NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 20,90 €
do košíka:
cena v e-shope 23,75 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo - strana 259

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha pandektného práva je českým prekladom z roku
Učební kniha pandekt I.-III. díl

cena v e-shope 151,53 €Kniha sa zaoberá procesným konaním vo veciach
Řízení ve věcech rodinněprávních

cena v e-shope 16,60 €Kniha je detailným spracovaním tematiky
Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 3.vyd.

cena v e-shope 39,90 €Predmetom publikácie sú najmä unijnoprávne aspekty
Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii, 2.vyd.

cena v e-shope 12,26 €Stručný sprievodca dokumentami k ochrane ľudských
Evropská ochrana lidských práv v dokumentech

cena v e-shope 12,04 €Zborník príspevkov na tému ústavného súdnictva a
Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů

cena v e-shope 5,04 €Kniha sa zameriava na práva zaručené Ústavou,
Ľudské práva v súdnom konaní

cena v e-shope 11,66 €Kniha sa venuje ochrane ľudských práv podľa Ústavy
Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky 2

cena v e-shope 8,14 €Rímske reálie predstavujú súhrn poznatkov o živote
Rímske reálie pre právnikov

cena v e-shope 11,04 €Knihu napísal priamo zamestnanec stavebného úradu,
Pdáváme žádost na stavební úřad

cena v e-shope 12,54 €Kniha, ktorá od svojho prvého vydania v roku 1961
Pojem práva

cena v e-shope 24,90 €Autor venuje pozornosť otázkam moci a kniha je
Moc víry a víra v moc

cena v e-shope 4,46 €Rozsiahle dielo De re publica koncipuje Cicero ako
O věcech veřejných

cena v e-shope 21,34 €Kniha je významným dielom, v ktorej dominujú
Ústava

cena v e-shope 17,46 €Kniha prináša systematický, ucelený prehľad a
Athénská demokracie

cena v e-shope 30,69 €Rozsiahla judikatúra k stavebnému zákonu.
Přehled judikatury z oblasti stavebního práva

cena v e-shope 70,55 €Rozsiahly súbor judikatúry venovaný
Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

cena v e-shope 52,98 €Učebnica je výkladom medzinárodného práva v
Mezinárodní právo veřejné, 3.vyd.

cena v e-shope 10,01 €Kniha je všeobecnou časťou medzinárodného práva
Mezinárodní právo veřejné, 5.vydanie

cena v e-shope 35,91 €Ucelená učebnica medzinárodného práva sa zaoberá
Mezinárodní právo veřejné

cena v e-shope 24,50 €Učebnica sa približuje najmä k praxi
Legislatíva - Teória a prax

cena v e-shope 7,30 €Úplné znenie zákona č.101/2010 Z.z. Nový zákon.
Zákon o preukazovaní pôvodu majetku s DS

cena v e-shope 1,95 €Druhý zväzok učebnice obchodného práva sa venuje
Základy obchodného práva 2

cena v e-shope 19,00 €Kniha sa venuje základným charakteristiká
Ústavní soudnictví, 2.vyd.

cena v e-shope 21,28 €Učebný text oboznamuje v skrátenej podobe so
Ústavné právo I. - Praktické zadania k seminárnym cvičeniam

cena v e-shope 6,94 €Všeobecná štátoveda sa snaží predovšetkým o výklad
Základy všeobecné státovědy, 3.vydání

cena v e-shope 18,05 €Kniha obsahuje príspevky na tému vzťahov štátu a
Štát a cirkev v postsocialistickej Európe

cena v e-shope 3,99 €Autor otvára diskusiu o možných modeloch
Štát a cirkvi na Slovensku. Vývoj financovania cirkví

cena v e-shope 6,00 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie s
Vzťahy štátu a cirkví v Európe

cena v e-shope 21,00 €Zborník príspevkov, i zahraničných prispievateľov,
Výhrada vo svedomí

cena v e-shope 35,00 €Kniha prináša príspevky na tému "Zmluvné vzťahy
Clara pacta - Boni amici

cena v e-shope 30,00 €Hlavným cieľom predloženej publikácie je preskúmať
Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi

cena v e-shope 28,50 €Rozsiahly a podrobný komentár k slovenskému
Trestný zákon. Všeobecná časť, komentár

cena v e-shope 84,55 €Slovník základných výrazov z oblasti práva
Slovník práva sociálneho zabezpečenia

cena v e-shope 2,24 €Obsahom knihy sú teoretické i praktické otázky
Právo sociálního zabezpečení, 7. vyd.

cena v e-shope 42,08 €Kniha predstavuje vybrané kapitoly z českého práva
Sociální zabezpečení

cena v e-shope 18,90 €Kniha sa zaoberá problematikou finančného právas
Finanční právo se zaměřením na daňové právo

cena v e-shope 16,28 €Učebnica finančného práva, ktorá poskytuje
Finanční právo a jeho instituty, 2.vydanie

cena v e-shope 3,90 €Kniha prináša pohľad na teóriu finančného práva a
Finančné právo

cena v e-shope 15,75 €Mzc1NT