NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 20,90 €
do košíka:
cena v e-shope 25,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo - strana 261

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Vznesenie námietky premlčania je jednou z
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

cena v e-shope 16,92 €Publikácia prináša informácie o vzniku a zániku
Věcná břemena od A do Z, 4.vyd.

cena v e-shope 21,38 €Publikácia prináša základné poznanie problematiky
Předkupní právo

cena v e-shope 10,67 €Kniha spracováva problematiku zmluvného
Předkupní právo

cena v e-shope 17,00 €Autor sa zaoberá pojmom vlastníctvo, venuje
Veřejné vlastnictví v právu a společnosti

cena v e-shope 25,91 €V publikácii autor rozvíja myšlienku, že právny
Štandardné zmluvy

cena v e-shope 13,40 €Praktická príručka objasňuje postupy pri
Doručování v civilním soudním řízení

cena v e-shope 8,29 €Kniha sa zaoberá problematikou procesného
Procesné nástupníctvo v civilnom práve procesnom

cena v e-shope 8,33 €Praktické spracovanie danej problematiky z
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní

cena v e-shope 14,16 €Zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa konala
Veřejná správa na prahu 21.století

cena v e-shope 5,77 €Publikácia obsahuje podrobný výklad histórie
Vývoj české veřejné správy

cena v e-shope 20,16 €Kniha podáva výklad o troch najdôležitejšíc
Základy správního práva a veřejné správy

cena v e-shope 17,76 €Autorka v knihe analyzuje správnoprávne procesné
Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu

cena v e-shope 13,15 €Zborník príspevkov, referátov a článkov z
K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve

cena v e-shope 8,80 €Autori publikácie sa snažia v rámci skutkových
Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného

cena v e-shope 18,00 €Príručka verejného obstarávania obsahuje podrobný
Verejné obstarávanie I. Príručka

cena v e-shope 9,50 €Hlavným zámerom tejto knihy je sprístupnenie
Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení

cena v e-shope 37,90 €Publikácia podáva ucelený pohľad na problematiku
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vydanie

cena v e-shope 16,15 €Jazyková učebnica predstavuje terminológiu
Angličtina pro právníky

cena v e-shope 15,20 €Skriptum určené najmä pre študentov odboru
Patentové informace a známkové rešerše

cena v e-shope 11,15 €Pracovný zošit pre študentov z oblasti
Mezinárodní systémy průmyslověprávních informací

cena v e-shope 6,31 €Slovník z oblasti práv priemyselných a práv
Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví

cena v e-shope 4,90 €Jednotlivé prípady (32) z oblasti práva duševného
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2.vyd.

cena v e-shope 15,70 €Učebnica podáva základný prehľad o českej
Přehled práva duševního vlastnictví 2

cena v e-shope 6,18 €Autor venuje pozornosť vzťahu dvoch tém, ktoré
Přehled práva duševního vlastnictví 1, 2.vyd.

cena v e-shope 9,31 €Učebnica poskytuje základný prehľad o právnej
Průmyslové vlastnictví, 2.vyd.

cena v e-shope 9,90 €Publikácia určená predovšetkým autorom, umelcom a
Autorské právo + CD

cena v e-shope 11,39 €Autor sa venuje otázkam škôd v životnom prostredí,
Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí

cena v e-shope 18,70 €Kniha obsahuje: komentár k zákonu č.223/2001 Z.z.
Právna úprava odpadového hospodárstva s komentárom

cena v e-shope 17,91 €Publikácia je kompletných spracovaním problematiky
Odpady

cena v e-shope 14,01 €Kniha je rozdelená na všeobecnú a osobitnú časť
Příklady a judikatura z práva životního prostředí

cena v e-shope 13,37 €Kniha obsahuje všeobecnú časť práva životného
Právo životního prostředí, 3.vydanie

cena v e-shope 35,39 €Kniha má charakter revízie právnych predpisov
EC Environmental Law

cena v e-shope 9,03 €Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou
Právo životného prostredia, 2.vyd.

cena v e-shope 22,50 €Publikácia je prvým komentárom k tlačovému zákonu
Tlačový zákon, komentár

cena v e-shope 46,55 €Kniha sa v úvodnej časti venuje teoretickým
Mediální právo

cena v e-shope 9,25 €Publikácia venovana oblasti masmediálneho práva s
Základy masmediálneho práva

cena v e-shope 32,71 €V publikácii autor venuje pozornosť právnej úprave
Slovenské masmediálne právo

cena v e-shope 32,70 €Systematický prehľad jednotlivých ustanovení o
Zajištění závazků v ČR, 2.vyd.

cena v e-shope 28,80 €MjkzNmJlN