NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,92 €
do košíka:
cena v e-shope 7,29 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zborník príspevkov z celoštátneho seminára s
Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,01 €Učebný text obsahujúci základné teoretické
Repetitórium z trestného práva hmotného
cena v predajni 12,43 €

cena v e-shope 12,43 €Príručka napomáha pochopiť pojmy a inštitúty
Praktikum z trestního práva hmotného, obecná část, 3.vyd.
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,96 €Učebnica českého trestného práva procesného podľa
Trestní právo procesní, 5.vyd.
cena v predajni 43,48 €

cena v e-shope 41,31 €Česká učebnica trestného procesného práva podľa
Trestní právo procesní
cena v predajni 33,85 €

cena v e-shope 32,16 €Publikácia slúži ako učebný text pre poslucháčov
Trestní právo procesní, 4.vyd.
cena v predajni 71,25 €

cena v e-shope 67,69 €Predkladaná publikácia rozoberá osobitnú časť
Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část
cena v predajni 27,88 €

cena v e-shope 26,49 €Praktická cvičebnica z trestného práva procesného,
Prípadové štúdie z trestného práva procesného + CD
cena v predajni 16,27 €

cena v e-shope 14,64 €Praktická učebnica má naučiť schopnosti riešiť
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného + CD
cena v predajni 16,27 €

cena v e-shope 14,64 €Autor stručným spôsobom predstavuje základy
Základy trestného práva
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,34 €Stručný prehľad vývoja trestného práva v období od
Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu

cena v e-shope 4,00 €Publikácia sa podrobne zaoberá alternatívnymi
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
cena v predajni 18,37 €

cena v e-shope 17,45 €Praktická príručka obsahujúca 339 vzorov rôznych
Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech, 3.vyd.
cena v predajni 40,72 €

cena v e-shope 38,68 €Fenomén partnerského násilia sa v oblasti domáceho
Partnerské násilí
cena v predajni 12,47 €

cena v e-shope 11,85 €Publikácia predkladá komplexný popis týrania a
Ochrana týraného a zneužívaného dítěte
cena v predajni 9,10 €

cena v e-shope 8,65 €Domáce násilie možno považovať za jednu z
Vykázání jako prostředek ochrany před domácím násilím
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €Kniha obsahuje komentár s judikatúrou k zákonu č.
Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, 7. vyd.
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 28,41 €Rozsiahly výklad systému českého trestného práva z
Systém českého trestního práva
cena v predajni 59,80 €

cena v e-shope 53,82 €Učebnica trestného práva hmotného je rozdelená na
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť
cena v predajni 16,56 €

cena v e-shope 14,90 €Knižka sa podrobne venuje sankciám v trestnom
Sankcie v trestnom práve
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Rozsiahly komentár k druhej - osobitnej časti
Trestní zákoník, komentář II. §140-421
cena v predajni 90,00 €

cena v e-shope 85,50 €Veľký komentár k prvej - všeobecnej časti (§1-139)
Trestní zákoník, komentář I. §1-139
cena v predajni 90,00 €

cena v e-shope 85,50 €Kniha prináša úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z.
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, 7. vyd.
cena v predajni 32,90 €

cena v e-shope 31,26 €Rámcové rozhodnutie Rady 584/2002/SVV o európskom
Európsky zatýkací rozkaz, komentár
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Kniha poskytuje odpovede na základné otázky z
Repetitórium trestného práva procesného
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,47 €Kniha poskytuje odpovede na základné otázky
Repetitórium trestného práva hmotného
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 7,47 €Komentár a judikatúra k zákonu č.301/2005 Z.z.
Trestný poriadok. Stručný komentár, 2.vyd.
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 10,00 €Publikácia prináša komentár k trestnému zákonu,
Trestný zákon. Stručný komentár, 2.vyd.
cena v predajni 38,00 €

cena v e-shope 9,00 €Rozsiahly a podrobný komentár k slovenskému
Trestný zákon. Všeobecná časť, komentár
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Témou knižky je najkrutejšie a najtrpkejšie
Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933-1945
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Domáce násilie
cena v predajni 4,70 €

cena v e-shope 4,23 €Cieľom učebnice je poskytnúť komplexnejší pohľad
Mladiství v trestnom práve
cena v predajni 9,13 €

cena v e-shope 9,13 €Publikácia spracováva trestnoprávne aspekty
Trestné činy proti životu a zdraviu
cena v predajni 9,68 €

cena v e-shope 9,20 €Kniha sa komplexne zaoberá problematikou
Výjimečný trest
cena v predajni 15,38 €

cena v e-shope 14,61 €Publikácia je učebnicovým spracovaním matérie
Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část
cena v predajni 43,62 €

cena v e-shope 41,44 €Rozsiahla učebnica trestného práva hmotného je
Trestné právo hmotné 1+2
cena v predajni 37,00 €

cena v e-shope 33,30 €Učebnica, ktorá poskytuje študentom dostačujúci
Úvod do kriminalistiky, 2.vyd.
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 4,70 €Učebnica je rozdelená do dvoch častí. Prvá,
Kriminológia
cena v predajni 17,59 €

cena v e-shope 16,71 €Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s
Teoretické a praktické problémy dokazovania
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,91 €YjVkZD