Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo - strana 258

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Učebný text, ktorého predmetom sú vybrané časti
Základy bankového práva

cena v e-shope 4,40 €Učebnica prináša stručné informácie o daňovom
Czech Tax Law, 2nd edition

cena v e-shope 3,77 €Publikácia je zostavená z príspevkov autorov
Štát a cirkev v postsocialistickej Európe II

cena v e-shope 4,20 €Publikácia predstavuje model financovanie
Model financovania Katolíckej cirkvi v SR

cena v e-shope 13,80 €Publikácia pojednáva o súčasnom usporiadaní a
Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku

cena v e-shope 7,00 €Kniha prináša vybranú judikatúru z oblasti vecných
Přehled judikatury z oblasti věcných práv

cena v e-shope 16,06 €Kniha ponúka ucelený pohľad na medzinárodné vzťahy
Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika

cena v e-shope 10,00 €Príručka rozoberá rozhodovaciu činnosť
Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu...2.vyd.

cena v e-shope 25,23 €Komentár k zákonu č.116/1990 Sb. o nájme a
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, komentář, 4.vyd.

cena v e-shope 35,63 €Publikácia sa zaoberá zvláštnosťami českej
Bytová družstva

cena v e-shope 7,14 €Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 7.júna
Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie

cena v e-shope 4,90 €Kniha sa zaoberá tematikou bytového družstevníctva
Bytové družstvo

cena v e-shope 27,67 €Publikácia sa zameriava na riešenie problémov,
222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení

cena v e-shope 10,67 €Kniha v jednotlivých kapitolách vysvetľuje právnu
Společenství vlastníků jednotek, 3.vydanie

cena v e-shope 13,45 €Kniha komplexne spracováva tematiku vlastníctva
Vlastnictví bytů a nebytových prostor

cena v e-shope 12,85 €Učebný text sa zaoberá osobitnou časťou správneho
Správne právo hmotné. Osobitná časť

cena v e-shope 14,25 €Kniha obsahuje najdôležitejšie pramene práva z
Pramene k dejinám práva. Novovek

cena v e-shope 12,10 €Kniha je súborom pôvodných prameňov práva z
Pramene k dejinám práva. Starovek

cena v e-shope 11,40 €Tisíc rokov stredovekého práva, to je archaické
Pramene k dejinám práva. Stredovek

cena v e-shope 13,00 €Stručná a prehľadná učebnica dejín verejného práva
Dejiny verejného práva a prameňov práva

cena v e-shope 25,00 €Učebnica spracováva problematiku daňovoprávnych
Základy daňového, poplatkového a colného práva

cena v e-shope 4,40 €Kniha obsahuje štúdie charakterizujúc ústavný
Ústavy a ústavné dokumenty vybraných štátov

cena v e-shope 9,00 €Kniha poskytuje odpovede na základné otázky z
Repetitórium trestného práva procesného

cena v e-shope 8,30 €Kniha poskytuje odpovede na základné otázky
Repetitórium trestného práva hmotného

cena v e-shope 8,30 €Kniha Teória a prax medzinárodných vzťahov
Teorie a praxe mezinárodních vztahů, 3.vyd.

cena v e-shope 18,50 €Kniha objasňuje základné pojmy a prináša obrazové
Politologie, 3.vyd.

cena v e-shope 30,00 €Kniha sa zaoberá vlastníctvom, nájmom a podnájmom
Nebytové prostory + CD

cena v e-shope 19,22 €Knižka sa venuje vývoju, determinantom rozvoja
Bývanie a bytová politika

cena v e-shope 6,65 €Knižka prináša komplexný prehľad bytovej politiky
Bydlení a bytová politika

cena v e-shope 17,95 €Kniha je apelom na právne cítenie a má pomôcť
Boj za právo

cena v e-shope 12,35 €Dielo Aristotela patrí do "zlatého fondu"
Aténska ústava

cena v e-shope 12,35 €Cesare Beccaria je predstaviteľom talianskeho
O zločinoch a trestoch

cena v e-shope 10,45 €Kniha je prekladom profesora právnej filozofie,
Inštitucionalizmus

cena v e-shope 12,35 €Predmetom tejto knihy je vzťah práva a morálky a
Pojem a platnosť práva

cena v e-shope 15,00 €Preklad najznámejšieho diela osvietenského
O spoločenskej zmluve

cena v e-shope 11,00 €Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej
A Grammar of Legal English, 2.vyd.

cena v e-shope 10,45 €Zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri
Aktuálne problémy medzinárodného práva

cena v e-shope 5,50 €Učebnica trestného práva, ktorej hlavnými prameňmi
Základy trestného práva

cena v e-shope 1,00 €Učebnica poskytuje ucelený pohľad na právnu
Finančné právo na Slovensku

cena v e-shope 8,67 €OWVmN2IyO