NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Trestné právo

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 

 

 

Odborné právnické knihy, učebnice, komentáre a judikatúra

z oblasti trestného práva, medzinárodného trestného práva,

kriminalistiky a kriminológie.

 

 

 


Usporiadať podľa 
Výrobca 

Investigatívna psychológia poskytuje základné
Investigatívna psychológia
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,21 €Trestní odpovědnost v územní samosprávě.
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
cena v predajni 23,30 €

cena v e-shope 22,13 €Pruvodce novým přestupkovým zákonem pro správní
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Kyberkriminalit poskytuje nové aspekty trestného
Kyberkriminalita
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,68 €Kniha Trestní odpovědnost právnických osob - pět
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Publikácia obsahuje text českého zákona o
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,24 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Právne formy perzekúcie a trestné právo na
Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
cena v predajni 16,68 €

cena v e-shope 15,84 €Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až
Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815
cena v predajni 11,37 €

cena v e-shope 10,80 €Trestní řád. Komentář je podrobným českým
Trestní řád. Komentář
cena v predajni 200,00 €

cena v e-shope 200,00 €Postavení úřední osoby v trestním právu rozoberá
Postavení úřední osoby v trestním právu
cena v predajni 20,47 €

cena v e-shope 19,44 €Vnější balistika a teorie střelby poskytuje
Vnější balistika a teorie střelby
cena v predajni 28,15 €

cena v e-shope 26,74 €Extremismus a společnost 2. vydání sa venuje
Extremismus a společnost 2. vydání
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně -
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých
Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.
Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.
cena v predajni 44,78 €

cena v e-shope 42,54 €VAT Frauds sa venuje podvodom v rámci DPH čo
VAT Frauds
cena v predajni 13,20 €

cena v e-shope 12,54 €Penitenciaristi jako věda žalářní v oblasti
Penitenciaristika jako věda žalářní
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 25,17 €Násilí, podvody a každodennost sa venuje fenoménu
Násilí, podvody a každodennost
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,46 €Trestný poriadok. Veľký Komentár 3. vydanie pre
Trestný poriadok. Veľký komentár 3. vydanie
cena v predajni 70,00 €

cena v e-shope 66,50 €Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie
Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Trestné právo procesné II obsahuje zapracovanú
Trestné právo procesné II
cena v predajni 36,30 €

cena v e-shope 36,30 €Praktikum z trestného práva hmotného 2. vydanie
Praktikum z trestného práva hmotného
cena v predajni 15,20 €

cena v e-shope 14,44 €Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na
cena v predajni 17,38 €

cena v e-shope 16,51 €Kniha prináša výklad dvoch rôznych oblastí čského
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy
cena v predajni 26,87 €

cena v e-shope 25,52 €Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti rozoberá
Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Publikácia prináša popis a rozbor právnej úpravy
Mezinárodní obchod s výbušninami z pohledu českého a evropského práva
cena v predajni 13,63 €

cena v e-shope 12,95 €Základy trestného práva Európskej únie je učebnica
Základy trestného práva Európskej únie
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Trestné právo procesné 2. vydanie učebnica je
Trestné právo procesné 2. vydanie
cena v predajni 24,70 €

cena v e-shope 23,46 €Trestní právo hmotné 4. vydání učebnica obsahuje
Trestní právo hmotné 4. vydání
cena v predajni 20,20 €

cena v e-shope 19,19 €Kniha Zákon o návykových látkach. Komentář prináša
Zákon o návykových látkách. Komentář
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti
Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Proč se lidé zabíjejí poskytuje aspekty prečo sa
Proč se lidé zabíjejí
cena v predajni 7,15 €

cena v e-shope 6,79 €Daňové úniky v Slovenskej republike poskytuje
Daňové úniky v Slovenskej republike
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Kniha Sbírka klauzurních prací z trestního práva
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání
cena v predajni 16,88 €

cena v e-shope 16,03 €Gottwaldovy milosti poskytuje súdne procesi v
Gottwaldovy milosti
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €MDJlZTA5N