NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia predstavuje spracovanie problematiky
Právo mezinárodního obchodu
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,10 €Prvý zväzok učebnice obchodného práva vymedzuje
Základy obchodného práva 1
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Rozsiahly zborník príspevkov z odbornej
Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989
cena v predajni 25,89 €

cena v e-shope 24,60 €Odborná publikácia je rozdelená do troch častí.
Úvod do právního myšlení a státovědy, 2.vyd.
cena v predajni 9,56 €

cena v e-shope 9,08 €Učebnica štátneho práva je rozdelená na dve časti.
Štátne právo Slovenskej republiky, 3.vyd.
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia je súborom vybraných právnych predpisov
Dokumenty ke studiu ústavního práva, 4.vyd.
cena v predajni 17,40 €

cena v e-shope 17,40 €V publikácii nájdete vzory zmlúv a podaní z
Vzory zmlúv a podaní s komentárom II. + CD
cena v predajni 40,27 €

cena v e-shope 36,24 €Publikácia obsahuje vzory podaní a zmlúv z oblasti
Vzory zmlúv a podaní s komentárom I. + CD
cena v predajni 40,27 €

cena v e-shope 36,24 €Pramene medzinárodného práva súkromného a
Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 31,50 €Dedičské právo predstavuje jednu z
Přehled judikatury ve věcech dědických
cena v predajni 26,89 €

cena v e-shope 25,55 €Autor vysvetľuje pojem žaloby s prihliadnutím na
Žaloba v civilním řízení
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 8,25 €Publikácia podrobným spôsobom popisuje rozodovaciu
Správne právo procesné
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia sa zaoberá problematikou verejnej
Verejná správa a správne právo, 2.vyd.
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €OBSAH Články T.Jablonický: K návraty
Právny obzor 3/2010
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Z obsahu: - Právo dieťaťa na rodičovskú výchovu -
Justičná revue 4/2010 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Z obsahu: - Európsky platobný rozkaz - Exekúcia
Justičná revue 5/2010 + CD
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Reflaxia členstva a otázok európskeho práva v
Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky
cena v predajni 13,46 €

cena v e-shope 12,79 €Publikácia sa venuje fenoménu slobody prejavu z
Svoboda projevu: principy, garance, meze
cena v predajni 21,20 €

cena v e-shope 20,14 €Publikácia sa zaoberá pravidlami, ktoré obchodné
Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s
Teoretické a praktické problémy dokazovania
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,91 €Piate vydanie učebnice reaguje predovšetkým na
Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 5.vyd.
cena v predajni 31,39 €

cena v e-shope 28,25 €Publikácia prehľadnou a zrozumiteľnou formou
Základy kriminologie a trestní politiky, 2.vydání
cena v predajni 43,65 €

cena v e-shope 19,90 €Učebnica ako celok prináša nové, pôvodné, vedecky
Penológia
cena v predajni 16,52 €

cena v e-shope 14,87 €Zborník príspevkov z konferencie  pri príležitosti
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,00 €Publikácia objasňuje základné teoretické otázky,
Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese
cena v predajni 13,94 €

cena v e-shope 9,76 €Publikácia je spracovaním problematiky správneho
Správny poriadok, komentár, 6.vydanie
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 16,00 €Predkladaná publikácia má formu praktického
Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, 2.vyd.
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 12,60 €Kniha prináša súbor predpisov medzinárodného práva
Mezinárodní právo soukromé evropských zemí
cena v predajni 58,00 €

cena v e-shope 58,00 €Učebnica obsahuje všetky podstatné časti systému
Kriminalistika, 2.vydanie
cena v predajni 50,94 €

cena v e-shope 48,39 €Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných
Kriminalistika
cena v predajni 27,72 €

cena v e-shope 25,50 €Praktická príručka popisujúca chronologicky
Přípravné řízení trestní, 2.vydanie
cena v predajni 85,70 €

cena v e-shope 81,42 €Práca sa zaoberá rozhodovaním Ústavného súdu ČR,
Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu České republiky
cena v predajni 8,21 €

cena v e-shope 7,80 €Obsahom učebnice je český a československý vývoj
Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 4.vydanie
cena v predajni 26,15 €

cena v e-shope 24,84 €Kniha obsahuje komentár k zákonu č.323/1992 Zb. po
Notársky poriadok, komentár
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,48 €Knižka vymedzuje pojem autonómia vôle a jej miesto
Autonomie vůle v rodinném právu v česko - italském porovnání
cena v predajni 25,44 €

cena v e-shope 23,41 €Otázky štátu a politiky sú predmetom vyhroteného
Státověda a teorie politiky
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,92 €Pozornosť autorov sa sústreďuje najmä na otázky
Pracovný pomer a poistný systém
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,10 €Kniha je rozčlenená do dvoch častí. Prvú časť
Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 2.vyd.
cena v predajni 43,60 €

cena v e-shope 41,42 €Publikácia popisuje pravidlá vyplývajúce z
Kartelové dohody
cena v predajni 26,44 €

cena v e-shope 25,12 €ODlhMjE0