NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kriminalistika je policajnou vedou, ktorá sa
Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy)
cena v predajni 29,20 €

cena v e-shope 27,74 €Publikácia kriminalistiky obsahuje nové trendy v
Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)
cena v predajni 23,30 €

cena v e-shope 22,14 €Kniha je súborom odborným článkov zo samostatných
Kriminalistické a kriminologické aspekty zločinnosti
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Toto skriptum vyčerpávajúcim spôsobom spracováva
Pojistné podvody
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,73 €Korupce jako parazit poukazuje že čo sa týka
Korupce jako parazit
cena v predajni 8,55 €

cena v e-shope 8,12 €Rodinná mediace v České republice sa venuje
Rodinná mediace v České republice
cena v predajni 15,98 €

cena v e-shope 15,18 €Publikácia sa komplexným spôsobom venuje
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě 2. vydání
cena v predajni 25,03 €

cena v e-shope 23,78 €Století četnícke kriminalistiky je diplomovou
Století četnické kriminalistiky
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Úvod do problematiky hmotného trestního práva
Trestní právo hmotné
cena v predajni 9,96 €

cena v e-shope 9,46 €OBSAHVěcný záměr trestního řádu – aktuální stav
Rekodifikace trestního práva procesního (Aktuální problémy)
cena v predajni 12,96 €

cena v e-shope 12,31 €Cieľom publikácie je kritická analýza a syntéza
Sociálna práca v trestnej justícii a probácia
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia vychádza z najnovších poznatkov z
Trestní řízení
cena v predajni 25,65 €

cena v e-shope 24,37 €Propagácia násilia, smrti, anonymita, atď
Kyberšikana
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,32 €Kniha analyzuje struktury a mody operandi
Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře (Případ České repubilky)
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část
Dokazování v přípravném řízení
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Lichva: trestný čin a spoločenský jev rozoberá
Lichva: trestný čin a společenský jev
cena v predajni 23,40 €

cena v e-shope 22,23 €Predkladaná publikácia na primeranej vedeckej
Resocializácia odsúdených
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Práca rozoberá problematiku všetrovania trestných
Spôsoby páchania a utajovania trestných činov
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Zborník príspevkov zo sympózia. Obsah: Predslov
Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách
cena v predajni 3,10 €

cena v e-shope 2,95 €Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s
Trestní právo procesní
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 2,90 €Kynologický klub Polícia - Slovakia vydal
Policajná kynológia na Slovensku
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Kniha nabízí systémový pohled na společensky
Ekonomická kriminalita - z pohledu řízení a správy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Komentář k novému trestnímu zákoníku je rozdělen
Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011
cena v predajni 45,46 €

cena v e-shope 43,19 €Kniha je systematickým zpracováním navazujícím na
Trestní zákoník a trestní řád 2.díl Trestní řád. Komentář
cena v predajni 45,27 €

cena v e-shope 43,01 €Kniha obsahuje kromě textu nového trestního
Trestní zákoník a trestní řád 1.díl Trestní zákoník. Komentář
cena v predajni 45,27 €

cena v e-shope 43,01 €Publikace z edice advokát do kapsy je určena
Trestní právo-advokát do kapsy
cena v predajni 13,15 €

cena v e-shope 12,49 €Viktimologie pro forenzní praxi obsahuje najnovšie
Viktimologie pro forenzní praxi
cena v predajni 15,42 €

cena v e-shope 14,65 €Kriminalistická taktika je vedná disciplína
Kriminalistická taktika
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Problematiky ochrany verejného poriadku a
Poriadková polícia
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Cieľom publikácie je prostredníctvom racionálneho
Extremismus a společnost
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou
Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 10,89 €Cieľom monografie je predovšetkým zmapovanie
Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Publikácia sa zaoberá problematikou mnohosť
Mnohosť trestnej činnosti
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 19,00 €Internet zmenil fungovanie celej spoločnosti, a to
Temný trh
cena v predajni 17,93 €

cena v e-shope 17,03 €Publikácia dokazovanie v trestnom konaní analyzuje
Dokazovanie v trestnom konaní
cena v predajni 27,12 €

cena v e-shope 25,76 €Publikácia prináša najdôležitejšie rozhodnutia
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,86 €Učebný text prináša základné poznatky z oblasti
Základy trestního práva procesního
cena v predajni 10,26 €

cena v e-shope 10,26 €Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části
Trestní právo hmotné - zvláštní část 3.vyd.
cena v predajni 13,62 €

cena v e-shope 5,45 €Učebnice vymezuje základní principy obecné části
Trestní právo hmotné - obecná část 3.vyd.
cena v predajni 13,12 €

cena v e-shope 5,25 €MzZiMjdj