NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 16,73 €
do košíka:
cena v e-shope 1,50 €
do košíka:
cena v e-shope 8,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia predstavuje vybrané otázky danej
Kriminalita, veřejnost a média
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,25 €Trestná činnosť policajtov patrí medzi závažné
Kriminalita policistů České republiky
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha predstavuje prácu česko-nemeckej
Tvrdošíjnost myšlenky
cena v predajni 15,42 €

cena v e-shope 7,71 €Zborník príspevkov z konferencie "Ženská
Ženská delikvence jako sociální jev
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,76 €Kniha obsahuje príspevky z medzinárodnej
Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,89 €Hlavným cieľom publikácie je prispieť k rozšíreniu
Ženská delikvence
cena v predajni 5,96 €

cena v e-shope 5,66 €Zborník príspevkov "Hospodárska kriminalita" z
Nové jevy v hospodářské kriminalitě
cena v predajni 12,16 €

cena v e-shope 11,55 €Publikácia je prehľadnou syntézou poznatkov
Mládež a delikvence
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Kniha vychádza zo skutočnosti, že kriminalita
Kriminalita páchaná na mládeži
cena v predajni 15,02 €

cena v e-shope 15,02 €Publikácia vysvetľuje alternatívne spôsoby
Alternativní řešení trestních věcí v praxi
cena v predajni 41,68 €

cena v e-shope 39,60 €Kniha sa venuje využitiu mediácie ako nového
K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a práva spolupráce
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Predkladaná štúdia je venovaná súkromnej žalobe v
Soukromá žaloba v trestním řízení
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Podrobný komentár k českému zákonu o súdnictve vo
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 84,60 €

cena v e-shope 76,14 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Trestná zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 8,55 €Publikácia predstavuje usporiadaný výber
Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu řádu 1918-2004, 2.vyd.
cena v predajni 66,89 €

cena v e-shope 63,55 €Cieľom učebnice je pomôcť k pochopeniu pojmov a
Praktikum z trestního práva hmotného, zvláštní část, 2.vyd.
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Učebnica sa zoberá vymedzením pojmu, predmetu a
Penológia
cena v predajni 14,93 €

cena v e-shope 13,44 €Učebnica je komplexným spracovaním teórie
Trestné právo I. Trestné právo hmotné Všeobecná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 19,80 €Aktualizovaná učebnica českého trestného práva
Trestní právo procesní, 3.vydání
cena v predajni 43,00 €

cena v e-shope 40,85 €Trestný zákon. Osobitná časť - komentár - II.diel
Trestný zákon. Osobitná časť, komentár
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Autoři komentáře přistoupilik přípravě nového
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 92,11 €

cena v e-shope 23,03 €Publikácia prestavuje zdroj potrebných
Kriminalistika
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie na
Obete kriminality
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,70 €Publikácia je spracovaním problematiky
Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní
cena v predajni 13,75 €

cena v e-shope 13,75 €Vysokoškolská učebnica trestného práva hmotného ČR
Trestní právo hmotné. Obecná a zvláštní část
cena v predajni 33,97 €

cena v e-shope 32,27 €Komlexne a systematicky spracovaná monografia
Poškozený a adhezní řízení v České republice
cena v predajni 55,60 €

cena v e-shope 52,82 €Fenomém korupcie a úplatkárstva je v súčasnoti
Korupce a úplatkářství
cena v predajni 21,80 €

cena v e-shope 21,80 €Kniha opisuje budovanie policajných vied ako "vied
Policajné vedy
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €Publikácia prináša súbor testových otázok a súbory
Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti pre SBS
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,26 €Aké je postavenie svedka v trestnom konaní, aké sú
Svedok v trestnom konaní
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Kniha sa venuje forenznej psychológii, osobnosti
Psychologická intervence při vyšetřování trestních činů
cena v predajni 10,87 €

cena v e-shope 10,32 €Súdne lekárstvo predstavuje samostatný
Soudní lékařství
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Publikácia poskytuje ucelený obraz o problematike
Soudní lékařství
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 11,92 €Kniha približuje problematiku sexuálnej agresie a
Sexuální agrese
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Ucelená odborná publikácia k tématike probácie,
Probace a mediace
cena v predajni 16,33 €

cena v e-shope 8,17 €Kniha poskytuje pohľad do problematiky
Odklony v trestnom konaní
cena v predajni 10,22 €

cena v e-shope 10,22 €Knižka komplexne spracováva problematiku
Dokazovanie v trestnom konaní
cena v predajni 22,90 €

cena v e-shope 20,61 €Kniha približuje proces dokazovania spojený s
Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,70 €Publikácia vymedzuje pojmy, príčiny a nežiaduce
Právo proti domácímu násilí
cena v predajni 10,76 €

cena v e-shope 10,22 €MTZkO