NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 13,00 €
do košíka:
cena v e-shope 23,75 €
do košíka:
cena v e-shope 14,31 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha je spracovaná na základe niekoľkoročnej
Trestné právo Európskej únie
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 32,40 €Zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Trestné konanie a postup orgánov činných v
Základné zásady trestného konania
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 11,00 €Kniha slúži ako pomôcka pri orientovaní sa v
Praktikum trestného práva procesného
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Kniha ako doplnková cvičebnica je určená študentom
Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3.vydání
cena v predajni 8,10 €

cena v e-shope 7,70 €Kniha prezentuje základné poznatky súčasnej
Viktimológia
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Kniha přináší potřebné právní a věcné informace,
Odborná způsobilost v komerční bezpečnosti
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,32 €Kniha je vysokoškolskou učebnicou všeobecnej časti
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Výsluch je významná kriminalistická metóda i jeden
Výsluch v kriminalistickej teórii a v praxi
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Aplikaci zákona o policii pociťují téměř všichni
Zákon o policii s komentářem, 2. vyd.
cena v predajni 20,17 €

cena v e-shope 19,16 €Studijní text nabízí čtenářům vhled do základů
Kapitoly z penologie I
cena v predajni 6,74 €

cena v e-shope 6,74 €Táto kolektívna monografia je výsledkom výskumov i
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy
cena v predajni 26,58 €

cena v e-shope 25,25 €Kriminalistické aspekty v trestním právu poukazuje
Kriminalistické aspekty v trestním právu
cena v predajni 12,55 €

cena v e-shope 11,92 €Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontext
cena v predajni 37,90 €

cena v e-shope 36,01 €Daňové trestné činy sú závažné trestné činy čo sa
Daňové trestné činy
cena v predajni 17,87 €

cena v e-shope 16,97 €Kniha určená lekárom vykonávajúcim obhliadku
Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře
cena v predajni 23,25 €

cena v e-shope 22,09 €Učebnica prináša základné poznatky z oblasti
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
cena v predajni 13,52 €

cena v e-shope 12,84 €Zborník z kolokvia, ktorý usporiadala Katedra
Korupce - včera a dnes
cena v predajni 15,78 €

cena v e-shope 14,99 €Kniha prináša analýzu súčasného stavu,
Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 10,71 €Edícia Aktuálne právne predpisy Zákon č.300/2005
APP Trestný zákon účinný od 1.1.2013
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 7,65 €Učebnica komplexným spôsobom spracováva
Vyšetrovanie, 2.vyd.
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 11,43 €Cieľom publikácie je poskytnúť relevantné
Mediácia. Alternatívne riešenie sporov v trestnom práve
cena v predajni 9,35 €

cena v e-shope 8,42 €Kniha prináša komplexné spracovanie problematiky
Trestání delikventní mládeže
cena v predajni 23,10 €

cena v e-shope 21,95 €Kniha sa zaoberá úlohou Polície ČR v súvislosti s
Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Obchod s ľuďmi je vo svete jedným z navýnosnejších
Obchodovanie s ľuďmi
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 26,91 €S úlohou tlače, ktorá spočíva v šírení informácií
Média a trestní řízení
cena v predajni 21,19 €

cena v e-shope 20,13 €Kniha prináša podrobný komentár k českému
Trestní řád. Komentář, 7.vydání
cena v predajni 300,00 €

cena v e-shope 285,00 €Ochrana práv obetí trestných činov je v poslednej
Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou
cena v predajni 21,19 €

cena v e-shope 20,13 €Kniha je komparatívnou štúdiou trestného práva
Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše
cena v predajni 6,82 €

cena v e-shope 6,48 €Kniha sa zameriava na fenomén trestu smrti v
Masarykovy oprátky
cena v predajni 11,35 €

cena v e-shope 10,78 €Učebný text je súhrnom poznatkov, ktoré tvoria
Poriadková polícia
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,13 €Zborník z vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 6,75 €Kniha prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 34,20 €Učebnica trestného práva procesného obsahuje
Trestné právo procesné
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Publikácia sa venuje problematike zákonnosti
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €Kniha sa zaoberá nielen základnými témami a
Aplikovaná forenzní psychologie
cena v predajni 16,76 €

cena v e-shope 15,92 €Kniha podrobne rozoberá teoreticko-meto
Kriminologická charakteristika páchateľa mravnostnej kriminality
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 12,51 €Kniha sa zaoberá problematikou omylu v trestnom
Omyl v českém a zahraničním trestním právu
cena v predajni 6,70 €

cena v e-shope 6,37 €Učebnica prináša základné poznatky z oblasti
Trestné právo procesné
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €NGY2YTM