NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia prináša súbor najdôležitejšíc
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,15 €Publikácia prináša podrobnú analýzu problematiky
Základy odpovědnosti za správní delikty
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Učebnica vymedzuje základné princípy trestného
Trestní právo procesní, 3.vyd.
cena v predajni 17,45 €

cena v e-shope 6,50 €Kniha skúsených a významných forenzných vedcov,
Soudnělékařská identifikace
cena v predajni 9,09 €

cena v e-shope 8,64 €Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie
Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 11,00 €Kniha obracia pozornosť predovšetkým na páchateľa
Extrémna agresia II. Forenzná psychiatria vraždy
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Kniha prináša prehľad judikatúry súdov týkajúcej
Přehled judikatury. Trestné činy proti majetku. Podvod
cena v predajni 12,22 €

cena v e-shope 11,61 €Kniha predstavuje základy psychológie a patológie
Psychologie sériových vrahů
cena v predajni 25,16 €

cena v e-shope 23,90 €Problematika poškodeného a obeti trestného činu
Poškozený a oběť trestního činu
cena v predajni 16,38 €

cena v e-shope 15,56 €Kniha poskytuje podrobný rozbor najmä znakov
Trestný čin podvodu - komentár s judikatúrou
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €Kniha prináša syntézu doterajších poznatkov a
Extrémna agresia I. Forenzná psychológia vraždy
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Preklad slovenského zákona č.300/2005 Z.z. Trestný
Penal Code - Trestný zákon
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 23,85 €Kniha sa pokúša zachytiť rozsiahlu problematiku
Soudní psychiatrie a psychologie, 4.vydání
cena v predajni 16,96 €

cena v e-shope 16,11 €Publikácia rozoberá základné inštitúty všeobecnej
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Kniha vychádza z najnovších medicínskych poznatkov
Soudní lékařství a jeho moderní trendy
cena v predajni 33,56 €

cena v e-shope 31,88 €Odborná vedecká publikácia sa zaoberá analýzou
Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 39,00 €Kniha sa zaoberá právnymi inštitútmi, ktorých
Dohoda o vině a trestu
cena v predajni 12,21 €

cena v e-shope 11,60 €Kniha sa zaoberá vybranými sociálnopsychol
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie
cena v predajni 9,34 €

cena v e-shope 8,87 €Novelizovaný zákon č. 473 / 2005 Z.z. o
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS
cena v predajni 3,20 €

cena v e-shope 3,20 €Deti, vďaka ich naivite a neskúsenosti, sú pre
Internetová kriminalita páchaná na dětech
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Predkladaný vysokoškolský učebný text je zameraný
Základy trestného práva pre sociálnych pracovníkov
cena v predajni 5,10 €

cena v e-shope 4,59 €Kniha podrobne rozoberá trestné konanie v jeho
Od zločinu k trestu
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 22,50 €Organizovaný zločin je fenoménom, ktorý významne
Organizovaný zločin
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR
cena v predajni 13,76 €

cena v e-shope 13,07 €Učebné skriptum trestného práva je zamerané na
Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část + CD
cena v predajni 10,85 €

cena v e-shope 10,31 €Publikácia je najrozsiahlejší spracovaním danej
Arbitration, Ordre Public and Criminal Law
cena v predajni 100,00 €

cena v e-shope 90,00 €Velké déjiny zemí Koruny české - Zločinnost a
Velké dějiny zemí Koruny české – Zločinnost a bezpráví
cena v predajni 35,95 €

cena v e-shope 32,36 €Kniha prináša úvod do teórie všeobecnej častí
Trestní právo hmotné. Obecná část, 2.vydání
cena v predajni 51,35 €

cena v e-shope 48,78 €Výpoveď svedka v trestnom konaní je základným a
Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka
cena v predajni 11,47 €

cena v e-shope 10,90 €Publikácia analyzuje problematiku ukladania a
Historický vývoj trestov
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,45 €Cieľom publikácie je poukázať na postavenie
Právní postavení mladistvých
cena v predajni 12,59 €

cena v e-shope 11,96 €Kniha prináša výklad ustanovení nového českého
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem
cena v predajni 26,66 €

cena v e-shope 23,99 €Rozsiahle dielo predstavuje podrobný výklad k
Trestní zákoník. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 187,00 €

cena v e-shope 177,65 €Kniha obsahuje podrobný prehľad vývoja trestného
Vývoj trestního řízení
cena v predajni 8,45 €

cena v e-shope 8,03 €Cieľom publikácie je zachytiť vybrané zaujímavé
Reforma trestního práva
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,56 €Publikácia sa zaoberá problematikou  zmyslu
Účel a smysl trestu
cena v predajni 10,51 €

cena v e-shope 9,99 €Publikácia obsahuje kompletný súbor
Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2001
cena v predajni 8,57 €

cena v e-shope 8,14 €Publikácia vychádza z poznatkov získaných v praxi
Obhajoba obviněného, 3.vydání
cena v predajni 38,41 €

cena v e-shope 36,49 €Publikácia zrozumiteľne vysvetľuje hmotnoprávnu a
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 12,58 €OTU4OGJlY