právo procesní, 5.vyd.
cena v predajni 43,48 €

cena v e-shope 41,31 €Česká učebnica trestného procesného práva podľa
Trestní právo procesní
cena v predajni 33,85 €

cena v e-shope 32,16 €Publikácia slúži ako učebný text pre poslucháčov
Trestní právo procesní, 4.vyd.
cena v predajni 71,25 €

cena v e-shope 67,69 €Predkladaná publikácia rozoberá osobitnú časť
Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část
cena v predajni 27,88 €

cena v e-shope 26,49 €Praktická cvičebnica z trestného práva procesného,
Prípadové štúdie z trestného práva procesného + CD
cena v predajni 16,27 €

cena v e-shope 14,64 €Praktická učebnica má naučiť schopnosti riešiť
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného + CD
cena v predajni 16,27 €

cena v e-shope 14,64 €Autor stručným spôsobom predstavuje základy
Základy trestného práva
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,34 €Stručný prehľad vývoja trestného práva v období od
Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu

cena v e-shope 4,00 €Publikácia sa podrobne zaoberá alternatívnymi
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
cena v predajni 18,37 €

cena v e-shope 17,45 €Praktická príručka obsahujúca 339 vzorov rôznych
Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech, 3.vyd.
cena v predajni 40,72 €

cena v e-shope 38,68 €Fenomén partnerského násilia sa v oblasti domáceho
Partnerské násilí
cena v predajni 12,47 €

cena v e-shope 11,85 €MTMxOWF